Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2018

IV kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od 1 października do 31 grudnia 2018.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 10461

Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 5087
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu: 3736
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 1638

Ekopatrol

Interwencje dotyczące zwierząt: 745
Interwencje dotyczące śmieci: 23

Działania profilaktyczne

Kontrola placówek oświatowych: 176
Prelekcje, pogadanki: 102

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta: 3076
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych: 139

Sankcje karne

Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.): 1708
Ilość nałożonych mandatów karnych: 1053
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego: 22

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2019 10:59
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.02.2019 08:26
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona