Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2009

Ksiądz Grzegorz Miloch

Ksiądz Grzegorz Miloch - dyrektor Gdyńskiego Hospicjum im. Św. Wawrzyńca - urodził się 2.03.1960 r. w Wielu na Pomorzu. Od 1990 r. w Gdyni, w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Od 1.07.2008 r. jest wikariuszem parafii św. Michała Archanioła w Gdyni.

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - ksiądz Grzegorz Miloch, fot. : Dorota NelkePo przybyciu do Gdyni zajął się pracą z osobami nieuleczalnie i terminalnie chorymi w gdyńskim hospicjum. Zainicjował i prowadził pracę przekształcenia funkcjonującego w Gdyni od 1987 r. hospicjum domowego w Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca. Od 1991 roku pełni funkcję dyrektora tej placówki.

Zabiegał także o utworzenie w Gdyni hospicjum stacjonarnego. Jego działania w tym kierunku zostały uwieńczone sukcesem, gdy w 2000 r. Miasto Gdynia otworzyło nowoczesny budynek hospicjum stacjonarnego przy ul. Dickmana. Obecnie Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca pod kierownictwem ks. Grzegorza Milocha spełnia niezwykle ważną i doniosłą rolę wobec osób terminalnie chorych, cierpiących i ich rodzin. Obejmuje również opieką osoby osierocone po stracie bliskich.

Laureat medalu z 2009 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" ks. Grzegorzowi Milochowi - Medal Nr 37 (URM Nr XXVII/642/09 z 28 stycznia 2009 r.)


Profesor Krzysztof Edward Skóra

Profesor Krzysztof Edward Skóra kierujący obecnie Stacją Morską Instytutu Oceanografii UG w Helu - w trzeciej generacji gdynianin.
Jest absolwentem III LO w Gdyni i usytuowanego też w Gdyni kierunku oceanografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończył w 1973 r. Specjalizuje się w biologii i ekologii ryb strefy przybrzeżnej Bałtyku.

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - Profesor Krzysztof Edward Skóra, fot. : Dorota NelkeTworzy i realizuje liczne projekty mające na celu ochronę siedlisk, flory i fauny Morza Bałtyckiego. Szczególnie znane są jego działania dotyczące czynnej ochrony bałtyckich fok i morświnów.
Pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego, kierując obecnie Stacją Morską Instytutu Oceanografii UG w Helu.
Tworzył ją od 1977 roku. Jest to terenowa placówka badawczo-edukacyjna, w której, w sposób praktyczny kształci m.in. biologów, ekologów, fizyków, chemików i geologów morza oraz prowadzi badania nad problemami funkcjonowania, degradacji, rewitalizacji i ochrony morskiego ekosystemu.

Działalność prof. Krzysztofa E. Skóry została zauważona nie tylko w kraju. W roku 2005 otrzymał skandynawską Baltic Sea Fund Prize, przed rokiem zaś tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii oraz zwaną „bałtyckim noblem"- Swedish Baltic Sea Water Award - Nagroda Morza Bałtyckiego.

Laureat medalu z 2009 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu prof. Krzysztofowi Edwardowi Skórze - Medal Nr 38 (URM Nr XXVII/643/09 z 28 stycznia 2009 r. )
  

Józef PoltrokMedal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - Józef Poltrok, fot. : Dorota Nelke

Pan Józef Poltrok jest właścicielem firmy Łączpol Sp. z o.o., jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm na Pomorzu. Firma Łączpol jest hojnym sponsorem sportu pomorskiego.
W okresie 2004 - 2008 przeznaczył 400 tys. zł dla zespołu piłkarek ręcznych klubu sportowego Łączpol Gdynia, grających w ekstraklasie, na zakup sprzętu sportowego i sprzętu do odnowy biologicznej. Zorganizował 15 turniejów młodzieżowych w piłce ręcznej. Przez ostatnie 4 lata finansował stypendia dla 20 osób w wieku 8 - 16 lat, zaczynających sportową karierę w piłce ręcznej.

Pomagał również przedstawicielom kultury, przekazując 30 tys. zł na rzecz Cappelli Gedanensis.
Jest Konsulem Honorowym Litwy na Pomorzu. Przez ostatnie 4 lata organizował we własnym ośrodku wczasowym w Łapinie nieodpłatne kolonie letnie dla 20 dzieci z polskich domów dziecka na Litwie, wydając na ten cel ok. 20 tys. zł rocznie.
Organizuje kursy zawodowe, szkolenia dla bezrobotnych z województwa pomorskiego i województw ościennych. Dąży do systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Dzięki jego zaangażowaniu firma zdobyła prestiżowe godło „Teraz Polska" za najlepsze wyniki w utrzymaniu sieci radiowej.

Laureat medalu z 2009 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Józefowi Poltrokowi - Medal Nr  39 (URM Nr XXVII/644/09 z 28 stycznia 2009 r.)


fot.: Dorota Nelke

ikona