Laureaci Czasu Gdyni - lata 1994-2020

Laureaci Czasu Gdyni z roku 1997

nagroda Czas GdyniNagroda:

* Port Gdynia Holding S.A. i Bałtycki Terminal Zbożowy sp. z o.o. za modernizację i rozbudowę elewatora zbożowegoElewator zbożowy w porcie gdyńskim / fot.: Hanna Sagan

Wyróżnienia:

* Nadleśnictwo Gdańsk za obiekt biurowo-administracyjny przy ul. Morskiej 220
* Firma Budowlana SEWACO za budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Miętowej 3


Rynek mieszkaniowy jest specyficznym obszarem gospodarki budowlanej, rozwiązania nietuzinkowe ze względu na swoją formę, jak i walory użytkowe są tu szczególnie cenne i pożądane. Na tle wyników budownictwa mieszkaniowego kraju, wyniki gdyńskiego budownictwa mieszkaniowego pozwalają z optymizmem spoglądać na dokonania naszych architektów i budowniczych. Wyróżnia nas na tle regionu gdańskiego i całego kraju dynamika nowo powstających osiedli, ciekawe rozwiązania architektoniczne oraz walory użytkowe stanowiące szczególnie mocną stronę naszego budownictwa. Rozwiązania proponowane mieszkańcom podnoszą standard infrastruktury osiedli ponad szarą monotematyczność wielkiej płyty. Osiedla nie są już sypialniami, stają się dzielnicami, w których nie dochodzi do zaniku kontaktów międzyludzkich - tworzą się małe społeczności, nieobojętne na sprawy i problemy miejsca zamieszkania. Przykładem takiego stylu budowania jest budynek przy ul. Miętowej 3 wzbogacający atmosferę osiedla punktami usługowymi, tworząc z tego fragmentu osiedla przyjazny mieszkańcom zakątek miasta. Na podkreślenie zasługuje też fakt starannego wkomponowania budynku w istniejące otoczenie.

  • ikonaOpublikowano: 17.02.1997 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2022 11:11
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona