Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2003

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Danuta Kapergren-Kapturowicz

Od 1973 roku mieszka w Malmo w Szwecji. W latach 1962 - 1973 pracowała w gdyńskich szkołach jako nauczyciel i pedagog. Na emigracji w Szwecji była organizatorką pomocy dla potrzebujących w Polsce, promotorem kultury polskiej i popularyzatorem Gdyni. Od ponad 25 lat niesie pomoc charytatywną dla dzieci z Domu Dziecka. W okresie stanu wojennego organizowała wraz z mężem transporty z pomocą darów szczególnie dla parafii i szpitali gdyńskich. W 2000 roku zainicjowała Akcję "Syberia - Kazachstan", której celem jest niesienie pomocy rodzinom repatriantów, przyjętych przez Gminę Gdynia. Z pomocy tej skorzystały dwie rodziny, otrzymując pomoc finansową oraz część wyposażenia mieszkania. Szczególnie trafna i pożyteczna jest pomoc udzielana Szpitalowi Miejskiemu oraz Hospicjum Stacjonarnemu w Gdyni.
Drugim, równie istotnym zakresem aktywności pani Danuty Kaprergen - Kapturowicz jest szerzenie patriotyzmu, kultury i oświaty polskiej. Prawie dziesięć lat poświęciła nauczaniu języka polskiego, historii i muzyki i wychowaniu polskich dzieci z rodzin polsko - szwedzkich. Od 1978 roku organizuje w Malmo uroczystości w rocznicę 3 Maja, 11 listopada oraz rocznicę zbrodni katyńskiej. Jest również inicjatorką i założycielką jedynego w Skandynawii Ogniska Młodzieżowego "Kwiaty Polskie". Danuta Kaprergen - Kapturowicz jest obecnie wiceprzewodniczącą Związku Szerzenia Kultury "Dom Polski" w Malmo. Wyjątkowo aktywnie prowadzi wymianę kulturalną polsko - szwedzką w powiązaniu z kulturą europejską. Popularyzuje osiągnięcia polskich artystów organizując wiele koncertów i wernisaży.

Laureatka medalu z 2003 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI – Medal nr 20 /p. Danuta Kapergren-Kapturowicz/ (URM nr IV/88/03 z 22.01.03 r.; Monitor nr 2/03, poz. 20/

Laudacja na cześć Danuty Kapergren - Kapturowicz

Miasto Gdynia posiada wszelkie znamiona miasta nowoczesnego, europejskiego, gdzie obok rozwoju gospodarczo-ekonomicznego i wielkich inwestycji szczególną troską władz samorządowych objęte są osoby samotne i słabsze. To potwierdzenie dużej wrażliwości na niedostatek, samotność i biedę części naszych mieszkańców.
Pięknym uzupełnieniem działań władz miasta jest aktywność organizacji pozarządowych oraz ludzi dobrej woli. Przykładem osoby bezgranicznie oddanej sprawie potrzeb bliźnich jest pani Danuta Kapergren-Kapturowicz, od 1973 roku mieszkająca wraz z mężem Wiesławem w Malmoe – Szwecja. W latach 1962-1973 pracowała w gdyńskich szkołach jako nauczyciel i pedagog. Na emigracji w Szwecji jest organizatorką pomocy dla potrzebujących w Polsce oraz promotorem kultury polskiej i popularyzatorem Gdyni.
Od ponad 25 lat niesie pomoc charytatywną dla dzieci z Domu Dziecka. W okresie stanu wojennego organizowała wraz z mężem transporty z pomocą darów, szczególnie dla parafii i szpitali gdyńskich.
W 2000 roku utworzyła Akcję „Syberia-Kazachstan”, której celem jest niesienie pomocy rodzinom repatriantów, przyjętych przez Gminę Gdynia. Z tej pomocy skorzystały dwie rodziny, otrzymując pomoc finansową oraz część wyposażenia mieszkania.
Szczególnie trafna i pożyteczna jest pomoc udzielana Szpitalowi Miejskiemu oraz Hospicjum Stacjonarnemu w Gdyni.
Drugim, równie istotnym zakresem aktywności Pani Danuty Kapergren-Kapturowicz jest szerzenie patriotyzmu, kultury i oświaty polskiej. Prawie dziesięć lat poświęciła wychowaniu i nauczaniu polskich dzieci z rodzin polsko-szwedzkich języka polskiego, historii i muzyki.
Od 1978 roku organizuje w Malmoe uroczystości pamięci narodowej w rocznic 3 Maja, 11 Listopada oraz rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
Jest również inicjatorką i założycielką jedynego w Skandynawii Ogniska Młodzieżowo-Dziecięcego „Kwiaty Polskie”.
Danuta Kapergren-Kapturowicz jest obecnie wiceprzewodniczącą Związku Szerzenia Kultury „Dom Polski” w Malmoe. Wyjątkowo aktywnie prowadzi wymianę kulturalną polsko-szwedzką w powiązaniu z kulturą europejską. Popularyzuje osiągnięcia polskich artystów organizując wiele koncertów i wernisaży.
Przygotowuje obecnie wernisaż Olgi Prusinowskiej, wybitnie uzdolnionej 15-letniej uczennicy z Gdyni, który odbędzie się wiosną br. w Konsulacie Generalnym w Malmoe i w Ambasadzie RP w Kopenhadze. Planuje też występ Kwartetu Muzycznego Akademii Muzycznej z Gdańska.

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Marian Marek Drozdowski

W 1950 r. rozpoczął studia na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie, gdzie po zakończeniu studiów pracował w katedrze filozofii doc. Mieczysława Gordona. W 1955 r. rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Nauk Społecznych. Ukończył je w Instytucie Historii PAN, z którym związany jest etatowo od 1958 r. Do 1967 r. pracował w Zakładzie Dziejów II RP. W 1960 r. obronił w IH PAN rozprawę doktorską pt. „Polityka gospodarcza rządu polskiego w latach 1936-1939”, której promotorem był prof. Leon Grosfeld. Rozprawę habilitacyjną pt. „Klasa robotnicza Warszawy 1918-1939. Skład i struktura społeczna” obronił w 1966 r. W 1972 r. otrzymał stopień profesora nadzwyczajnego, w 1989 r. profesora zwyczajnego nauk historycznych. Od 1997 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Opolskiego.
W 1966 r. za zorganizowanie dyskusji na łamach „Współczesności” o etyce historyka został poddany brutalnej krytyce KC PZPR. Podobną krytykę przeżył w 1968 r. za dyskusję o II Rzeczypospolitej na łamach „Miesięcznika Literackiego” oraz publikację tekstów Idy Kamińskiej i jej męża na łamach „Warszawy II Rzeczypospolitej”. W 1968 r. cenzura wstrzymała publikację jego książki pt. „Szkice z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej”.
W latach 1990-1996 prezesował Towarzystwu Miłośników Historii w Warszawie. od 1995 r. przewodniczy Radzie Naukowej przy Muzeum Łazienek Królewskich. Od 1996 r. kieruje Prymasowską Radą Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.
Ogromny wkład Mariana Marka Drozdowskiego w badania nad dziejami minionego XX stulecia najlepiej ukazuje bibliografia opublikowanych prac.
Profesor Marian Marek Drozdowski będąc badaczem dziejów II Rzeczypospolitej stał się orędownikiem postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego i jego dzieła, w którym na pierwszym miejscu zawsze wskazuje budowę Gdyni. Profesor Drozdowski jest de facto ambasadorem naszego miasta i jego najważniejszej, pomnikowej postaci historycznej, Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Laureat medalu z 2003 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI – Medal nr 21 /p. Marian Marek Drozdowski/ (URM nr IV/89/03 z 22.01.03 r.; Monitor nr 2/03, poz. 21)

  • ikonaOpublikowano: 13.07.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2018 12:26
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona