Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2004


Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Krystyna Milewska

Z domu Kostyrko urodziła się 28 listopada 1928 roku w Kościerzynie jako córka Józefa i Róży. Z wykształcenia jest lekarzem medycyny. Przez szereg lat pracowała jako lekarz szkolny, m.in. w II LO w Gdyni. Od blisko 20 lat jest animatorem gdyńskiej grupy Ruchu „Gaudium Vitae” przy parafii Św. Stanisława. Działacze Ruchu opiekują się kobietami, które wskutek zajścia w ciążę popadły w konflikt ze swoim dotychczasowym środowiskiem, straciły dach nad głową i środki do życia. Grupa, której działaniami niestrudzenie kieruje Pani Milewska, pozwoliła kilku setkom przeważnie bardzo młodych kobiet urodzić w godnych warunkach i odchować swoje pociechy. Dziesiątki z nich przewinęły się bezpośrednio przez dom Pani Krystyny znajdując nie tylko schronienie, wikt i opierunek w oraz życzliwą pomoc w trudnym czasie połogu, ale także inspirację i pomoc w ułożeniu swoich, często mocno powikłanych, życiowych spraw. W działania te wciągnięci byli w naturalny sposób zarówno jej małżonek i czwórka własnych dzieci, jak i grono znajomych i przyjaciół. W późniejszych latach pomocy młodszym udzielały też wcześniejsze podopieczne. Uruchomiony przez doktor Milewską mechanizm świadczenia dobra zaczął sprawnie działać.
Pani Krystyna Milewska swą postawą udowadnia, jak ważny jest dla niej ideał obrony i pomocy życiu. Realizuje go nie poprzez okazjonalne wygłaszanie frazesów lub próby organizowania rozdawnictwa na cudzy koszt, lecz poprzez codzienną, bardzo ciężką, niekiedy – zdawałoby się – ponad jej siły pracę.
Z wnioskiem o nadanie Pani Krystynie Milewskiej Medalu wystąpiła grupa 13 radnych.

Laureatka medalu z 2004 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” pani Krystynie Milewskiej – Medal Nr 22 (URM nr XV/341/04 z 28.01.04.; Monitor nr 3/04, poz. 31)


Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Magdalena Kurczewska-Svensson

Pochodzi z Gdyni, ma również obywatelstwo szwedzkie. W Szwecji mieszka od 22 lat. W Polsce pracowała jako nauczycielka fizyki i elektrotechniki. Już w Szwecji założyła w 1993 r. firmę POLKINGE AB, pośredniczącą w polsko-szwedzkiej współpracy, zaś od 1996 r. jest Honorowym Konsulem RP w Karlskronie.
Pani Konsul od początku angażuje się we współpracę polsko-szwedzką. Aktywnie wspiera rozwój małego i średniego biznesu, uczestnicząc w licznych imprezach gospodarczych. Dzięki Pani Konsul wiele polskich firm znalazło partnerów w Szwecji. Pani Kurczewska-Svensson wspiera też akcje charytatywne. Służyła pomocą najbardziej poszkodowanym po powodzi w 1997 r.
Gdynia zajmuje szczególne miejsce w sercu i pracy Pani Konsul. Wiele gdyńskich stowarzyszeń i organizacji jej właśnie zawdzięcza możliwość rozwinięcia skrzydeł i zaistnienia na forum międzynarodowym. Jej dom jest zawsze otwarty dla odwiedzających Karlskronę gości z Polski.
Dzięki takim ludziom jak Pani Magdalena Kurczewska-Svensson, tworzącym solidny most porozumienia, współpraca polsko-szwedzka ciągle zyskuje nową jakość.
Z wnioskiem o nadanie Pani Magdalenie Kurczewskiej-Svensson Medalu wystąpiła grupa 13 radnych.

Laureatka medalu z 2004 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” pani Magdalenie Kurczewskiej-Svensson – Medal Nr 23 (URM nr XV/342/04 z 28.01.04.; Monitor nr 3/04, poz. 32)


Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Bogusław Witkowski


Od urodzenia gdynianin, absolwent Politechniki Gdańskiej, jest właścicielem firmy VBW Clima Engineering. Firma ta została założona w 1993 roku i w tej chwili zatrudnia ok. 130 osób. O niewątpliwym sukcesie firmy świadczą zdobyte nagrody:
· Gazela Biznesu nadana 18.12.2003 roku – nadał ją firmie VBW Clima Engineering Puls Biznesu w kategorii najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw.
· Firma otrzymała również nagrodę Euro Produkt 2003 w konkursie Oficyny Wydawniczej Zarządzania i Finansów pod patronatem Prezesa Rady Ministrów.
VBW Clima Engineering jest sponsorem drużyny koszykarek LOTOS – VBW Clima, która od lat rozsławia Gdynię w kraju i na świecie. Sponsoruje również żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasach morskich oraz największą w Polsce imprezę żeglarską w klasach olimpijskich, Idea Gdynia Sailing Days. Firma wspiera również Yacht Klub Polski Gdynia oraz żeglarzy startujących w klasie olimpijskiej 470. Patronuje także organizowanym w Gdyni wystawom marynistycznym. Jest również fundatorem stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów szkół gdyńskich. Dzięki takim postaciom jak Pan Bogusław Witkowski i firma VBW Clima, można kreować wielki sport, jak również podnosić rangę Gdyni jako miasta przyjaznego sportowcom wielu dyscyplin.

Laureat medalu z 2004 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” panu Bogusławowi Witkowskiemu – Medal Nr 24 (URM nr XV/343/04 z 28.01.04.; Monitor nr 3/04, poz. 33)

  • ikonaOpublikowano: 17.07.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2018 12:25
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona