2015

I kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.01.2015 do dnia 31.03.2015.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 6708


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji2464
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu2042
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1579

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt693
Interwencje dotyczące śmieci23

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych279
Prelekcje, pogadanki94

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 3400
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 64Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.)547
Ilość nałożonych mandatów karnych507
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 15

ikona