Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2013

IV kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.09.2013 do dnia 31.12.2013.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 6792


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji2361
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu1481
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1705

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt462
Interwencje dotyczące śmieci16 

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych267 
Prelekcje, pogadanki72

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 5001
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 86


Sankcje karne
Ilośc pouczeń (Art. 41 k. w.)805
Ilość nałożonych mandatów karnych425
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowewgo 17

ikona