Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2019

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta oraz rozsławianie Gdyni w kraju i na świecie. Jego laureatami mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy oraz organizacje społeczne, zawodowe, przedsiębiorstwa i instytucje. Rocznie można nadać nie więcej niż trzy medale. Ustanowiony został przez Radę Miasta Gdyni w dniu 30 czerwca 1993 roku. Decyzją Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 medal otrzymali:

AGATA WITCZAK
jest szefową gdyńskiego oddziału Refinitiv, do niedawna znanego pod nazwą Thomson Reuters.
Karierę w tej spółce rozpoczęła w styczniu 2009, kiedy została szefową HR, a od października 2012 zarządza całością. Agata Witczak nigdy nie odmówiła wsparcia swoim doświadczeniem i śmiało można twierdzić, że dzięki temu udało się sfinalizować wiele inwestycji na rynku BPO/SSC. Warto podkreślić, że to działalność całkowicie pro bono, nienależąca do obowiązków służbowych i motywowana tylko dobrą wolą i troską o miasto, a nie jakimkolwiek obowiązkiem. Z jej inicjatywy w Gdyni od kilku lat organizowana jest także konferencja Follow the Rabbit, przewidziana dla specjalistów HR z całej Polski.
Agata Witczak sama oraz ze swoim zespołem aktywnie włącza się w wolontariat. Od lat pracownicy Thomson Reuters, obecnie Refinitiv, nieodpłatnie udzielają korepetycji dzieciom z pobliskiej szkoły, tak by mogły one wyrównać swoje szanse. Pracownicy są zachęcani do wolontariatu w systemowy sposób. Sama szefowa aktywnie działa w projektach charytatywnych, a także jest członkiem wielu stowarzyszeń biznesowych, jak np. ABSL.

Laureatka medalu z 2019 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" p. Agacie Witczak - Medal Nr 67 (Uchwała nr V/85/19 Rady Miasta Gdyni z 23 stycznia 2019 r.)Agata Witczak, laureatka medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego // fot. Karol Stańczak

JERZY MIOTKE to samorządowiec urodzony w 1951 r. w Wielkim Kacku, w wielodzietnej rodzinie kaszubskiej.
Absolwent Zespołu Szkół Budowy Okrętów oraz Politechniki Gdańskiej, Wydziału Elektrycznego. Przez 40 lat zawodowo związany był ze Stocznią im. Komuny Paryskie, obecnie Stocznią Gdynia. Uczestnik tragicznych wydarzeń Grudnia 1970 roku. W latach 70. zaangażowany w ruch opozycyjny w gdyńskiej stoczni. Za udział w strajku oraz działalność w NSZZ „Solidarność”, które tworzył po wprowadzeniu stanu wojennego, został aresztowany i pozbawiony pracy.
W wolnej Polsce zaangażował się w tworzenie Gdyńskiego Komitetu Obywatelskiego. Od 1998 roku związany z samorządem, przez 16 lat aktywnie pracował na rzecz naszego miasta jako radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz wiceprezydent Gdyni, u boku legendarnej prezydent Franciszki Cegielskiej. Wdrożył wiele reform w sektorze oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu oraz polityki społecznej.
Przywiązany do swoich kaszubskich korzeni, od 2000 roku aktywnie działa w gdyńskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Podjął wiele przedsięwzięć propagujących kaszubszczyznę, jednym z nich było powstanie Kaszubskiego Forum Kultury, którego jest społecznym prezesem.
Honorowy członek stowarzyszeń oświatowych i organizacji pozarządowych, zaangażowany w działania lokalnych społeczności. Wyróżniony wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Żonaty, ojciec dwóch córek i dziadek dwóch wnuków.
Człowiek, którego całe życie związane jest z Gdynią. Jako rzetelny fachowiec, przyczyniał się do rozwoju przemysłu stoczniowego, jako aktywny samorządowiec dbał o rozwój miasta, a jako Kaszub krzewił kulturę, tradycję i patriotyzm lokalny.

Laureat medalu z 2019 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" p. Jerzemu Miotke - Medal Nr 68 (Uchwała nr V/86/19 Rady Miasta Gdyni z 23 stycznia 2019 r.)

Jerzy Miotke, laureat medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego // fot. Karol Stańczak

PIOTR GOTOWAŁA to gdyński filantrop i społecznik, który od kilkunastu lat wspiera najuboższych mieszkańców naszego miasta.
Angażuje się w życie społeczne miasta, wspierając m.in CARITAS, Gdyńską Wigilię dla bezdomnych i samotnych, śniadania wielkanocne, okoliczne szkoły i przedszkola.
Właściciel najstarszej gdyńskiej piekarni, którą w 1936 założył jego dziadek Stanisław.

Laureat medalu z 2019 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" p. Piotrowi Gotowale - Medal Nr 69 (Uchwała nr V/87/19 Rady Miasta Gdyni z 23 stycznia 2019 r.)

Piotr Gotowała, laureat medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego // fot. Karol Stańczak

  • ikonaOpublikowano: 19.03.2019 13:46
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2020 16:12
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona