Medale Kwiatkowskiego

Laureaci Medalu z roku 2015

Medal im. E. KwiatkowskiegoMedal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta oraz rozsławianie Gdyni w kraju i na świecie. Jego laureatami mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy oraz organizacje społeczne, zawodowe, przedsiębiorstwa i instytucje. Rocznie można nadać nie więcej niż trzy medale. Ustanowiony został przez Radę Miasta Gdyni w dniu 30 czerwca 1993 roku. Decyzją Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 medal otrzymali: 
 
Elżbieta Gurska odbiera na uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni z okazji 89 urodzin Gdyni medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, fot. Karol StańczakElżbieta Gurska -  działaczka społeczna, zaangażowana w integrację społeczną osób niesłyszących. Jest CODA, czyli słyszącym dzieckiem niesłyszących rodziców. Od lat przełamuje stereotypy myślenia o niepełnosprawnych. Od 1997 r. jest prezesem Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA. Pierwszy w Polsce tłumacz języka migowego zatrudniony w administracji samorządowej. Wszystkie podejmowane przez nią działania  służą przełamaniu izolacji niesłyszących, zmianie stereotypu postrzegania osób z taką niepełnosprawnością oraz poprawie komunikacji osób z wadą słuchu ze światem ludzi słyszących oraz szeroko pojętej integracji społecznej obu środowisk. Jej aktywne działania doprowadziły między innymi do utworzenia w Gdyni Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących. Stowarzyszenie zostało uhonorowane w 2001 r. Medalem Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier" za przystosowanie do życia osób głuchych w środowisku osób słyszących. Elżbieta Gurska w 2003 r. została również laureatką Niezależnej Fundacji Popierania Kultury polskiej POLCUL Australia.

Laureatka medalu z 2015 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" pani Elżbiecie Gurskiej - Medal Nr 55 (URM IV/45/15 z 21 stycznia 2014 roku)
 
Sławomir Kitowski odbiera na uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni z okazji 89 urodzin Gdyni medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, fot. Karol StańczakSławomir Kitowski - autor i wydawca albumów o Gdyni. Jest grafikiem, projektantem, fotografikiem, redaktorem, autorem i kuratorem wielu wystaw, scenografem i publicystą.  Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików - Projektantów w Warszawie. Od lat popularyzuje wiedzę o historii, architekturze i współczesnej Gdyni w atrakcyjnych edytorsko i bogato ilustrowanych książkach. Założył i prowadzi od 2001 r. wydawnictwo „Alter Ego", mające siedzibę w Gdyni Orłowie. Prowadzi społeczną działalność publicystyczną i promocyjną na rzecz rodzinnego miasta w licznych felietonach, artykułach, wystawach i prezentacjach multimedialnych. Jest zaangażowany w aktywną działalność społeczną na rzecz Gdyni w organizacjach pożytku publicznego jak Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, Lions Club Gdynia, Towarzystwo Miłośników Gdyni i wielu innych. Laureat licznych nagród krajowych i międzynarodowych, człowiek całym sercem oddany Gdyni.

Laureat medalu z 2015 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Sławomirowi Kitowskiemu - Medal Nr 56 (URM IV/46/15 z 21 stycznia 2015 roku)

Zbigniew Zienowicz odbiera na uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni z okazji 89 urodzin Gdyni medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, fot. Karol StańczakZbigniew Zienowicz - prezes firmy Hydromega, znajdującej się w czołówce najbardziej postępowych firm w Polsce; laureat wielu nagród, przyznawanych za rozwój polskiej gospodarki innowacyjnej. Na co dzień zajmuje się także działaniami charytatywnymi, na przykład w klubie Rotary Gdynia. W  latach 1982-1990 pracował w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Od 1988 r. jest prezesem zarządu założonej przez siebie firmy Hydromega sp. z o.o. w Gdyni, zajmującej się projektowaniem oraz produkcją układów hydrauliki siłowej. Członek Rady Konsultacyjnej przy Dziekanie Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, członek Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Hydromega od lat jest w czołówce najbardziej innowacyjnych firm w Polsce: blisko 20 wzorów użytkowych, pond 5 tysięcy wdrożonych rozwiązań i ciągłe zamówienia, pozwalające zachować stabilną produkcję seryjną. Zbigniew Zienowicz od lat działa w charytatywnym klubie Rotary Gdynia, które m.in zbiera fundusze na wyposażenie Ośrodka Rehabilitacyjnego Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w Gdyni Grabówku. Przez dwie kadencje był radnym Rady Dzielnicy Orłowo, od 1996 r. działał w Towarzystwie Przyjaciół Orłowa. Jest także jednym z mecenasów Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Laureat medalu z 2015 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Zbigniewowi Zienowiczowi - Medal Nr 57 (URM IV/47/15 z 21 stycznia 2015 roku)

  • ikonaOpublikowano: 24.02.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona