Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2023

Laureaci Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Laureaci Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni". Fot. Mirosław Pieślak

Do listy odznaczonych Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” dołączyły kolejne osoby i jednostka straży pożarnej. 10 lutego 2023 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni w Teatrze Miejskim Medal otrzymali:  Hanna Wenda-Uszyńska, ksiądz Jacek Socha oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wiczlinie.

 

Hanna Wenda - Uszyńska 

Hanna Wenda-Uszyńska, wnuczka inżyniera Tadeusza Wendy i senator RP Sławomir Rybicki
Na zdj. Hanna Wenda-Uszyńska, wnuczka inżyniera Tadeusza Wendy i senator RP Sławomir Rybicki // fot. Karol Stańczak

Hanna Wenda-Uszyńska
jest wnuczką inżyniera Tadeusza Wendy, głównego projektanta i kierownika budowy portu Gdynia.

Od kilkudziesięciu lat działa na rzecz popularyzacji osoby i zasług swojego dziadka, czego kulminacją było zaangażowanie w obchody Roku Tadeusza Wendy. To m.in. dzięki wysiłkom pani Hanny pamięć o jednym z budowniczych Gdyni odżyła w pamięci nie tylko gdynian.

Hanna Wenda-Uszyńska urodziła się i większość życia spędziła w Warszawie, choć, jak twierdzi „Gdynię ma w sercu”, a jej rodziną jest rodzina portowa.

Wenda-Uszyńska od lat zabezpiecza pamiątki po swoim dziadku przekazując je Muzeum Miasta Gdyni. Ściśle współpracuje z Dagmarą Płazą-Opacką oraz prof. Zbigniewem Opackim – autorami biografii Tadeusza Wendy, która ukaże się w 2023 roku.

Gromadzi także wspomnienia i historie związane z postacią Tadeusza Wendy, które pozwalają na zrozumienie tej postaci jako wybitnego inżyniera, ale także skromnego człowieka o nieprzeciętnej osobowości i z ogromną wiedzą.

Wnuczka inżyniera jest zaangażowana w wiele inicjatyw związanych z propagowaniem idei Polski Morskiej i znaczenia morza dla państwa. Jest ambasadorką Światowych Polonijnych Mistrzostw Żeglarskich im. Tadeusza Wendy, a od 2018 roku także matką chrzestną polskiego masowca „Szare Szeregi”.

Tylko w ciągu minionych dwóch lat inicjowała i współtworzyła wiele wydarzeń i projektów na rzecz upamiętnienia historii Portu Gdynia oraz postaci inżyniera, w tym obchody Roku Tadeusza Wendy.

Uczestniczyła w odsłonięciu muralu swojego dziadka w Śródmieściu oraz otwarciu nowoczesnego terminalu promowego przy ul. Polskiej w gdyńskim porcie.

Jako członek Komisji Konkursowej brała udział w przygotowaniach do powstania pomnika Tadeusza Wendy, który stanął na ostrodze mola Rybackiego w Gdyni oraz ławeczki ojców Gdyni – Eugeniusza Kwiatkowskiego i Tadeusza Wendy, która została odsłonięta w 100. rocznicę podpisania ustawy o budowie portu w Gdyni.

Hanna Wenda-Uszyńska jest bardzo skromną osobą, która konsekwentnie dba o pamięć i historię przedwojennej Gdyni. W swoich wystąpieniach zawsze podkreśla rozwój naszego miasta, jego morskość, urodę i znaczenie dla Polski. Chętnie spotyka się z dziećmi i młodzieżą, żeby opowiadać o początkach portu i Gdyni.

Jest wyjątkową ambasadorką Gdyni – „miasta z morza i marzeń”.Laureatka medalu z 2023 roku
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" p. Hannie Wendzie Uszyńskiej - Medal Nr 79 (Uchwała nr XLVIII/1471/22 Rady Miasta Gdyni z 21 grudnia 2022 r.)

Jacek Socha 

Ksiądz Jacek Socha
Ksiądz Jacek Socha // fot. Dawid Linkowski

Ksiądz Jacek Socha od 13 lat jest mocno związany z działalnością na rzecz mieszkańców Gdyni, a szczególnie społeczności chylońskiej. Jest niekwestionowanym liderem w stowarzyszeniu Świętego Mikołaja Biskupa działajacego przy parafii, w której jest proboszczem.

Działalność kościoła często jest kojarzona z działaniami pomocowymi, jednak w tym wypadku poza długofalową i uzupełniającą mamy działalność zdecydowanie szerszą. W ramach stowarzyszenia został stworzony system, który dociera do szerokiego spektrum osób m.in.: przez klub seniora, klub rodzica, spółdzielnię socjalną z foodtruckiem czy stworzenie kuchni cateringowej. Nie jest to tylko pomoc wprost, ale pozwala na znalezienie zatrudnienia i przezwyciężenie życiowych zakrętów. Co ważne są to działania w daleko idącej współpracy – poszukiwane i nawiązywane są partnerstwa, mocno integrujące lokalną społeczność.

To właśnie w parafii pw. św. Mikołaja pracują wolontariusze z całego świata. Ostatnio Remizya z Azerbejdżanu spędziła z gdyńską młodzieżą 12 miesięcy. Nie ma niczego wspanialszego od takiego modelu uczenia tolerancji  i szacunku do siebie nawzajem, gdzie zbudowana jest platforma umożliwiająca poznanie się i zrozumienie.

Grupy wsparcia związane z wychodzeniem z alkoholizmu i innych uzależnień, współpraca przy projektach z radą dzielnicy – to działania, które na stałe wpisały się do lokalnych tradycji. Zaangażowanie widać również w chwilach najtrudniejszych np. w czasie kryzysu migracyjnego będącego efektem wojny na Ukrainie.

W stworzonym przez księdza Jacka Sochę miejscu znajdują zrozumienie dzieci, młodzież, rodzice, dorośli, seniorzy – tutaj pomoc otrzymują wszyscy.

Spółdzielnia gotuje zupę dla potrzebujących (m.in. osób w kryzysie bezdomności) wydawaną przy kościele. W soboty, kiedy zwykle na ciepły posiłek przychodzi więcej osób, przy jego wydawaniu pomagają wolontariusze z parafii. Dzięki temu nawiązują bezpośredni kontakt z osobami w kryzysach, co stwarza okazję do pracy z nimi. Ponieważ wsłuchanie się bardzo zmienia perspektywę.

Ksiądz Jacek Socha czasami żartuje i mówi, że jest od tego, żeby otwierać drzwi. W gruncie rzeczy chodzi o to, aby przekazywać dobro dalej. W jego przypadku dzieje się tak bezustannie.Laureat medalu z 2023 roku
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" ks. Jackowi Szosze - Medal Nr 80 (Uchwała nr XLVIII/1472/22 Rady Miasta Gdyni z 21 grudnia 2022 r.)

Ochotnicza Straż Pożarna Gdynia Wiczlino 

Ośmiu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Wiczlino w nowym umundurowaniu
Ośmiu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Gdynia Wiczlino w nowym umundurowaniu // fot. OSP Gdynia Wiczlino

Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Wiczlino została założona w 1911 roku, kiedy jeszcze Polska trwała pod zaborami. Założycielem był znany i zamożny gospodarz Józef Warzewski.

Ochotnicza Straż Pożarna Gdynia Wiczlino jest jednostką, która od kilku lat jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oznacza to, że jest dysponowana wraz z Państwową Strażą Pożarną, a do tego świadczy szereg działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, działań kryzysowych, a także edukacji.

Ostatnie lata są dla OSP Wiczlino bardzo owocne z dwóch powodów. Przede wszystkim jednostka bije kolejne rekordy związane z ilością akcji, w których bierze udział. Rok 2021 zakończył się 263 wyjazdami, co uplasowało ich na trzecim miejscu wśród OSP w województwie pomorskim. Stało się to możliwe m.in. dzięki posiadaniu licznej i wykwalifikowanej kadry, a także wystarczającego zaplecza sprzętowego.

Choć nazwa wskazuje na Wiczlino, to ich akcje ratunkowe obejmują cały obszar naszego miasta. Wyjazdy do takich dzielnic jak: Witomino, Dąbrowa, Wielki czy Mały Kack, należą do codzienności. Gasząc pożary uczestniczyli też w akcjach na terenie Portu Gdynia czy Pogórza. Na przestrzeni ostatnich lat – na ponad 1 000 zgłoszeń – zawsze, gdy zawyła syrena alarmowa, jednostka była w gotowości i wyruszała na akcję.

OSP Gdynia Wiczlino to kilkadziesiąt osób – od regularnych członków będących czynnymi strażakami, po wspierających i honorowych członków. I jak sami mówią, to nie jest praca, a służba. Wśród jeżdżących na akcje są również druhny.

Strażacy z OSP Gdynia Wiczlino prowadzą również szereg działalności dodatkowych. M.in. edukacyjną (w przedszkolach, podczas wydarzeń plenerowych), zabezpieczają wydarzenia (np. koncerty, festiwale i zawody sportowe), a także uczestniczą w zawodach i zdobywają w nich najwyższe laury.

Nigdy nie odmawiają pomocy – zarówno w czasie działań akcyjnych (charytatywnych), jak i w czasie niesienia pomocy humanitarnej. Dla wielu członków OSP to nie tylko chwilowa przygoda, a obowiązek, który niesie się z pokolenia na pokolenie.

Od niespełna 12 miesięcy drużyna posiada do dyspozycji ciężki wóz bojowy, który został zakupiony przy większościowym udziale środków miasta Gdynia oraz częściowego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Obserwując sytuacje, jak i skalę dyspozycji – w celu zapewnienia najwyższych standardów – jednostka podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury zakupu wozu technicznego, który będzie w stanie reagować szybciej i będzie przeznaczony do działań innej skali, jak np. lokalne zagrożenia drogowe.

To pokazuje nieustające dążenie do spełniania najwyższych standardów i dalszego rozwoju – a wszystko dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gdyni.Laureat medalu z 2023 roku
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlinie - Medal Nr 82 (Uchwała nr XLVIII/1473/22 Rady Miasta Gdyni z 21 grudnia 2022 r.)

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego


Od 1994 roku Rada Miasta przyznaje Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, który jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i portu oraz za rozsławianie jego imienia w kraju i na świecie.

Medal może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, przedsiębiorstwom i instytucjom, zwanym dalej osobami. Rocznie można nadać nie więcej niż trzy medale. Z wnioskiem o nadanie takiego odznaczenia mogą występować podmioty, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, a także organizacje gospodarcze, społeczne i inne.

Wręczenie medalu odbywa się na uroczystej sesji Rady Miasta z okazji święta Gdyni i jest poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby.

Do wręczenia medali upoważniony jest przewodniczący Rady Miasta Gdyni lub w jego zastępstwie – wiceprzewodniczący.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 23.02.2023 10:06
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2024 09:56
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona