Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2008

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Jolanta Bielecka

Pani Jolanta Bielecka od ponad 15 lat pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od początku swojej działalności jest związana z Gdynią, w szczególności z Ośrodkiem Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, będącego ówcześnie ośrodkiem wsparcia w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Pracę rozpoczęła jako opiekunka, następnie wychowawca-pedagog, zastępca kierownika, a w końcu kierownik placówki. Przy jej udziale powstała drużyna harcerska „Nieprzetartego Szlaku" - 7 Gdyńska Drużyna Harcerska „Keja". Stała się ona pierwszą drużyną integracyjną. Innowacją niespotykaną w tamtych czasach, w połowie lat 90., był fakt, iż do harcerzy - podopiecznych Ośrodka, dołączała młodzież z gdyńskich szkół.

Kierując Ośrodkiem Adaptacyjnym była inicjatorką wielu zmian w jego funkcjonowaniu, między innymi uruchomienia grupy tygodniowej - pierwszej tego typu formy wsparcia w Polsce. W latach 1996-2000 Ośrodek rozwijał się i przeobrażał w nowoczesną placówkę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wzbogacając się o kolejne programy i formy aktywności integrujące podopiecznych ze społecznością lokalną. Poszukując kolejnych metod socjalizacji osób niepełnosprawnych, utworzono przy Ośrodku Adaptacyjnym mieszkania treningowe, a także podjęto realizację programu mieszkań chronionych. Dzięki nim, podopieczni mają szansę nauczenia się samodzielnego życia.

W 2001 roku pani Jolanta Bielecka byłą inicjatorką powstania Stowarzyszenia Integracyjnego PROMYK. Jako prezes stowarzyszenia podejmowała szereg działań, które nie tylko aktywizują osoby niepełnosprawne intelektualnie, ale również zwiększają ich udział w życiu społecznym, zapobiegając wykluczeniu. Dzięki pracy Pani Jolanty Bieleckiej i kierowanego przez nią zespołu nasze miasto jest promowane na forum ponadlokalnym, poprzez organizowanie odbywających się od kilku lat w Gdyni Ogólnopolskich Spartakiad Osób Niepełnosprawnych i wojewódzkich przeglądów teatralnych. Jako prezes Stowarzyszenia Integracyjnego PROMYK, nawiązała również rozległą współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na tym samym polu w innych krajach. Efektem jej działań jest realizacja wielu przedsięwzięć międzynarodowych.

Na uwagę zasługują również innowacyjne projekty, z których największy sukces odniosła rewalidacja osób niepełnosprawnych w warunkach ekstremalnych. Coroczne pełnomorskie rejsy Zawiszą Czarnym oraz wspinaczki wysokogórskie stanowią dla osób niepełnosprawnych wyzwanie oraz możliwość przełamywania barier i słabości. Z inicjatywy pani Jolanty Bieleckiej, Stowarzyszenie Promyk podejmuje także działania systemowe we współpracy z gdyńskim samorządem, do których należą; utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością oraz uruchomienie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.

Pani Jolanta Bielecka jest osobą zarówno wrażliwą na potrzeby osób niepełnosprawnych jak i kreatywną w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań i programów kierowanych do mieszkańców naszego miasta. Jednocześnie jest znakomitym menedżerem, stanowiąc przykład umiejętnego łączenia misji społecznej z efektywnym zarządzaniem organizacją pozarządową.

Laureatka medalu z 2008r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" pani Jolancie Bieleckiej - Medal Nr 34 (URM Nr XVI/393/08 z 30.01.08.; Monitor nr 3/08, poz. 23.)


Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Admirał Floty Roman Krzyżelewski

Roman Krzyżelewski absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej urodził się w Rzecznicy na Kaszubach. W 1971 roku, po promocji na podporucznika marynarki, został skierowany do 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, gdzie służył przez 25 lat. Od 1989 roku był jej dowódcą. Na tym stanowisku awansował do stopnia kontradmirała. Dowodzona przez niego flotylla była gospodarzem pierwszych polsko-natowskich manewrów morskich „BALTOPS 93".

W latach 1996-1999 był szefem szkolenia - zastępcą dowódcy MW. Brał udział w przygotowaniu programu modernizacji polskich sił morskich oraz ich dostosowania do współdziałania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. W 1999 roku awansował do stopnia wiceadmirała.

W latach 1999-2003 był szefem Generalnego Zarządu Logistyki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jest współautorem programu modernizacji Sił Zbrojnych RP. W 2003 roku otrzymał nominację na stopień admirała floty.

1 października 2003 roku zastąpił adm. floty Ryszarda Łukasika na stanowisku dowódcy Marynarki Wojennej. Funkcję te pełnił do 11 listopada 2007 roku.

W okresie czterech lat, pod dowództwem admirała Romana Krzyżelewskiego, dokonała się pełna transformacja polskich sił morskich, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i technicznym. W czasie, gdy był dowódcą MW, polscy marynarze brali udział w największych międzynarodowych i krajowych ćwiczeniach na morzu, w powietrzu i na lądzie. Wycofano okręty, które nie spełniały wymagań współczesnego teatru działań na morzu, dokonano zmian strukturalno-organizacyjnych, wprowadzono nową koncepcję dowodzenia siłami, aktywizując Centrum Operacji Morskich.

Bez wątpienia to właśnie wiedza, umiejętności i talenty dowódcze oraz menedżerskie admirała przyczyniły się do tak szybkiej i efektywnej modernizacji Marynarki Wojennej. Dzisiaj należy ona do najnowocześniejszych formacji polskich sił zbrojnych, reprezentując zarazem najwyższe standardy międzynarodowe.

Godne najwyższego uznania i podkreślenia jest osobiste zainteresowanie i serdeczne zaangażowanie pana admirała Krzyżelewskiego w nasze gdyńskie inicjatywy, zwłaszcza wielka pomoc w przygotowanie i realizację ambitnych projektów, których skala wykracza daleko poza wymiar lokalny. Taką sprawą jest na przykład adaptacja lotniska wojskowego w Babich Dołach do funkcji cywilnych, dzięki czemu nie tylko Gdynia, lecz cała metropolia zyska na nowoczesnych połączeniach ze światem. Admirał Krzyżelewski otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, amerykański Krzyż Komandorski Legii Zasługi, Pierścień Hallera.

Laureat medalu z 2008r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" admirałowi Romanowi Krzyżelewskiemu- Medal Nr 35 (URM Nr XVI/394/08 z 30.01.08.; Monitor nr 3/08, poz. 24).

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Andrzej Synowiecki

Pan Andrzej Synowiecki, ur. w 1955 roku; od ponad 20 lat jest związany z firmą RADMOR, do której przeszedł po kilkuletniej pracy naukowej i dydaktycznej na Politechnice Gdańskiej. Pracę w firmie rozpoczął od stanowiska starszego technologa, od roku 1990 kierownika działu mikroelektroniki, by wreszcie w roku 1994 roku zostać zastępcą Dyrektora ds. Rozwoju, a następnie Członkiem Zarządu - Dyrektorem ds. Rozwoju

Jako osoba odpowiedzialna za rozwój i strategię firmy w 1994 roku wdrożył własny autorski program restrukturyzacji firmy RADMOR, który przekształcił ją z zagrożonego upadłością przedsiębiorstwa państwowego, w dynamiczną, nowoczesną i innowacyjną firmę branży elektronicznej, konkurującą na rynkach światowych. Od 1996 roku jest prezesem RADMOR S.A.

Od tego czasu RADMOR przeszedł niejedną metamorfozę. Zmieniono całkowicie zewnętrzny oraz wewnętrzny wizerunek firmy, której siedziba z szarej bryły zmieniła się w nowoczesny budynek w pełni odpowiadający standardom europejskim.

Dzięki Strategii Spółki, opracowanej pod kierunkiem pana Synowieckiego, RADMOR jest dziś wiodącą w Polsce firmą zajmującą się opracowywaniem i produkcją urządzeń łączności radiowej. Radiostacje wojskowe marki RADMOR stanowią podstawowe wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego, zarówno tych stacjonujących w kraju, jak i pełniących swą służbę na zagranicznych misjach. Urządzenia te są również eksportowane do wielu krajów świata, m.in. do Iraku, Indonezji, Malezji, Algierii, Maroka, Czech, Słowacji, Litwy i Łotwy.

Wyroby cywilne opracowywane i produkowane w RADMOR S.A., znajdują zastosowanie w polskich służbach mundurowych, tj. w Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej.

Kierunek rozwoju Spółki, zarządzanej przez pana Andrzeja Synowieckiego, polegający na opracowywaniu i wdrażaniu do produkcji najnowocześniejszych, profesjonalnych urządzeń łączności radiowej, umożliwia osiąganie wymiernych korzyści zarówno Polsce, jak Gdyni, dając zatrudnienie wielu osobom, a także współtworząc strategicznie pożądany na rynku sektor wysokich technologii.

Jako prezes spółki pan Synowiecki aktywnie wspiera organizacje sportowe. RADMOR przez wiele lat sponsorował Wojskowy Klub Sportowy FLOTA Gdynia, a obecnie jacht „Hetman" z Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica" oraz Klub Sportowy ARKA Gdynia. W latach studenckich i później aktywny członek Akademickiego Klubu Jeździeckiego, ponad dziesięć lat pracował społecznie jako instruktor rekreacji jeździeckiej w tym klubie.

Jego działalność i osobiste zaangażowanie doceniana są także poza Gdynią - w roku 1996 został uhonorowany Srebrnym, a w 2007 roku - Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Pan Andrzej Synowiecki jest człowiekiem lubianym i szanowanym przez załogę - potrafi w mądry i wyważony sposób łączyć dobro zakładu z oczekiwaniami pracowników. W firmie panuje powszechne przekonanie, że prezes i załoga mogą na siebie wzajemnie liczyć - duża w tym zasługa partnerskich relacji i kompetencji prezesa.
Dzięki tym wszystkim elementom i mądremu kierowaniu firmą, RADMOR jest jedną z najbardziej znanych gdyńskich firm i doskonałym przykładem przedsiębiorstwa, które mimo niełatwej sytuacji i specyficznej branży, doskonale odnalazło się w zmienionych realiach gospodarczych, odnosząc spektakularne sukcesy. Jeśli dziś możemy być dumni z firmy, ogromna w tym zasługa jej prezesa - pana Andrzeja Synowieckiego.

Laureat medalu z 2008r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Andrzejowi Synowieckiemu - Medal Nr 36 (URM Nr XVI/395/08 z 30.01.08.; Monitor nr 3/08, poz. 25)

  • ikonaOpublikowano: 12.02.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Jacek Freund

ikona