Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2018

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta oraz rozsławianie Gdyni w kraju i na świecie. Jego laureatami mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy oraz organizacje społeczne, zawodowe, przedsiębiorstwa i instytucje. Rocznie można nadać nie więcej niż trzy medale. Ustanowiony został przez Radę Miasta Gdyni w dniu 30 czerwca 1993 roku. Decyzją Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2018 medal otrzymali:

Maria Jolanta Obara to pielęgniarka społeczna. Na co dzień pomaga pacjentom, którzy poza chorobą, cierpią w wyniku rozmaitych życiowych tragedii, wykluczenia, samotności, starości, niepełnosprawności, przemocy, alkoholizmu, bezdomności, czy skrajnej biedy. Jest łącznikiem między pacjentem w kryzysie a instytucjami, które świadczą pomoc. Cieszy się zaufaniem i uznaniem współpracowników, zarówno ze szpitala św. Wincentego a Paulo, jak i z gdyńskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały o nadanie jej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: „Codzienne wzorowe wykonywanie bardzo trudnych obowiązków, poprzez niesienie wsparcia i pomocy na rzecz mieszkańców Gdyni, którzy najbardziej tego potrzebują, bez rozgłosu, a z niezwykłą skromnością, wewnętrznym dobrem i dobrym sercem sprawiają, że pani pielęgniarka społeczna Maria Jolanta Obara jest znakomitą kandydatką do wyróżnienia medalem im. Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni”.
 
Maria Jolanta Obara, laureatka medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego // fot. Karol Stańczak

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski to naukowiec, podróżnik i gdynianin, członek polskiej Akademii Nauk. Karierę zawodową związał z Uniwersytetem Gdańskim. Od 2002 roku jest kierownikiem Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego. Od 2008 roku pełni też funkcję dyrektora Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 roku został profesorem nauk o Ziemi. Autor ponad 150 publikacji dotyczących głównie gospodarki i współpracy Polski i innych państw basenu Morza Bałtyckiego. W latach 1994-2002 był członkiem, spoza Rady Miasta, Komisji Strategii i Finansów Rady Miasta Gdyni.
 
W uzasadnieniu do uchwały o nadanie mu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego czytamy: „To niestrudzony badacz gospodarczych przemian Gdyni, uważny obserwator jej przestrzeni, szczególnym sentymentem naukowym darzy gospodarkę morską trwale związaną z miastem. To również pasjonat fotografii i dociekliwy badacz, geograf poznający świat poprzez podróże, unikający kategorycznych wypowiedzi na temat obszarów, których nie odwiedził osobiście. Swym doświadczeniem podróżnika dzieli się podczas licznych prelekcji i wykładów krajoznawczych organizowanych po powrocie z egzotycznych wypraw”.
 
Monika Płocke jest dyrektor zarządzającą pionu IT Nordea AB. Karierę zawodową rozpoczęła w 1993 roku w AT&T Bell Labs (dziś Lucent Technologies) jako projektant systemów informatycznych. Pracę w Nordea Bank Polska rozpoczęła w 2000 roku  na stanowisku dyrektor bankowości elektronicznej. Od 2002 roku odpowiadała za cały pion IT w Polsce, a od 2005 roku także w krajach nadbałtyckich. Jest członkiem Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
 
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały o nadanie jej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: „Stworzony przez Monikę Płockę zespół informatyków przetrwał wyprowadzkę banku Nordea z Polski w 2014 roku, kiedy to Skandynawowie zdecydowali się utworzyć odrębną spółkę informatyczną z siedzibą w Gdyni. W tamtym czasie Nordea IT Polska zatrudniała 250 osób. Od tego momentu firma nieustannie się rozwija i obecnie zatrudnia ponad 700 specjalistów. Obecnie oddział Nordea Bank AB, na którego czele stoi Monika Płocke, dostarcza zaawansowane rozwiązania z zakresu IT, związane ze wsparciem procesów jednostek biznesowych całej Grupy Nordea. Ambitne plany rozwoju przewidują dalsze trzykrotne zwiększenie zatrudnienia”.

Monika Płocke, laureatka medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego // fot. Karol Stańczak