Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2013

I kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.01.2013 do dnia 31.03.2013.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 7085


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji2285
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu1964
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1009

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt543
Interwencje dotyczące śmieci21

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych964 
Prelekcje, pogadanki24 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 4153
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 113Sankcje karne
Ilośc pouczeń (Art. 41 k. w.)839
Ilość nałożonych mandatów karnych461
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowewgo 19

ikona