Medale Kwiatkowskiego

Laureaci Medalu z roku 2014

Medal im. E. KwiatkowskiegoMedal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta oraz rozsławianie Gdyni w kraju i na świecie. Jego laureatami mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy oraz organizacje społeczne, zawodowe, przedsiębiorstwa i instytucje. Rocznie można nadać nie więcej niż trzy medale. Ustanowiony został przez Radę Miasta Gdyni w dniu 30 czerwca 1993 roku. Decyzją Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 medal otrzymali:

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego otrzymała Teresa Kamińska, fot. Maciej CzarniakTeresa Kamińska - inżynier, polityk, działaczka niepodległościowa i związkowa NSZZ „Solidarność", represjonowana w stanie wojennym, była minister (członkini Rady Ministrów ds. koordynowania reform społecznych) i szefowa doradców premiera w rządzie Jerzego Buzka, od 2007 r. - prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, założycielka Bałtyckiego Portu Nowych Technologii na terenach byłej Stoczni Gdynia.  Teresa Kamińska nieustannie pozyskuje dla Gdyni nowych inwestorów, którzy dostrzegają tu dla siebie duże szanse rozwoju. W rezultacie podjętych przez panią prezes działań potencjał biznesowy tego obszaru jest znakomitą ofertą i wizytówką gospodarczą Pomorza i Polski.

Laureatka medalu z 2014 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" pani Teresie Kamińskiej - Medal Nr 52 (URM Nr XXXVIII/796/14 z 15 stycznia 2014 roku)


Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego otrzymała Elżbieta Kruszewska, fot. Maciej CzarniakElżbieta Kruszewska - dyplom lekarza medycyny otrzymała w roku 1986. Pracę zawodową rozpoczęła w Akademii Medycznej w Gdańsku, w Klinice Onkologii i Radioterapii. I-szy stopień specjalizacji z zakresu onkologii otrzymała w 1990r. Pracę lekarza onkologa kontynuowała od 1990 roku w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, przechodząc wszystkie stopnie kariery zawodowej, początkowo jako lekarz onkolog w oddziale radioterapii, potem specjalista II- go stopnia, a następnie od roku 1999 pełniła funkcję ordynatora tegoż oddziału. W roku 2003 decyzją ówczesnej dyrekcji została mianowana zastępcą dyrektora ds. lecznictwa, które Elżbieta Kruszewska pełni do dnia dzisiejszego, obecnie jako z-ca dyrektora ds. medycznych.

Laureatka medalu z 2014 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" pani Elżbiecie Kruszewskiej - Medal Nr 53 (URM Nr XXXVIII/797/14 z 15 stycznia 2014 roku)


Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego otrzymał Aleksander Ryziński, fot. Maciej CzarniakAleksander Ryziński - kresowianin, urodzony 16 grudnia 1927 r. w Tarnopolu, jest działaczem Związku Sybiraków od roku 1988, a od 1991 roku Prezesem Koła w Gdyni. Od 12 lat jest również członkiem Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie. Działa aktywnie w gdyńskiej Rodziny Katyńskiej, a także w Stowarzyszeniu Piłsudczyków w stopniu podpułkownika. W ramach Związku Sybiraków, najpierw jako członek, a potem jako prezes nie ustaje w działaniach na rzecz przede wszystkim gdyńskich Sybiraków, ich rodzin oraz pamięci o tych którzy tam pozostali. Dzięki jego staraniom 16 kwietnia 1990 r. poświęcono sztandar Związku Sybiraków koło Gdynia. Co roku gdyńscy Sybiracy spotykają się na uroczystościach państwowych oraz kościelnych, współorganizowanych przez  Aleksandra Ryzińskiego.

Laureat medalu z 2014 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Aleksandrowi Ryzińskiemu - Medal Nr 54 (URM Nr XXXVIII/798/14 z 15 stycznia 2014 roku)

  • ikonaOpublikowano: 12.02.2014 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona