2013

III kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.07.2013 do dnia 30.09.2013.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 7520


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji2030
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu2294
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi2130

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt915
Interwencje dotyczące śmieci69

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych231
Prelekcje, pogadanki15

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 5228
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 263Sankcje karne
Ilośc pouczeń (Art. 41 k. w.)1038
Ilość nałożonych mandatów karnych482
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowewgo 22

ikona