Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2015

III kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.07.2015 do dnia 30.09.2015.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 7494


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 2740
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu 2599
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2155

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt 3958
Interwencje dotyczące śmieci 23

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych 231 
Prelekcje, pogadanki 56 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 4411
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 215Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.) 791
Ilość nałożonych mandatów karnych 595
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 21

  • ikonaOpublikowano: 16.10.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2018 12:33
  • ikonaZmodyfikował: Michał Szymura
ikona