Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 1998

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91profesor Aurelia Polańska

Od wielu lat związana jest z Gdynią. Całym swoim dotychczasowym życiem, pracą, postawą, zaangażowaniem i oddaniem dla wszystkich ważnych spraw Miasta, zasłużyła na uznanie i wyjątkowe wyróżnienie. Pani profesor nigdy nie szczędziła sił, swojej wiedzy i talentu dla codziennej, mało może efektownej, lecz tym bardziej przez to niezbędnej, pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta.
Profesor Aurelia Polańska jest znanym działaczem społecznym, katolickim, naukowym i związkowym. Jest prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdyni i członkiem Kapituły Nagrody „CZAS GDYNI”. Jej działalność społeczna od wielu lat ściśle związana jest ze Społeczną Radą Prymasowską, Komisją Episkopatu ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Komitetu Obywatelskiego Lecha Wałęsy, Duszpasterstwem Środowisk Twórczych w Gdańsku. Wartości solidaryzmu społecznego, tak istotne dla społeczności lokalnej, Pani Profesor popularyzuje na licznych spotkaniach z mieszkańcami Gdyni; podkreślić należy przede wszystkim jej zaangażowaną pracę w Duszpasterstwie Ludzi Morza w Gdyni.
Niekwestionowane osiągnięcia naukowe Pani Profesor przydają prestiżu miastu, którego jest ona obywatelem. Pani Aurelia Polańska jest profesorem zwyczajnym ekonomii, kierownikiem Zakładu Zarządzania Personelem w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, członkiem Komitetu Rady i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Specjalnością Pani Profesor jest ekonomia pracy, zarządzanie personelem i etyka życia gospodarczego. Na szczególne podkreślenie zasługują te formy aktywności naukowej, które związane są ze społecznością lokalną Gdyni: Pani Profesor jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni, współpracuje też z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu.
Pani Profesor aktywnie współdziała z wieloma krajowymi i międzynarodowymi placówkami naukowymi - w tym z Europejskim Komitetem Pracy i Płacy, Arbeiterkammer Uniwersytetu w Bremie, Instytutem Badań Europy Środkowej i Wschodniej na Katolickim Uniwersytecie w Louvain. Jest autorem całego szeregu prac, głównie z dziedziny ekonomii i etyki życia gospodarczego. Za swe osiągnięcia naukowe została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Działalność Pani Profesor jest wspaniałym przykładem łączenia działalności i idei naukowych z pasją społecznikowską.

Laureatka medalu z 1998 r.
nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za Wybitne Zasługi dla Gdyni” (Medal nr 12 - profesor Aurelia Polańska) (URM nr XLI/769/98 z 28.01.98.; Monitor nr 3/98, poz. 26)

  • ikonaOpublikowano: 08.07.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2018 12:28
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona