Medale Kwiatkowskiego

Laureaci Medalu z roku 2016

Medal im. E. KwiatkowskiegoMedal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta oraz rozsławianie Gdyni w kraju i na świecie. Jego laureatami mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy oraz organizacje społeczne, zawodowe, przedsiębiorstwa i instytucje. Rocznie można nadać nie więcej niż trzy medale. Ustanowiony został przez Radę Miasta Gdyni w dniu 30 czerwca 1993 roku. Decyzją Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2017 medal otrzymali:

Ks. Edmund Wierzbowski na urodzinowej sesji Rady Miasta Gdyni, fot. Karol StańczakKs. Prałat Edmund Wierzbowski związany jest z Gdynią od 1957 r. W 1975 r. objął parafię Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Od początku swojej pracy, jako proboszcz czynił starania o wybudowanie nowej, większej świątyni. Jednocześnie przeprowadził remont zabytkowego starego kościoła, doprowadzając do nadania mu w 2001 r. tytułu Kolegiaty. To z jego inicjatywy udało się doprowadzić do wybudowania w 1994 r. na szczycie Kamiennej Góry krzyża, który stanął w miejscu, gdzie już w latach 30-tych stanął pierwszy drewniany krzyż. Otworzył - jedno z pierwszych w Gdyni - niepubliczne przedszkole, działające w wybudowanym specjalnie budynku oraz katolicką szkołę podstawową, która obecnie należy do najlepszych placówek edukacyjnych w Gdyni.

Mocno zaangażowany w działalność społeczną. Od początku lat 80-tych na terenie parafii prowadzona była zakrojona na szeroką skalę działalność charytatywna wspierająca osoby potrzebujące pomocy, a w szczególności tych, którzy napotykali na szykany ze strony ówczesnych władz.

Był duszpasterzem m.in. Kupców Gdyńskich, kombatantów, Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, głuchoniemych, Rodziny Katyńskiej. Otoczył opieką duszpasterstwo harcerskie oraz Duszpasterstwo Służby Zdrowia, którego działalność doprowadziła do powstania w 1987 r. gdyńskiego hospicjum. Dzięki zaangażowaniu księży oraz licznej grupy wolontariuszy udało się doprowadzić do powstania najpierw hospicjum domowego, a potem w 1997 r. stacjonarnego. Zostało ono wybudowane ze środków miasta na działce przy ul. Arendta Dickmana 6, przekazanej na ten cel przez parafię NMP.

Laureat medalu z 2016 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" ks. prałatowi Edmundowi Wierzbowskiemu - Medal Nr 58 (URM XVI/351/16 z 27 stycznia 2016 roku)

Andrzej Boczek na urodzinowej sesji Rady Miasta Gdyni, fot. Karol StańczakAndrzej Boczek - gdyński przedsiębiorca, społecznik i filantrop. Radny Miasta Gdyni (1990 - 98), pełnił m.in. funkcję członka pierwszego Zarządu Miasta po 1989 r. Był m.in. autorem rezolucji Rady Miasta Gdyni z 1997 roku w sprawie uznania czynów pułkownika Kuklińskiego za bohaterskie; a zwieńczeniem tych starań jest - ufundowany przez Andrzeja Boczka - pomnik Ryszarda Kuklińskiego.

Wraz z grupą zapalonych miłośników jazdy na BMX doprowadził do powstania nowoczesnego skateparku w centrum Gdyni. W tym celu powołał Fundację Skate - Park Gdynia, która w większości za jego pieniądze zbudowała skatepark na miejskim terenie. Fundacja opiekuje się obiektem oraz organizuje liczne zawody sportowe, darmowe lekcje jazdy na deskorolce, BMX; zajęcia grupowe dla dzieci z domów dziecka oraz dzieci z ubogich rodzin.

Od lat sponsoruje m.in. klub sportowy Arka Gdynia Rugby oraz konkursy poetyckie "Przystań Poetycka - Pranie na Strychu", organizowane w utworzonej przez niego kawiarni "Stych". Pomógł Fundacji Animals zorganizować stajnię dla koni odebranych podczas interwencji w sprawie niehumanitarnego traktowania zwierząt

Laureat medalu z 2016 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Andrzejowi Boczkowi - Medal Nr 59 (URM XVI/352/16 z 27 stycznia 2016 roku)

Małgorzata Sokołowska na urodzinowej sesji Rady Miasta Gdyni, fot. Karol StańczakMałgorzata Sokołowska - dziennikarka i pisarka, właścicielka oficyny wydawniczej Verbi Causa, skrupulatna i zaangażowana kronikarka dziejów Gdyni, zarówno na poważnie, jak i lekkim przymrużeniem oka i w wybranych aspektach. Jej największym dziełem jest pomnikowa "Encyklopedia Gdyni", ale w swoim dorobku ma także napisane z humorem książki : o czarownicach ("Rozdeptane na chwałę Bożą") i dziejach higieny ("Myć się czy
wietrzyć"), a przede wszystkim wielu książek o Gdyni m.in. "Gdynia w gazetach. Przez 75 lat", "Dni bezciastkowe.

Gdynia w latach 1945-56". Współautorka książek "Gdyńskie cmentarze. O twórcach miasta, porty i floty" (z Wiesławą Kwiatkowską) i "Ulice Gdyni" (ze Sławomirem Kitowskim). Jej autorstwa jest również poświęcona matce 300-stronicowa publikacja "Wiesława Kwiatkowska. Gdynianka". Tysiąc pań znalazło się w jej najnowszej książce "Kobiety Gdyni".

Małgorzata Sokołowska nie ogranicza się do pisania. Organizuje konferencje, popularyzuje wiedzę o Gdyni w każdej możliwej formie i przy każdej okazji: na spotkaniach w szkołach i bibliotekach, a ostatnio także w warszawskim Domu Spotkań z Historią. Z całego serca i w każdym działaniu jest patriotką i gdynianką. Jest jedną z tych osób dzięki, którym gdynianie - i nie tylko - wiedzą dziś o Gdyni znacznie więcej niż kilkanaście lat temu.

Laureatka medalu z 2016 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" pani Małgorzacie Sokołowskiej - Medal Nr 60 (URM XVI/353/16 z 27 stycznia 2016 roku)

  • ikonaOpublikowano: 11.02.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2020 15:28
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona