Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2021

10 lutego 2021 r. - w dniu 95. urodzin Gdyni - odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Gdyni. W czasie wydarzenia wręczono medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”.

Z powodu pandemii radni spotkali się online. Nie odebrało to jednak podniosłego charakteru uroczystości - podczas obrad przyznane zostały medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”. Wyjątkowy rok 2020 sprawił, że po raz pierwszy otrzymały je nie indywidualne osoby, a całe zespoły i grupy podmiotów. Rada Miasta Gdyni wyróżniła w tym roku tych, którzy w trudnych czasach pandemii stanęli na pierwszej linii frontu, dbając o zdrowie i życie mieszkańców Gdyni.

Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego trafiły do:
  • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni,
  • Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,
  • trzech gdyńskich szpitali: Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Szpitala Morskiego im. PCK oraz Szpitala św. Wincentego a Paulo.

Pracownicy gdyńskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej już na początku wiosennej fali zakażeń wywołanych koronawirusem stanęli przed wyzwaniem, które znacznie wykraczało poza znane im dotychczas zadania. Zapoczątkowana wczesną jesienią gwałtowna, lawinowo rosnąca liczba stwierdzonych przypadków zachorowań przeszła wszelkie oczekiwania, a system pracy stacji sanepidu uległ nagle ogromnemu przeobrażeniu.

W tej nadzwyczajnej i nieznanej wcześniej sytuacji kierownictwo placówki i wszyscy jej pracownicy wykazali się niezwykłą i podziwu godną odpowiedzialnością i poczuciem misji. Pracując z ogromnym poświęceniem, wykorzystując swój czas wolny oraz wszelkie możliwe zasoby, siły i środki, od miesięcy świadczą pomoc i dostarczają informacji wszystkim potrzebującym. Należy przy tym pamiętać, iż dodatkowym obciążeniem są obowiązujące, a mające przecież istotny wpływ na bezpieczeństwo ogółu obywateli, przepisy zmieniane nieustannie i w ostatniej chwili. Personel stacji każdego dnia zdaje najtrudniejszy w swojej karierze zawodowej egzamin.Doświadczenie, które za sprawą epidemii koronawirusa stało się udziałem personelu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, a zwłaszcza - i należy to podkreślić ze szczególną mocą - załóg karetek, można próbować opisać jedynie w kategoriach medycyny wojennej. Obciążenie psychiczne i fizyczne, któremu poddawani są obecnie dyspozytorzy pogotowia, przede wszystkim zaś lekarze i ratownicy medyczni, wykracza poza zwykłe pojmowanie. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie poświęcenia medyka, który musiał spędzić cały dzień uwięziony w odzieży ochronnej, z pacjentem w poważnym stanie podczas kilkugodzinnego oczekiwania na szpitalnym podjeździe na przyjęcie chorego na oddział.

W tym nadzwyczajnym czasie, doświadczającym każdego z nas, wykraczająca poza ludzkie siły i ludzką wytrzymałość praca i misja medyków z pierwszej linii frontu, jaką stanowią SOR-y, a nade wszystko pogotowie ratunkowe, jest dowodem na bezprzykładne poświęcenie, do którego zdolni są najlepsi z nas. Nie ma słów, którymi moglibyśmy wyrazić szacunek i wdzięczność, które jesteśmy im winni.


 
Szpital Morski im. PCK został włączony do systemu walki z epidemią Covid-19 wraz z nadejściem drugiej fali zakażeń. Wymagało to od placówki ogromnego wysiłku organizacyjnego, trudnych decyzji personalnych, a od samego personelu gotowości do działań na pierwszej linii zmagań. W szpitalu udało się utworzyć oddział covidowy, który uzupełnia mapę placówek walczących o zdrowie i życie mieszkańców Gdyni, zapewniając największą liczbę łóżek z przeznaczeniem dla tych pacjentów.

Dla niewielkiego Szpitala św. Wincentego a Paulo dołączenie do antycovidowego systemu na początku jesiennej fali zakażeń byłó szczególnym wyzwaniem. Doświadczenie i ogromne zaangażowanie całego zespołu szpitala, a przede wszystkim personelu medycznego, jest godne najwyższego uznania. Szpital stanowi bardzo istotne wsparcie systemu ochrony zdrowia w Gdyni, w diagnostyce przypadków związanych z zakażeniem Covid-19.

Wysoko wyspecjalizowany w rozpoznawaniu i leczeniu chorób zakaźnych szpital UCMMiT jako pierwszy w Gdyni zderzył się z wiosenną falą zakażeń i przyjął na siebie cały jej początkowy impet. Od wielu miesięcy (a na początku jako jedyny w mieście) niezwykle sprawnie i z poświęceniem prowadzi walkę o życie i zdrowie osób zakażonych Covid-19. Do tej pory na UCMMiT spoczywa główny ciężar zmagań z epidemią w naszym mieście, co wymaga ogromnego nakładu sił, osobistych wyrzeczeń i starań organizacyjnych. Cały personel szpitala jest niezwykle zaangażowany w zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki i w walkę o powrót pacjentów do zdrowia.- Jednym z kluczowych oręży w walce z Covid-19 w naszym mieście były i są trzy placówki: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, zespół Szpitala Morskiego im. PCK oraz zespół Szpitala św. Wincentego a Paulo. Placówki, choć w różnym czasie, stanowiły trzon systemu walki z wcześniej nieznanym wirusem. Pierwsze dni i tygodnie to strach - spowodowany brakiem informacji, narzędzi do walki, środków ochrony pacjentów, bliskich i siebie, a przede wszystkim strach z bezsilności, gdy pomimo ogromu doświadczenia, specjalistycznego osprzętu przegrywa się walkę z nieznanym wirusem.To również bardzo trudne chwile po opuszczeniu murów szpitala - presja społeczna, która przyjmowała różne obrazy, również te bardzo przykre, gdy było się niechcianym w miejscu, które do tej pory kojarzyliśmy z serdecznością sąsiadów.Były jednak chwile wyjątkowe - to ogromne społeczne poruszenie, dzięki któremu placówki mogły choć w części otrzymać preparaty dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej, dające poczucie bezpieczeństwa. To również płynąca pomoc w zakresie artykułów i usług pierwszej potrzeby.Za wielkim poświęceniem i bezpieczeństwem mieszkańców stoją lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, technicy badań, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, salowe, ratownicy i kierowcy karetek, a także kadra zarządzająca.Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt móc w imieniu Rady Miasta, a przez to wszystkich mieszkańców Gdyni, wręczyć pierwszy w historii medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w wyjątkowej potrójnej postaci, z dedykacją dla setek pracowników. Jednak zaszczyt nie jest w medalu, a w możliwości powiedzenia „dziękuję” w imieniu tysięcy gdynian, dla tak niewielu, od których zależało życie tak wielu - podkreślił w swoim wystąpieniu Jakub Ubych, radny miasta.

Urodzinową sesję Rady Miasta Gdyni można obejrzeć na kanale YouTube:

  • ikonaOpublikowano: 16.02.2021 11:06
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2023 15:50
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona