Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2007

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, foto: Tomasz Kamiński
W latach 20-tych XX w. do burzliwie rozwijającej sie Gdyni przybywali licznie rzemieślnicy, bez usług których życie w Gdyni byłoby nieznośne, wręcz niemożliwe.
W latach 20-tych XX w. do burzliwie rozwijającej sie Gdyni przybywali licznie rzemieślnicy, bez usług których życie w Gdyni byłoby nieznośne, wręcz niemożliwe. W 1934 r były już w Gdyni 593 zakłady rzemieślnicze, a trzy lata później niemal dwa razy tyle, bo 1100. W przedwojennej Gdyni rzemiosło kwitło. Szybko tez w środowisku rzemieślniczym zaczęła kiełkować myśl o powołaniu do życia własnych cechów. Jako pierwsi, bo już w 1927 r., zorganizowali się gdyńscy ślusarze. Ich mistrzowie założyli Cech Ślusarski. Było to ledwie rok od uzyskania przez Gdynię praw miejskich. Cechy były bardzo aktywnymi organizacjami, prowadzącymi rozległą działalność, głównie szkoleniowa i samokształceniową, ale także integracyjną. Uczestniczyły z własnymi pocztami sztandarowymi we wszystkich ważniejszych uroczystościach w mieście np. Dniach Morza oraz w świętach kościelnych. Po zakończeniu wojny, od kwietnia 1945 roku, rzemieślnicy wszelkich branż zaczęli odbudowywać gospodarkę miasta i przygotowywać się do wznowienia działalności cechów. Pierwszy Cech Piekarzy i Cukierników powstał już 12 kwietnia 1945 r.. Rzemieślnicy gdyńscy przetrwali najczarniejsze okresy w historii Miasta i dziś są znów silnym i w znacznym stopniu decydującym o kondycji gospodarczej Gdyni środowiskiem. We wrześniu 2001 r. Cech Rzemiosł Różnych przyjął nazwę Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni.

Laureat medalu z 2007r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" Cechowi Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni – Medal Nr 31 (URM nr IV/87/07 z 24.01.07; Monitor nr 5/07, poz. 46)

Bogdan Fota
Bogdan Fota, foto: Tomasz Kamiński
Nie urodził się w Gdyni, lecz z naszym miastem związany jest od lat. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej zaczynał działalność gospodarczą w 1973 r. od założenia warsztatu specjalizującego się w naprawie silników Forda.
FOTA S.A. - od XI. 2006 r spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zajmująca się importem i dystrybucją samochodowych części zamiennych, praktycznie do wszystkich zachodnich marek samochodów jest dziś drugą co do wielkości firmą na tym rynku w Polsce. Bogdan Fota założył ją w 1990 r. w Gdyni. Ale Rada Miasta Gdyni honoruje Pana Bogdana Fotę nie tylko w uznaniu jego sukcesów w biznesie, który przysparza sławy naszemu Miastu, lecz także jako hojnego i serdecznego sponsora gdyńskiego sportu i kultury.
Sam w okresie studiów aktywny sportowiec - koszykarz wspiera od lat utalentowaną sportową młodzież, skutecznie pomagając w osiaganiu najwyższych laurów.
FOTA była tytularnym sponsorem drużyny gdyńskich koszykarek, gdy nasze dziewczyny zdobywały Mistrzostwo Polski i uczestniczyły w prestiżowych rozgrywkach Euroligi.
Od sezonu 2004/2005 zaś FOTA S.A. ze swą nową marką KAGER jest sponsorem drużyny koszykówki męskiej – Kager Gdynia. Przypomnijmy, że wiosną 2006 r. drużyna ta wywalczyła awans do koszykarskiej ekstraklasy. Została też uznana przez Prezydenta Gdyni za najlepsza gdyńską drużynę roku 2006, zaś firma FOTA - Partnerem Gdyńskiego Sportu 2006 roku.

Laureat medalu z 2007r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” p. Bogdanowi Focie – Medal Nr 32 (URM nr IV/88/07 z 24.01.07; Monitor nr 5/07, poz. 47)


Andrzej Barczak
Samorząd Gdyni od początku, czyli od 1990 r – uznaje oświatę za najważniejszą i najpewniejszą inwestycję w przyszłość. W efekcie w naszym mieście są najlepsze szkoły w kraju. Są też świetni nauczyciele.
Andrzej Barczak, foto: Tomasz KamińskiBez wątpienia jednym z nich jest pan Andrzej Barczak – od sierpnia 1992 r dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18, która w kolejnych rankingach zdecydowanie wyprzedza podstawówki w województwie i jest wśród ogólnopolskich liderów.

Rozpoczął swą pracę dyrektora przed 15 laty. Od września 1993 roku dyrektor Andrzej Barczak wprowadził w „osiemnastce” obowiązkową naukę języka angielskiego w klasach I - VIII, zajęcia pozalekcyjne i koła przedmiotowe dla każdego dziecka, niezależnie od statusu materialnego rodziców.
„Osiemnastka” od kilku lat na pierwszym miejscu w woj. pomorskim w ogólnopolskim sprawdzianie wiedzy po szóstej klasie i w konkursach przedmiotowych.

W gdyńskiej „osiemnastce” wyjątkowo dużo uczniów otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem. Szkoła osiąga bardzo dobre rezultaty kolejnych sprawdzianów szóstoklasistów. Towarzyszą temu indywidualne sukcesy uczniów w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. W 2003 roku SSP 18 otrzymała tytuł i certyfikat „Szkoły z klasą”. Pod dyrekcja Andrzeja Barczaka zmienia się też budynek szkoły. Rokrocznie w okresie ferii letnich odnawiany jest gmach i jego najbliższe otoczenie. Mają w tym dziele wielki udział rodzice, którzy wspierają szkołę finansowo, ale również profesjonalnie i przede wszystkim serdecznie!


Laureat medalu z 2007 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” p. Andrzejowi Barczakowi – Medal Nr 33 (URM nr IV/89/07 z 24.01.07; Monitor nr 5/07, poz. 48)

  • ikonaOpublikowano: 19.07.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2020 15:50
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona