Honorowi obywatele Gdyni

Gocłowski Tadeusz (1931 - 2016)

Arcybiskup Metropolita Gdański, doktor prawa kanonicznego, humanista, autorytet moralny. Wielki przyjaciel Gdyni.

Urodził się w 1931 r. w Piskach koło Łomży. Absolwent Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1970 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 r. Od 1960 r. w Gdańsku, gdzie trzykrotnie był rektorem Seminarium Duchownego. Pełniąc funkcje wizytatora zgromadzenia misjonarzy był we Włoszech, Francji, USA, Brazylii i na Madagaskarze.

Biskupem został w 1983 r., a w 1992 r. – arcybiskupem, metropolitą gdańskim.

Był członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski i współprzewodniczył Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu. Był Duszpasterzem Ludzi Pracy i Moderatorem Krajowym Duszpasterstwa Ludzi Morza.

W 2001 r. za zasługi w krzewieniu kultury kaszubskiej w pomorskim kościele otrzymał Medal Stolema, przyznany Mu przez Klub Studencki „Pomorania”, działający od 1967 r. przy Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskim.

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski - aktywny uczestnik i komentator życia publicznego był niekwestionowanym autorytetem moralnym, busolą w tych trudnych czasach, gdy zacierają się granice między dobrem i złem, pięknem i brzydotą, prawdą i kłamstwem, sprawiedliwością i niesprawiedliwością...

Uczestniczył w najważniejszych dla naszego miasta uroczystościach, nie odmawiając również swego udziału w skromnych wydarzeniach, jeśli wpisywały się one w nurt działań pozytywnych dla rozwoju Gdyni. Jego życie i praca predestynowały go do tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdyni, który został przyznany Uchwałą nr XXXVII /1187/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2002 roku.

Zmarł 3 maja 2016 roku.

ikona