Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 1996

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Jerzy Biliński

Pan Jerzy Biliński urodził się w 1919 roku. W czasie II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej, za co został aresztowany, osadzony w wiezieniu, a następnie przekazany w ręce NKWD i wywieziony do łagrów w ZSRR. Po powrocie do Polski rozpoczął studia w Akademii Medycznej w Gdańsku na Wydziale Farmacji, jednocześnie pracując jako młodszy asystent.
Ówczesne władze prześladowały go za przynależność do AK i pobyt w łagrach. Otrzymał nakaz przymusowego wyjazdu do Elbląga. Tylko z powodu bardzo złej sytuacji kadrowej wśród farmaceutów otrzymał stanowisko kierownika opieki „Pod Gryfem" w Gdyni przy ul. Starowiejskiej, gdzie pracował do 1973 roku.
Pracował także w Aptece Szpitala Miejskiego w Gdyni, a w 1973 r. został jej kierownikiem. Zmodernizował tę aptekę, wprowadził m.in. produkcję płynów infuzyjnych i wiele innych racjonalnych projektów, co przyczyniło się do znacznych oszczędności.
W 1980 roku był jednym z organizatorów „Solidarności" służby zdrowia, uczestniczył w ogólnopolskim strajku służby zdrowia, brał udział w rozmowach z ministerstwem Zdrowia w sprawie postulatów i zreformowania służby zdrowia. W czasie stanu wojennego uczestniczył w pracach podziemnej „Solidarności" organizując pomoc charytatywną dla Polski. Jego działalność pozwoliła na normalne funkcjonowanie wielu placówek służby zdrowia.
Pan Jerzy Biliński był również doskonałym pedagogiem; wykładał w dwuletniej Szkole Felczerskiej, w Szkole Medycznej w Gdyni, prowadził praktyki wakacyjne dla studentów farmacji. Był członkiem Hospicjum w Gdyni oraz założycielem Fundacji Stypendialnej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Pan Jerzy Biliński nigdy nie należał do żadnej partii politycznej, był jedynie członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i NSZZ Solidarność. Otrzymał liczne odznaczenia i medale, m.in. papieski order „Pro Ecclesia Et Pontificae", Krzyż AK, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki, Medal 50-lecia Gdyni, Medal Tysiąclecia.
Wniosek o nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego złożyła Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność" . Komisja Statutowa na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 1996 r. zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Laureat medalu z 1996 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - medal nr 6 - pan Jerzy Biliński (URM nr XIX/298/96 z 24.01.96.; Monitor nr 1/96, poz. 7)

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Morski Instytut Rybacki

Laureat medalu z 1996 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - medal nr 7 - Morski Instytut Rybacki (URM nr XIX/299/96 z 24.01.96.; Monitor nr 1/96, poz. 8)

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej


Armia Krajowa została powołana do walki z okupantem hitlerowskim o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Jej głęboko zakonspirowane komórki działały w całym kraju, w tym również na terenie Gdyni. To właśnie dzięki członkom Armii Krajowej, harcerzom, którzy dostarczyli wojskom radzieckim plany rozmieszczenia umocnień niemieckich, nasze miasto nie zostało zniszczone w marcu 1945 roku, nie podzieliło losu Gdańska czy wielu innych polskich miast.
Po wojnie żołnierze AK długo nie doczekali się należnego uznania Szykanowano ich za przynależność do tej organizacji, więziono, skazywano w stalinowskich procesach. Ci, którym udało się zachować wolność, nie mieli większych szans na zajęcie kierowniczych stanowisk w jakiejkolwiek organizacji czy zakładzie pracy. Mimo to AK-owcy całym sercem związani byli z Gdynią i pracowali właśnie dla niej: dla Miasta, dla społeczeństwa, dla ludzi nie dla władzy, nie dla lokalnych decydentów.
Po 1989 roku powołano światowy Związek Żołnierzy AK, który czynnie włączył się do prac Komitetu Obywatelskiego. Od tego czasu członkowie Związku aktywnie uczestniczą w życiu społeczno - politycznym Miasta. Biorą udział we wszystkich miejskich uroczystościach, spotykając się z młodzieżą szkolną przekazują jej prawdę historyczną, jako goście uczestniczą w sesjach Rady Miasta Gdyni. Obecnie gdyńskie koło Związku liczy 230 osób.
Wniosek o nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego złożył Przewodniczący Rady Miasta Gdyni. Komisja Statutowa na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 1996 roku zaopiniowała ten wniosek pozytywnie.

Laureat medalu z 1996 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - medal nr 8 - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (URM nr XIX/300/96 z 24.01.96.; Monitor nr 1/96, poz. 9)

  • ikonaOpublikowano: 06.07.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2018 12:29
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona