Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2017

III kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od 1 lipca do 30 września 2017.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 9542

Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 4582
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu 2774
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2186

Ekopatrol

Interwencje dotyczące zwierząt 974
Interwencje dotyczące śmieci 6

Działania profilaktyczne

Kontrola placówek oświatowych 83
Prelekcje, pogadnki 231

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta 3884
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych 221

Sankcje karne

Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.) 2134
Ilość nałożonych mandatów karnych 1181
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 44

  • ikonaOpublikowano: 19.01.2018 14:55
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.01.2018 10:00
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona