Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Honorowi obywatele Gdyni

Ryder Sue (1923 - 2000)

Margaret Susan Cheshire, Barones Ryder of Warsaw – znana na całym świecie jako Sue Ryder. Angielska pielęgniarka, wielka przyjaciółka Polski i Polaków, których poznała w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej.

Urodziła się w 1923 r. w Leeds (Anglia), w rodzinie farmerskiej. Z rodzinnego domu wyniosła potrzebę niesienia pomocy osobom biednym W czasie II wojny światowej wstąpiła do Korpusu Pierwszej Pomocy Pielęgniarskiej (FANY -First Aid Nursing Yeomanry), a następnie pracowała w Sekcji Polskiej ściśle tajnego Zarządu Operacji Specjalnych (Special Operstions Executive), koordynującego ruch oporu w okupowanej Europie. Tam spotkała ludzi o nadzwyczajnej odwadze i poświęceniu oraz poznała rozmiary ludzkiego nieszczęścia. Te doświadczenia skłoniły ją bezpośrednio po wojnie do organizowania pomocy dla milionów ludzi chorych, bezdomnych, zagubionych.

Temu celowi służy założona w 1953 roku Fundacja Sue Ryder -"Żywy Pomnik dla milionów umarłych w obu wojnach światowych i tych, którzy do dzisiaj cierpią i umierają w wyniku prześladowań". Ta dobroczynna organizacja międzynarodowa realizuje swoje cele bez względu na rasę, wyznanie i wiek osób potrzebujących pomocy. Fundacja ma ponad 80 Domów w 14 krajach, z tego 24 w Wielkiej Brytanii i około 30 w Polsce. Swoje ośrodki Sue Ryder nieprzypadkowo nazwała Domami, gdyż mają się one różnić od zwykłych szpitali specjalnym podejściem dla potrzebujących, ma w nich panować atmosfera rodzinnego domu. W domach tych znajdują pomoc ludzie z przewlekłymi chorobami (nowotwory, reumatyzm) jak również upośledzeni w rozwoju. Są także organizowane zespoły pomagające chorym w miejscach ich zamieszkania.

Działalność Sue Ryder spotkała się z wielkim uznaniem zarówno w Anglii, jak i w innych krajach świata. Wyróżnił je również Ojciec Święty Jan Paweł II, została uhonorowana wieloma odznaczeniami. Rząd polski odznaczył ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, pięć uniwersytetów angielskich nadało jej honorowy doktorat.

Związki z Polską pani Sue Ryder były wyjątkowo bliskie. Świadczy o tym liczba domów wybudowanych w Polsce (30 w Polsce wobec 24 w Anglii). Kiedy w 1978 roku otrzymała od królowej angielskiej tytuł szlachetny baronowej, na miasto tytularne wybrała Warszawę, wyrażając tym samym swoje przywiązanie do Polski.

W Gdyni dzięki Niej w 1964 r.  powstał pierwszy pawilon dla osób najciężej dotkniętych chorobami nowotworowymi,  w 1975 -  drugi, a w 1994 r - wspólnym wysiłkiem Fundacji Sue Ryder i polskich donatorów (w tym także gminy Gdynia) - został  oddany do użytku  nowoczesny oddział onkologiczny Szpitala Morskiego.Jej Domy wprowadziły na  nasz gdyński grunt  najwyższe standardy leczenia i pielęgnacji.

Rada Miasta Gdyni przyznała Sue Ryder Honorowe Obywatelstwo Gdyni Uchwałą LXXI/684/94 z 18 maja 1994 roku.

  • ikonaOpublikowano: 08.08.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

ikona