Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2015

II kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.04.2015 do dnia 30.06.2015.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 6497


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 2558
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu 1537
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2402

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt 1201
Interwencje dotyczące śmieci 12

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych 238
Prelekcje, pogadanki 117

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 3851
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 156Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.) 888
Ilość nałożonych mandatów karnych 738
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 15

  • ikonaOpublikowano: 03.08.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2018 12:32
  • ikonaZmodyfikował: Michał Szymura
ikona