Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2018

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta oraz rozsławianie Gdyni w kraju i na świecie. Jego laureatami mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy oraz organizacje społeczne, zawodowe, przedsiębiorstwa i instytucje. Rocznie można nadać nie więcej niż trzy medale. Ustanowiony został przez Radę Miasta Gdyni w dniu 30 czerwca 1993 roku. Decyzją Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2018 medal otrzymali:

Maria Jolanta Obara to pielęgniarka społeczna. Na co dzień pomaga pacjentom, którzy poza chorobą, cierpią w wyniku rozmaitych życiowych tragedii, wykluczenia, samotności, starości, niepełnosprawności, przemocy, alkoholizmu, bezdomności, czy skrajnej biedy. Jest łącznikiem między pacjentem w kryzysie a instytucjami, które świadczą pomoc. Cieszy się zaufaniem i uznaniem współpracowników, zarówno ze szpitala św. Wincentego a Paulo, jak i z gdyńskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały o nadanie jej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: „Codzienne wzorowe wykonywanie bardzo trudnych obowiązków, poprzez niesienie wsparcia i pomocy na rzecz mieszkańców Gdyni, którzy najbardziej tego potrzebują, bez rozgłosu, a z niezwykłą skromnością, wewnętrznym dobrem i dobrym sercem sprawiają, że pani pielęgniarka społeczna Maria Jolanta Obara jest znakomitą kandydatką do wyróżnienia medalem im. Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni”.

Laureatka medalu z 2018 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" p. Jolancie Obara - Medal Nr 64 (Uchwała nr XXXIX/1113/18 Rady Miasta Gdyni z 24 stycznia 2018 r.) 

 
Maria Jolanta Obara, laureatka medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego // fot. Karol Stańczak

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski to naukowiec, podróżnik i gdynianin, członek polskiej Akademii Nauk. Karierę zawodową związał z Uniwersytetem Gdańskim. Od 2002 roku jest kierownikiem Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego. Od 2008 roku pełni też funkcję dyrektora Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 roku został profesorem nauk o Ziemi. Autor ponad 150 publikacji dotyczących głównie gospodarki i współpracy Polski i innych państw basenu Morza Bałtyckiego. W latach 1994-2002 był członkiem, spoza Rady Miasta, Komisji Strategii i Finansów Rady Miasta Gdyni.
 
W uzasadnieniu do uchwały o nadanie mu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego czytamy: „To niestrudzony badacz gospodarczych przemian Gdyni, uważny obserwator jej przestrzeni, szczególnym sentymentem naukowym darzy gospodarkę morską trwale związaną z miastem. To również pasjonat fotografii i dociekliwy badacz, geograf poznający świat poprzez podróże, unikający kategorycznych wypowiedzi na temat obszarów, których nie odwiedził osobiście. Swym doświadczeniem podróżnika dzieli się podczas licznych prelekcji i wykładów krajoznawczych organizowanych po powrocie z egzotycznych wypraw”.

Laureat medalu z 2018 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" p. Tadeuszowi Palmowskiemu - Medal Nr 65 (Uchwała nr XXXIX/1114/18 Rady Miasta Gdyni z 24 stycznia 2018 r.) 

 
Monika Płocke jest dyrektor zarządzającą pionu IT Nordea AB. Karierę zawodową rozpoczęła w 1993 roku w AT&T Bell Labs (dziś Lucent Technologies) jako projektant systemów informatycznych. Pracę w Nordea Bank Polska rozpoczęła w 2000 roku  na stanowisku dyrektor bankowości elektronicznej. Od 2002 roku odpowiadała za cały pion IT w Polsce, a od 2005 roku także w krajach nadbałtyckich. Jest członkiem Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
 
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały o nadanie jej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: „Stworzony przez Monikę Płockę zespół informatyków przetrwał wyprowadzkę banku Nordea z Polski w 2014 roku, kiedy to Skandynawowie zdecydowali się utworzyć odrębną spółkę informatyczną z siedzibą w Gdyni. W tamtym czasie Nordea IT Polska zatrudniała 250 osób. Od tego momentu firma nieustannie się rozwija i obecnie zatrudnia ponad 700 specjalistów. Obecnie oddział Nordea Bank AB, na którego czele stoi Monika Płocke, dostarcza zaawansowane rozwiązania z zakresu IT, związane ze wsparciem procesów jednostek biznesowych całej Grupy Nordea. Ambitne plany rozwoju przewidują dalsze trzykrotne zwiększenie zatrudnienia”.

Laureatka medalu z 2018 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" p. Monice Płocke - Medal Nr 66 (Uchwała nr XXXIX/1115/18 Rady Miasta Gdyni z 24 stycznia 2018 r.) 

Monika Płocke, laureatka medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego // fot. Karol Stańczak

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2018 12:04
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (m.kowalski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2020 16:18
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona