Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2014

III kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.07.2014 do dnia 30.09.2014.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 7336


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji2209
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu2513
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi2721

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt1023
Interwencje dotyczące śmieci8

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych279 
Prelekcje, pogadanki43 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 4893
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 407Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.)1098
Ilość nałożonych mandatów karnych759
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 23

ikona