Przyznawane przez Radę Miasta

Nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Radę Miasta Gdyni

Honorowe Obywatelstwo

Najstarszym wyróżnieniem przyznawanym przez Radę Miasta Gdyni jest Honorowe Obywatelstwo, które jest nadawane osobom szczególnie zasłużonym dla Gdyni oraz wybitnym osobistościom. Honorowe Obywatelstwo to wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miasta.

Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą występować podmioty, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, a także organizacje gospodarcze, społeczne i inne. Obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom.

Wręczenie Aktu Nadania wraz z odznaką odbywa się w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego wydarzenia. Jest poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby, będących podstawą nadania Honorowego Obywatelstwa. Do wręczenia Aktu i odznaki w imieniu Rady Miasta upoważniony jest przewodniczący lub – w jego zastępstwie – wiceprzewodniczący Rady Miasta.


Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Od 1994 roku Rada Miasta przyznaje Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni", który jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i portu Gdyni oraz za rozsławianie jej imienia w kraju i na świecie.

Medal może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, przedsiębiorstwom i instytucjom, zwanym dalej osobami. Rocznie można nadać nie więcej niż 3 medale. Z wnioskiem o nadanie Medalu mogą występować podmioty, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, a także organizacje gospodarcze, społeczne i inne.

Wręczenie medalu odbywa się na uroczystej sesji Rady Miasta z okazji święta Gdyni w okolicznościach zapewniający uroczysty charakter tego aktu. Wręczenie jest poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby, będących podstawą tego nadania. Do wręczenia medalu w imieniu Rady Miasta upoważniony jest Przewodniczący Rady Miasta lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący Rady Miasta.


Czas Gdyni 

Wyrazem szczególnej uwagi samorządu gdyńskiego dla promocji i rozwoju gospodarczego miasta było ustanowienie w 1995 r. Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni za najlepszą gdyńską inwestycję roku. Przyznawane od tej pory corocznie Nagrody są sygnałem, iż władze samorządowe śledzą na bieżąco nowe realizacje inwestycyjne i doceniają inwestorów za ich dokonania. Poprzez Nagrody wskazują priorytetowe inwestycje, które najlepiej wpisują się najlepiej w politykę proinwestycyjną miasta przyczyniając się do realizacji jego społeczno-gospodarczych zadań.

Ważnym aspektem Nagród jest także uhonorowanie architektonicznych walorów nagrodzonych inwestycji, wzbogacających wygląd Gdyni.

Ogłoszenie listy laureatów Nagrody za osiągnięcia roku ubiegłego i wręczenie pamiątkowych statuetek odbywa się corocznie w lutym w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni z okazji rocznicy nadania miastu praw miejskich 10 lutego 1926 r.

Szczegółowe informacje o nagrodach znajdują się w bocznym menu.

  • ikonaOpublikowano: 03.03.2020 15:06
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.08.2022 14:28
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona