Medale Kwiatkowskiego

Laureaci Medalu z roku 2013

Medal im. E. KwiatkowskiegoMedal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta oraz rozsławianie Gdyni w kraju i na świecie. Jego laureatami mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy oraz organizacje społeczne, zawodowe, przedsiębiorstwa i instytucje. Rocznie można nadać nie więcej niż trzy medale. Ustanowiony został przez Radę Miasta Gdyni w dniu 30 czerwca 1993 roku. Decyzją Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 wyróżnienia otrzymali:

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego dla Aleksandra Wellengera, fot. Dorota NelkeAleksander Wellenger - urodzony w 1943 r. w Warszawie, gdynianin z wyboru. Przez 20 lat, od 1992 do 2012 r., był prezesem Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni. W tym czasie w mieście zlikwidowano wszystkie kotłownie węglowe, wzbogacając jednocześnie Gdynię o nowoczesną infrastrukturę ciepłowniczą. Zmodernizowano sieci, ograniczając straty ciepła, podłączono kolejne dzielnice, nowe osiedla, budynki w centrum miasta (w tym Sea Towers). To Aleksander Wellenger wynegocjował pożyczkę z Banku Światowego, Ekofunduszu i Unii Europejskiej na restrukturyzację systemu ciepłowniczego Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa. Bank Światowy ocenił realizację tego projektu jako najlepszą w Polsce.

Laureat medalu z 2013 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Aleksandrowi Wellengerowi- Medal Nr 49 (URM Nr XXVII/557/13 z 23 stycznia 2013 roku)


Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Szwabski wręczają medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Aleksandrowi Wellengerowi, fot. Dorota Nelke

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego dla Aleksandra Pawelca, fot. Dorota NelkeAleksander Pawelec
- urodził się 13 grudnia 1915 r. w Lututowie (powiat Wieluń). W marcu 1931 r., w nadziei na poprawę warunków życia, wraz z rodziną przeniósł się do Gdyni. Przed wojną pracował dorywczo. W lutym 1939 r. został powołany do czynnej służby wojskowej w 1 Morskim Batalionie Strzelców w Wejherowie, przekształconym w 1 Morski Pułk Strzelców. W przededniu wojny został przydzielony do oddziału zwiadowczego, a do jego obowiązków należało m.in. patrolowanie granicy - co noc przemierzał na rowerze średnio 120 kilometrów. 6 września 1939 r. w czasie obrony Gdyni i Kępy Oksywskiej odegrał niebagatelną rolę w przekazywaniu rozkazów pomiędzy ppłk Pruszkowskim a płk Dąbkiem. 19 września 1939 r. trafił do niewoli niemieckiej, następnie do obozu jenieckiego w Gross-Born, skąd 19 września 1940 r. uciekł do wysiedlonej z Gdyni rodziny. Wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do Armii Krajowej pod pseudonimem „Karol". W 1943 r. został dowódcą Armii Krajowej w gminie Lututów. W kwietniu 1945 r. powrócił z rodziną na Wybrzeże. Do dzisiaj spotyka się z młodzieżą licealną i studentami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, z energią opowiada o wydarzeniach, których był świadkiem i uczestnikiem.

Laureat medalu z 2013 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Aleksandrowi Pawelcowi - Medal Nr 50 (URM Nr XXVII/558/13 z 23 stycznia 2013 roku)

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Szwabski wręczają medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Aleksandrowi Pawelcowi, fot. Dorota Nelke

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego dla Franciszka Walickiego, fot. Dorota NelkeFranciszek Walicki
- urodził się 20 lipca 1921 r. w Łodzi, rodzinnie związany z Wilnem, a od 1945 r. z Gdynią. Oficer marynarki wojennej, dziennikarz, publicysta, animator życia muzycznego uważany za „ojca chrzestnego polskiego rocka". Po wojnie został powołany do marynarki wojennej, w której pełnił obowiązki naczelnego redaktora kwartalnika „Przegląd Morski" (1946-1948) i redaktora naczelnego miesięcznika „Morze" (1948-1952). W 1952 r. został zdemobilizowany. Skierowany do pracy w „Głosie Wybrzeża" pełnił funkcję kierownika działu kulturalnego i publicysty. W połowie lat 50. zmieniły się zainteresowania Walickiego. Stara przyjaźń z Leopoldem Tyrmandem zaowocowała zorganizowaniem w 1956 r. w Sopocie pierwszego Festiwalu Muzyki Jazzowej. Ekspansja rock'n'rolla, symbolu niezależności, odrębności i swobody, skłoniły Walickiego do zainteresowania się tą muzyką. Począwszy od 1959 r. tworzył pierwsze polskie zespoły „mocnego uderzenia": „Rhytm & Blues", „Czerwono-Czarni", „Niebiesko-Czarni". W 1968 r. zainspirował działalność zespołu „Breakout", a w 1974 r. działalność najciekawszej polskiej formacji rockowej lat 70. - tria SBB. Jest autorem ponad 2000 publikacji poświęconych problemom muzyki, kultury i subkultury, a także wielu piosenek, m.in.: „Czy mnie jeszcze pamiętasz?", „Niedziela będzie dla nas", „Gdybyś kochał, hej". Autor wystawy poświęconej początkom muzyki rockowej w Polsce, podarowanej Muzeum Miasta Gdyni.

Laureat medalu z 2013 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Franciszkowi Walickiemu - Medal Nr 51 (URM Nr XXVII/559/13 z 23 stycznia 2013 roku)

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Szwabski wręczają medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Franciszkowi Walickiemu, fot. Dorota Nelke

  • ikonaOpublikowano: 12.02.2013 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona