Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2000

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Franciszka Cegielska

Urodziła się w 1946 roku we Francji, w Szczecinie ukończyła Wydział Mechaniczny Politechniki. Od 1973 roku jest gdynianką. Pracowała jako wykładowca w Wyższej Szkole Morskiej, skąd została zwolniona w r. 1987. W 1989 zorganizowała Komitet Obywatelski NSZZ „Solidarność” i objęła jego przewodnictwo.
W wyborach samorządowych w maju 1990 r. wybrana została radną, następnie powołano ją na prezydenta 250-tysięcznej Gdyni. Funkcję tę pełniła przez dwie kolejne kadencje samorządu, do 1998 roku, osiągając w zarządzaniu Gdynią wiele spektakularnych sukcesów. Należała do rozmaitych gremiów inicjujących i opiniujących akty prawne, które mają na celu umocnienie roli samorządu gminnego: m.in. przez dwie kadencje była wiceprezesem Związku Miast Polskich, od 1993 pracowała w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, współprzewodniczyła zespołowi ds. reformy służby zdrowia, czynnie uczestniczyła w pracach wielu innych zespołów zadaniowych. Jako jeden z czołowych polskich samorządowców była w latach 1992-1994 delegatką do Rady Europy. Dała się w tym czasie poznać jako rzutki i twórczy menadżer, inteligentny polityk, doskonały negocjator, jako osoba, która potrafiła ogarniać problemy całego kraju nie tracąc przy tym z oczu wydarzeń i spraw w Gdyni.
W wyborach do Sejmu RP, które odbyły się we wrześniu 1997, została wybrana posłem Ziemi Gdańskiej z listy AWS. W Sejmie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, była członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pracując w Sejmie koncentrowała  się na najważniejszych dla funkcjonowania państwa sprawach finansowych, dbała także o przyznanie należnego miejsca samorządom.
W wyniku wyborów samorządowych 11 października 1998 r. uzyskała najwyższą liczbę głosów w województwie i została Przewodniczącą Sejmiku Wojewódzkiego. W kwietniu 1999 r. premier Jerzy Buzek powołał ją na trudne i niezwykle odpowiedzialne stanowisko ministra zdrowia.
We wszelkich rankingach popularności oceniania była bardzo wysoko, jako uczciwy, mądry i dalekowzroczny polityk.
Laureatka medalu z 2000 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatowskiego Za Wybitne Zasługi dla Gdyni – Medal nr 13 (p. Franciszka Cegielska) (URM nr XIV/528/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 540)

  • ikonaOpublikowano: 10.07.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2018 12:27
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona