Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2002

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Wiesława Kwiatkowska

Urodzona gdynianka. Z wykształcenia polonistka, z zawodu dziennikarka, pisarka, dokumentalistka. Dzielny człowiek. W latach 1980 - 81 pracując w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NZSS "Solidarność" - w dziale historycznym zbierała dokumenty, relacje uczestników, świadków i rodzin ofiar wypadków grudnia 1970 na Wybrzeżu. Po ogłoszeniu stanu wojennego, w lutym 1982 r. została skazana przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat wiezienia za to, że nie zaprzestała działalności związkowej, polegającej na zbieraniu informacji dotyczących Grudnia'70. Był to słynny proces, w którym zapadły 3 najcięższe w stanie wojennym wyroki ludzi "Solidarności". 1,5 roku przebywała w najcięższych zakładach karnych w Polsce. Po zwolnieniu z więzienia podjęła współpracę z wydawnictwami "drugiego obiegu". W 1986 r. wydała książkę pt. "Grudzień 1970 w Gdyni" - w podzięce księdzu Hilaremu Jastakowi - kapelanowi "Solidarności". W 1990 r. została dziennikarką "Tygodnika Gdańskiego", a po jego rozwiązaniu publicystką "Dziennika Bałtyckiego", w którym pracowała do momentu przejścia na emeryturę. W 1993 r. wydała kolejną książkę poświęconą wydarzeniom 1970 r. pt. "Grudniowa apokalipsa". Gdyńscy stoczniowcy, w podzięce za jej ogromny trud - sumiennego, dociekliwego i żarliwego dokumentalisty, a także za determinację w staraniach o rozpoczęcie procesu w sprawie grudniowej tragedii - ufundowali Wiesławie Kwiatkowskiej Złote Pióro.

Laureatka medalu nr 17 z 2002 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA Gdyni (URM nr XXXVII/1188/02 z 23.01.02.; Monitor nr 1/02, poz. 2)

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Hanna Mielczarska


Człowiek wielkiego ducha, niezwyczajnej skromności i dobroci, bezinteresowny społecznik, harcerka. Gdynianka od 1955 roku. Jest emerytowanym pracownikiem Liceum Plastycznego w Orłowie, w którym pełniła przez wiele lat funkcję kierownika administracyjnego. Zanim podjęła tu pracę zawodową, w 1956 roku zakładała w tym liceum drużynę harcerstwa odradzanego w Polsce po latach. Skromność, pomoc bliźniemu, odpowiedzialność, sumienność te harcerskie przymioty starała się wpoić młodzieży, podobnie jak pasję turystycznych wypraw w góry. Od dwunastu lat, od kiedy jest na emeryturze każda chwile przeznacza ludziom potrzebującym pomocy - starym, chorym, życiowo nieporadnym. Wraz z nieżyjącym już proboszczem parafii Matki Bożej Bolesnej, ukochanym przez orłowian księdzem Stanisławem Zawackim, a w ostatnich latach, z jego następcą księdzem Krzysztofem Rybką stworzyła grupę, skupiającą ludzi dobrej woli, społeczników ( Krystyna Wysokińska, Stanisława Kałużyńska, Albin Nitka, Jadwiga i Mieczysław Drewek, Irena Włoch), którzy systematycznie pomagają około 40 najbiedniejszym mieszkańcom Orłowa, a także zgłaszającym się do nich z innych dzielnic Gdyni czy Sopotu. Dzięki pieniądzom przekazywanym na specjalne konto charytatywne parafii, a także ofiarowywanym przez hojnych dobrodziejów darom rzeczowym i bezinteresownej pracy Pani Hanny i grupy społeczników - codziennie, w orłowskiej restauracji "Jeanette" wydawanych jest ok. 40 obiadów. Dla większości podopiecznych jest to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Potrzebujący otrzymują także odzież, dla wszystkich są zawsze świąteczne paczki.

Pani Hanna pomogła wielu nieporadnym ludziom, znajdującym się w opłakanej sytuacji rodzinnej i materialnej, odrzuconym na margines. Dla nich szuka schronienia, jeśli nie mają domu, opiekuje się nimi lub organizuje opiekę, gdy są chorzy i cierpiący. Nie ma dla Niej przeszkód i "za wysokich progów", jeśli trzeba ratować człowieka. Swą pracę traktuje zwyczajnie, jak sposób na życie. Sposób na dobre życie.

Laureatka medalu z 2002 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA Gdyni – Medal nr 18 (URM nr XXXVII/1188/02 z 23.01.02.; Monitor nr 1/02, poz. 2)

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Piotr Cieślawski

Urodził się 10 kwietnia 1913 r. w Oberhausen. Ukończył Seminarium Nauczycielskie oraz wyższe studia magisterskie – pedagogiczne. Od 1935 r. jest mieszkańcem Gdyni. Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1935 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdyni. Po wojnie podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdyni. W latach 1947-1951 pełnił funkcję kierownika Szkoły Specjalnej. Od 1951 do 1961 r. zajmował stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. W 1961 r. organizował Szkołę Podstawową Nr 27 w Gdyni, którą kierował do przejścia w roku 1973 na emeryturę. Szkole tej nadano imię Janusza Korczaka. Od rozpoczęcia pracy zawodowej był aktywnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. W 1939 r. uzyskał stopień podharcmistrza, a w 1947 r. stopień harcmistrza. Harcmistrz Piotr Cieślawski przez kilkanaście lat, do chwili obecnej kieruje Kręgiem Instruktorów Seniorów przy Komendzie Hufca ZHP w Gdyni pod nazwą „Korzenie”. W latach 1959-1966 pełnił społecznie funkcję prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni. Opracował kilkadziesiąt monografii o gdyńskich szkołach, nauczycielach i harcerzach, które poświęcone były tym, którzy ponieśli ofiarę cierpień, trudu i życia dla Ojczyzny.

Laureat medalu z 2002 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA Gdyni – Medal nr 19 (URM nr XXXVII/1188/02 z 23.01.02.; Monitor nr 1/02, poz. 2)

  • ikonaOpublikowano: 12.07.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2018 12:26
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona