Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2006

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Peter Smith

Przewodniczący Plymouth-Gdynia Twinning Panel w Wielkiej Brytanii. Peter Smith zainicjował współpracę z Gdynią w roku 1975, czyli dziesięć lat po podjęciu pracy w Plymouth City Council. Przez cały ten okres aktywnie angażował się w realizację przedsięwzięć, które doskonale wpisywały się w cele zawartego w 11.09.1976 r. porozumienia. Celem tego porozumienia jest rozszerzanie form międzynarodowej współpracy i pokojowego współistnienia w Europie, zacieśnianie więzów zapoczątkowanych w okresie II wojny światowej oraz wymiana doświadczeń w wielu dziedzinach życia. Umowa z Plymouth była pierwszym porozumieniem z partnerem zagranicznym, jakie zawarła Gdynia. Plymouth jest więc najstarszym miastem siostrzanym Gdyni, a w 2006 r. oba miasta świętować będą 30. rocznicę współpracy.
Fascynacje Gdynią Peter Smith przekazał również własnej rodzinie oraz członkom Plymouth-Gdynia Twinning Panel, stowarzyszenia powołanego w 1987 r. w celu promocji kontaktów i współpracy pomiędzy naszymi miastami. Pan Smith zaangażował się również w pracę tego Stowarzyszenia, początkowo jako Skarbnik, a przez ostatnie 12 lat jako jego Przewodniczący. We współpracy z Radą Miasta Plymouth oraz przy pomocy członków Plymouth-Gdynia Twinning Panel zrealizował wiele cennych przedsięwzięć, wśród których należy wymienić pomoc finansową i rzeczową oraz organizację szkoleń dla Szpitala Miejskiego w Gdyni. Ponadto Stowarzyszenie regularnie wspomagało materialnie i pieniężnie Dom Małego Dziecka, Dom Dziecka w Gdyni Demptowie oraz Hospicjum Św. Wawrzyńca. Pan Smith angażuje się również w pomoc przy organizacji wymian kulturalnych (spektakle teatralne, wystawy fotograficzne) i międzyszkolnych. Był jednym z inicjatorów kursów językowych dla grup zawodowych z terenu Gdyni (w tym urzędników), a także przyczynił się do przekazania licznych darów książkowych dla placówek i instytucji edukacyjnych na terenie Gdyni.
W 2003 r. Peter Smith przeszedł na emeryturę, jednakże nadal pełni funkcję Przewodniczącego Plymouth-Gdynia Twinning Panel. Bez wątpienia pana Smitha i jego ponad 30-letnią pracę na rzecz kontaktów polsko-brytyjskich można uznać za najlepszą promocję Gdyni w Wielkiej Brytanii. Jest On swoistego rodzaju ambasadorem Gdyni i gdynian na Wyspach Brytyjskich, a jego miłość i fascynacja Gdynią daleko wykracza poza obowiązki służbowe.

Laureat medalu z 2006r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” panu Peterowi Smithowi – Medal Nr 28 (URM nr XXXVIII/911/06 z 18.01.06.; Monitor nr 15/06, poz. 80)Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Janusz Śniadek

Gdynianin, konstruktor-stoczniowiec, człowiek "Solidarności", wytrwały i konsekwentny rzecznik dialogu społecznego, wymagającego zawsze szczególnych predyspozycji, a w czasach gwałtownych przemian społecznych i gospodarczych - heroizmu. Społecznik w najszlachetniejszym znaczeniu tego słowa.
Od 1989 r. nieprzerwanie obdarzony zaufaniem jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S" Stoczni Gdynia, następnie Regionu Gdańskiego, a od 2002 r. Komisji Krajowej NSZZ " Solidarność". Zaangażowany jako przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w odzyskanie zagrabionych w stanie wojennym pieniędzy, pochodzących ze zbiórek społecznych, następnie wraz z władzami Gdyni doprowadził do powstania Pomnika Ofiar Grudnia 1970 r. Współzałożyciel i pierwszy prezes Fundacji Ochrony Zdrowia "Solidarności", która wspomogła zakup sprzętu dla placówek służby zdrowia. Współpomysłodawca przekazania środków z Komitetu Budowy Pomników dla Szpitala Miejskiego oraz Stacjonarnego Hospicjum im.św.Wawrzyńca w Gdyni na zakup sprzętu jako trwałego pomnika wdzięczności ratującego życie i zdrowie pacjentów.
Członek Komisji Trójstronnej stale podnoszący problemy dotyczące m.in. szeroko rozumianej gospodarki morskiej.
Z głębokim zrozumieniem procesów zachodzących w gospodarce i istoty zadań związku podczas rozstrzygania trudnych problemów stał na straży rzetelności i odpowiedzialności wszystkich stron dialogu. Może być wzorem profesjonalizmu, kultury osobistej i szacunku, jakim obdarza ludzi. Bliska jest mu filozofia życia zapisana przez Karola Olgierda Burcharda w "Znaczy Kapitan"- wyrażana cytatem kapitana Stankiewicza: …"- Znaczy, chodzi o to, żeby było porządnie"…

Laureat medalu z 2006r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” panu Januszowi Śniadkowi – Medal Nr 29 (URM nr XXXVIII/912/06 z 18.01.06.; Monitor nr 15/06, poz. 81)

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Przemysław Dyakowski

Znakomity muzyk, świetny saksofonista, prezenter radiowy, a jednocześnie sprawny organizator i animator kultury, to jedna z najwybitniejszych i najbardziej barwnych postaci życia kulturalnego w naszym mieście.
W 2005 r. uroczyście obchodziliśmy 50. rocznicę jego scenicznej aktywności, w tym ponad 40 lat pracy na rzecz krzewienia i rozwoju kultury w naszym regionie i mieście.
Jego przygoda z muzyką rozpoczęła się pod koniec lat 50-tych, kiedy to zadebiutował w zespole Zygmunta Koniecznego w Kabarecie Piwnica pod Baranami. W połowie lat 60-tych przeniósł się na Wybrzeże, gdzie w Klubie Studentów Wybrzeża Żak grał jazz w zespole Ryszarda Kruzy (z Włodzimierzem Nahornym) i w kabarecie "TO TU" Tadeusza Chyły nagrodzonym na Festiwalu Piosenki w Opolu.
Od tego czasu aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszego regionu i miasta. Jest założycielem swingującego zespołu Rama 111. Współpracuje także z takimi grupami, jak Swing Old Stars, w duecie z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem, czy alternatywnym Chlupotem Mózgu i Ikenga Drumers.

Od wielu lat udziela się jako konferansjer licznych festiwali i koncertów muzycznych, głównie jazzowych, ale przede wszystkim jako czynny animator kultury. Dzięki niemu na kulturalnej mapie Gdyni zaistniały takie zjawiska artystyczne jak Sax Club (początkowo w Teatrze Miejskim, obecnie w Klubie Muzycznym Ucho) czy Zaduszki Jazzowe (w kościele oo. Franciszkanów).

Przemek Dyakowski jest także organizatorem licznych koncertów znakomitości polskiego i światowego jazzu. Od ponad dwunastu lat prowadzi cotygodniową autorską audycję jazzową na antenie radia Plus. Przez cały czas pozostaje aktywnym i czynnym muzykiem biorąc udział w niezliczonej ilości festiwali i przeglądów jazzowych.
Jest trzykrotnym laureatem Nagrody prezydenta Miasta Gdyni (dwóch indywidualnych i jednej wspólnie z Karolem Hebanowskim i Piotrem Bulczakiem w dziedzinie animacji kultury).
Przemek Dyakowski - wielki artysta, wspaniały człowiek, a także odpowiedzialny i rzetelny współpracownik należy do grona szczególnie zasłużonych osób dla rozwoju kultury muzycznej naszego miasta.

Laureat medalu z 2006r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” panu Przemysławowi Dyakowskiemu – Medal Nr 30 (URM nr XXXVIII/913/06 z 18.01.06.; Monitor nr 15/06, poz. 82)

  • ikonaOpublikowano: 19.07.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2018 12:24
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona