Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2019

I kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od 1 stycznia do 31 marca 2019.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 10434

Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 5724
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu: 3551
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 1159

Ekopatrol

Interwencje dotyczące zwierząt: 817
Interwencje dotyczące śmieci: 30

Działania profilaktyczne

Kontrola placówek oświatowych: 138
Prelekcje, pogadanki: 99

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny
Miasta: 3454
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych: 94

Sankcje karne

Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.): 1143
Ilość nałożonych mandatów karnych: 1335
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego: 31

  • ikonaOpublikowano: 26.04.2019 08:41
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 30.04.2019 14:36
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona