Medale Kwiatkowskiego

Laureaci Medalu z roku 2010


Eugeniusz Wrochna ps. „Jaskółka"

Uroczysta sesja Rady Miasta Gdyni z okazji 84. urodzin Gdyni, Komandor Eugeniusz Wrochna - nagrodzony medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, fot.: Bartosz PietrzakEugeniusz Wrochna ps. „Jaskółka” urodził się 13 maja 1926 r. w Grzmucinie, z rodziców Stanisława i Marianny. Od 1 sierpnia 1944 r. aż do września 1945 należał do Armii Krajowej. Walczył w Okręgu Radomsko-Kieleckim, podobwód Skaryszew, w oddziale „Harnasia”, w stopniu plutonowego. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych, w tym w rozbiciu niemieckiego więzienia zakończonym uwolnieniem więźniów. W jego domu rodzinnym często kwaterowały grupy partyzanckie, przechowywano zaopatrzenie.

Należał również do organizacji WiN – aż do 1947 roku. Po zakończeniu wojny został aresztowany przez UB. W areszcie śledczym w Radomiu spędził 3 miesiące. Po wojnie został powołany do zawodowej służby wojskowej w Marynarce Wojennej. Jest cenionym, aktywnym działaczem i ofiarnym społecznikiem. Jego postawa może stanowić wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska.

Laureat medalu z 2010 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Eugeniuszowi Wrochnie - Medal Nr 40 (URM Nr XXXIX/878/10 z 27 stycznia 2010 roku)

Kazimierz Małkowski

Uroczysta sesja Rady Miasta Gdyni z okazji 84. urodzin Gdyni, Kazimierz Małkowski - nagrodzony medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, fot.: Bartosz PietrzakUrodzony w 1933 r. w Gdyni. Wojnę spędził wraz z rodzicami w rodzinnym mieście. Ukończył (matura) Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie w Gdyni (1952).  Od 1946 r. harcerz – członek 4 Gdyńskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. Po ogłoszeniu w 1949 decyzji o rozwiązaniu Związku Harcerstwa Polskiego, zorganizował ostatnią w swej drużynie zbiórkę zastępu. Ta rola motywowała później p. K. Małkowskiego do zorganizowania kręgu byłych harcerzy „Czarnej Czwórki”.

Po maturze studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Ukończył ją w 1956 r. jako inżynier ichtiolog. Studia kontynuował w Akademii Rolniczej w Szczecinie, uzyskując tytuł magistra nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania.

W latach 1956-1974 był pracownikiem gospodarki morskiej. W latach 1974-1979 – kierował biurem zarządu oddziału gdańskiego  Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Pracę zawodową godził z działalnością społeczną. Do dzisiaj identyfikowana jest ona z największymi pasjami p. K. Małkowskiego: popularyzacja fenomenu Gdyni, region kaszubski, turystyka i gospodarka morska. Jest czynnym przewodnikiem turystycznym po Gdyni i Pomorzu. Uczestniczy – już ponad 40 lat – w kształceniu przewodników turystycznych dla Gdyni i Pomorza. Do 2003 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Od 2003 r. jest na emeryturze.

W 1989 r. wydawnictwo Sport i Turystyka w Warszawie wydało pierwszy po zakończeniu wojny przewodnik turystyczny p. K. Małkowskiego -  „Gdynia”. Praca ta była kilkakrotnie wznawiana. Gdynia to najbardziej rozpoznawalna pasja p. K. Małkowskiego. Od początku 1969 r. uczestniczył w odczytach „Ocalić od zapomnienia”, organizowanych w „Klubie Morskim” w Gdyni. Spotkania te, przywracające w szarej rzeczywistości PRL barwne wspomnienia z okresu II RP, cieszyły się tak dużą popularnością, że doprowadziły do powołania w październiku 1969 r. – z inicjatywy inż. arch. Jerzego Heidricha, S. Ostrowickiego i Kazimierza Małkowskiego – Koła Starych Gdynian przy Związku Zawodowym Marynarzy i Portowców. W przyjętym statucie zobowiązano się: „Ocalić od zapomnienia wszystko, co wiąże się w powstaniem i rozwojem miasta oraz portu”. Powstanie Koła Starych Gdynian doprowadziło do aktywności i konsolidacji wielu obywateli naszego miasta – późniejszych założycieli Towarzystwa Miłośników Gdyni.

Równolegle z obywatelską aktywnością w Kole Starych Gdynian, p. K. Małkowski rozwija działalność naukową i publicystyczną. Poza stałą współpracą z „Rocznikiem Gdyńskim, jest też autorem wielu cennych publikacji książkowych. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Gdyni, PTTK i Stowarzyszenia Autorów Polskich. Od 2009 r. jest prezesem Koła Starych Gdynian. Jest też członkiem honorowym towarzystwa Deutsch-Polnische Gesellschaft w Kilonii, działającego na rzecz partnerstwa miast Gdyni i Kilonia, oraz Ostsee Akademie w Lubece. Działalność obywatelska i społeczna p. K. Małkowskiego zaowocowała odznaczeniem go m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP.


Laureat medalu z 2010 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Kazimierzowi Małkowskiemu - Medal Nr 41 (URM Nr XXXIX/879/10 z 27 stycznia 2010 roku)


Mieczysław Krawczyk

Uroczysta sesja Rady Miasta Gdyni z okazji 84. urodzin Gdyni, Mieczysław Krawczyk - nagrodzony medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, fot.: Bartosz PietrzakDo Gdyni przyjechał ponad 20 lat temu. Od tej pory całe życie rodzinne i zawodowe związał z naszym Miastem. Od 1993 roku pełni funkcję prezesa drużyny koszykarek Lotos Gdynia, z którą w ciągu ostatnich lat zdobył 9 tytułów Mistrza Polski, 2 tytuły Wicemistrza Europy, oraz Klubowego Wicemistrza Świata.

Sport jest jego pasją. Podczas częstych wyjazdów na mecze, stara się reprezentować i promować Gdynię w całym kraju i Europie. Jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet oraz Zarządu Polskiego Związku Koszykówki, z ramienia którego odpowiada za żeńską Reprezentację Polski.

Za swoją pracę otrzymał wiele nagród od mediów, władz i instytucji ogólnopolskich oraz lokalnych, m.in.: "Radiowej Osobowości Miesiąca” od Radia Gdańsk, "Menadżera Roku" w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego, Tygodnika BASKET oraz Wojewody Pomorskiego. Wielokrotnie został uhonorowany nagrodami Prezydenta Miasta Gdyni. Dbając o rozwój dzieci i młodzieży, stoi na czele Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki, w którym szkoli się ponad 400 młodych adeptek i adeptów koszykówki. Od kilkunastu lat jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez sportowych, rekreacyjnych oraz charytatywnych z udziałem znanych osobistości. Corocznie bierze udział w licznych akcjach i przedsięwzięciach organizowanych dla mieszkańców Gdyni. Od wielu lat stale współpracuje z władzami naszego Miasta.

Laureat medalu z 2010 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Mieczysławowi Krawczykowi - Medal Nr 42 (URM Nr XXXIX/880/10 z 27 stycznia 2010 roku)

Fot.: Bartosz Pietrzak

  • ikonaOpublikowano: 05.03.2010 00:00
  • ikona

    Autor: Katarzyna Manikowska (k.manikowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2020 15:43
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona