Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Honorowi obywatele Gdyni

Szlaga Jan Bernard (1940 - 2012)

Ksiądz Biskup Prof. Dr hab. Jan Bernard Szlaga był gdynianinem z urodzenia. W tym Mieście przyszedł na świat 24 maja 1940 jako najmłodszy z sześciorga dzieci Jana i Heleny z domu Sciesińskiej. Jego dzieciństwo i młodość jest ściśle związana z Gdynią. To w gdyńskiej parafii, w Kacku, przyjął chrzest, w Gdyni uczęszczał do szkoły podstawowej. Kontynuował naukę w Collegium Leoninum w Wejherowie, oraz w Collegium Marianum w Pelplinie. Mówił jednak o sobie, że na zawsze pozostał gdynianinem "z krwi i kości".

W tym czasie Kościół gdyński był częścią Kościoła diecezjalnego chełmińskiego. To właśnie w tej diecezji, Jan Bernard Szlaga, po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, został wyświęcony na kapłana 2 czerwca 1963, a potem konsekrowany na Biskupa pomocniczego Diecezji chełmińskiej 25 czerwca 1988. Wreszcie wolą Ojca Świętego Jana Pawła II został mianowany 25 marca 1992 pierwszym biskupem Diecezji pelplińskiej, spadkobierczyni Kościoła Chełmińskiego.

Warto wymienić pokrótce ważniejsze etapy kariery uniwersyteckiej Księdza Biskupa. W latach 1965-1969 studiował biblistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W roku 1970 uzyskał tytuł doktora teologii z zakresu nauk biblijnych, a 6 lat później obronił pracę habilitacyjną. W roku 1984 uzyskał tytuł profesora. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przeszedł kolejne szczeble naukowo-dydaktyczne, poczynając od asystenta aż po profesora biblistyki. W latach 1981-1984 pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologii w KUL, natomiast w latach 1984-1988 prorektora. Był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie i Pelplinie. W ostatnich latach był wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, Uniwersytetu Toruńskiego i Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie od roku 1991 był profesorem na Wydziale Filologiczno-Historycznym.

Był członkiem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, w której pełnił także funkcję przewodniczącego. Należał do Rady do spraw Ekumenizmu. Był autorem setek publikacji, książek, artykułów, felietonów, opracowań encyklopedycznych. Jego Ekscelencja dał się dobrze poznać jako duchowy przywódca Diecezji, jako intelektualista, ale także jako ceniony duszpasterz.

Z bogactwa ksiąg biblijnych Biskup Szlaga potrafił zawsze zaczerpnąć takie słowo, które zachwyci, wewnętrznie zbuduje, gdy trzeba zaniepokoi, zawsze doda nadziei i wskaże drogę. To pewnie ta cecha jest najbardziej znana z jego bogatej osobowości. Słynął ze znakomitych homilii i przemówień. W swoim głoszeniu Słowa był apostołem piękna i porządku, harmonii i nieprzeciętnej erudycji.
W swoim motcie Biskup Szlaga napisał "parare vias Domini", stawiając sobie za cel izajaszowe "przygotowywanie dróg Panu". Tak z bogactwa wiary chrześcijańskiej Biskup Szlaga potrafił ukształtować myśl prawdziwie humanistyczną. To umiłowanie słowa stawia Biskupa Jana wśród prawdziwych ekspertów humanizmu, czyli ekspertów tego, co piękne w człowieku, i co, według wiary chrześcijańskiej, jest w każdej osobie ludzkiej obrazem samego Boga.

Biskup Jan był tytanem pracy. Ta ludzka i chrześcijańska wartość pracy była jednym z ważnych elementów jego osobowości i wielu dzieł, które podejmował dla dobra lokalnego Kościoła, a przez to także dla dobra lokalnej nadmorskiej wspólnoty, dla tej małej ojczyzny, którą tworzy Pomorze.

Rada Miasta Gdyni nadała Honorowe Obywatelstwo Gdyni Księdzu Biskupowi Janowi Bernardowi Szladze Uchwałą Nr XVI/398/08 z 30.01.08.

Ksiądz Biskup Prof. Dr hab. Jan Bernard Szlaga zmarł 25 kwietnia 2012 r.

  • ikonaOpublikowano: 12.02.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Jacek Freund

ikona