Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 2020

Podczas uroczystej sesji wręczono trzy medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, fot. Michał Puszczewicz

Podczas uroczystej sesji wręczono trzy medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, fot. Michał Puszczewicz

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta oraz rozsławianie Gdyni w kraju i na świecie. Jego laureatami mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy oraz organizacje społeczne, zawodowe, przedsiębiorstwa i instytucje. Rocznie można nadać nie więcej niż trzy medale. Ustanowiony został przez Radę Miasta Gdyni 30 czerwca 1993 roku. Decyzją Rady Miasta Gdyni z 29 stycznia 2020 medal otrzymali:

Beata Podlasek - z wykształcenia pedagog. Jej działania społeczne zaczęły się od prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka. Dzisiaj ma pięć córek, w tym dwie z niepełnosprawnością. Publikowała artykuły dotyczące dzieci niepełnosprawnych wychowujących się poza rodziną biologiczną. Od początku swojej drogi, jako mama Rodzinnego Domu Dziecka, chciała działać na rzecz promocji tej formy macierzyństwa. Napisała dla innych rodziców publikację „ABC... Rodzicielstwa Zastępczego”. To kompendium wiedzy dla rodzin szukających wsparcia w sytuacjach trudnych, związanych z wychowaniem dzieci.

W 2017 roku otrzymała nagrodę „Bursztynowe Serce na Dłoni” przyznawaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za tworzenie prawdziwego domu dla dzieci, w tym w szczególności za otwartość na adopcję dzieci z niepełnosprawnością. Nagrodzona medalem „Gdynia bez barier” za przełamywanie stereotypów myślenia o dzieciach z niepełnosprawnością oraz podejmowanie działań promujących rodzicielstwo zastępcze dla dzieci z niepełnosprawnością. W ubiegłym roku założyła „Pomorską Fundację na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej ANIA”.


Beata Podlasek odbiera medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, fot. Michał Puszczewicz

Laureatka medalu z 2020 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" p. Beacie Podlasek - Medal Nr 70 (Uchwała nr XVI/505/20 Rady Miasta Gdyni z 29 stycznia 2020 r.)

Janusz Janowski - pomysłodawca Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz nagród „Kolosy", a także ich dyrektor. Od początku aż do dzisiaj odpowiedzialny za program oraz strategię rozwoju. Organizator kilkudziesięciu imprez podróżniczych. W latach 1993-2000 wspólnie z żoną Anną redagował i wydawał magazyn turystyczno-kulturalny „Wędrowiec”.

Jego największym osiągnięciem są „Kolosy", choć to nazwa nieoficjalna, ale powszechnie używana dla Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, największej w Europie imprezy podróżniczej, która każdego marca odbywa się w Gdyni. Wydarzenie trwa trzy dni, podczas których od rana do wieczora w ogromnej hali odbywają się prezentacje, relacje, pokazy zdjęć oraz filmów najciekawszych podróżniczych dokonań minionego roku kalendarzowego.


Janusz Janowski odbiera medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, fot. Michał Puszczewicz


Laureat medalu z 2020 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" p. Januszowi Janowskiemu - Medal Nr 71 (Uchwała nr XVI/506/20 Rady Miasta Gdyni z 29 stycznia 2020 r.)


Janusz Kaszyński - z wykształcenia inżynier, założyciel i prezes firmy KLIMAWENT, będącej spółką akcyjną i zakładem pracy chronionej. Po latach budowania sukcesu firmy jako lidera w branży filtrowentylacji na rynku polskim, pod koniec lat dziewięćdziesiątych firma rozpoczęła eksport produktów na rynki europejskie, amerykańskie i rynki Bliskiego Wschodu. Wszystkie rozwiązania są dziełem autorskim zespołu konstruktorów firmy. Produkcja odbywa się we własnym zakładzie produkcyjnym.

Firma nieustannie inwestuje w nowoczesną infrastrukturę, zaawansowane technologie oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. To właśnie stworzenie niezwykłych warunków dla pracowników, którzy wedle Janusza Kaszyńskiego są sercem jego firmy, jest jednym z fundamentów sukcesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla niego nie tylko hasło, które dobrze wpisuje się w materiały promocyjne firmy, ale i realne działania.

Janusz Kaszyński odbiera medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, fot. Michał Puszczewicz


Laureat medalu z 2020 roku.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" p. Januszowi Kaszyńskiemu (Uchwała nr XVI/507/20 Rady Miasta Gdyni z 29 stycznia 2020 roku)


Medale zostały wręczone 10 lutego 2020 r. podczas uroczystej, urodzinowej sesji Rady Miasta Gdyni w Teatrze Miejskim.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 11.02.2020 11:40
  • ikona

    Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2020 16:04
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona

Zobacz także