Laureaci Czasu Gdyni - lata 1994-2020

Laureaci Czasu Gdyni z roku 1999

Nagroda:

nagroda Czas Gdyni* Port Gdynia i Zakłady Azotowe Puławy za budowę terminalu przeładunkowo-składowego Bałtyckiej Bazy Masowej

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. powołana została w 1997 r. przez Port Gdynia Holding S.A. oraz Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Jest ona nowoczesnym terminalem morskim do przeładunku i składowania produktów chemicznych. Usytuowany na Nabrzeżu Szwedzkim portu gdyńskiego terminal posiada dwa niezależne ciągi technologiczne przeznaczone do obsługi ładunków płynnych oraz ładunków sypkich luzem.
Kompleks przeładunkowo-składowy produktów płynnych (jak m.in. roztwór saletry amonowej i mocznika), wyposażony w cztery wysokowydajne pompy, system rurociągów i specjalistyczne urządzenie nabrzeżowe, umożliwia sprawną obsługę wagonów i statków. Trzy zbiorniki o łącznej pojemności 21.000 m3 pozwalają na złożenie max. 27.000 ton ładunku.
Kompleks przeładunkowo-składowy produktów sypkich przeznaczony do obsługi m.in. siarczanu amonu, mocznika, saletrzaka i soli potasowej, dzięki czterem kopułowym silosom magazynowym typu „DOME” pozwala na jednoczesne składowanie czterech różnych rodzajów towaru. Łączna pojemność silosów wynosi 60.000 ton (liczone dla siarczanu amonu). Rozładownia kolejowa wagonów samowyładowawczych połączona z układem przenośników taśmowych poziomych i pionowych zapewnia w pełni zautomatyzowany rozładunek wagonów, ważenie oraz transport towaru do silosów.
Lokalizacja przy Nabrzeżu Szwedzkim określa możliwość obsługi statków o nośności do 30.000 DWT.
Nagroda została przyznana za:
· nowoczesne przeobrażenie architektury jednej z najstarszych części Portu Gdynia u progu XXI stulecia,
· stworzenie nowych miejsc pracy i możliwości świadczenia dodatkowych usług portowych w zakresie obsługi nawozów sztucznych i innych towarów masowych,
Terminal przeładunkowo-składowy Bałtyckiej Bazy Masowej / fot.: Hanna Sagan· zainstalowanie w porcie nowatorskiej i wysokowydajnej technologii przeładunkowo-składowej i uwzględniającej najnowsze wymogi ochrony środowiska,
· stworzenie nowych możliwości logistycznych ułatwiających rozwój eksportu wyrobów polskiego przemysłu chemicznego,
· pozyskanie jako partnera do dużej inwestycji w Gdyni jednego z największych polskich zakładów przemysłowych.
Generalnym projektantem terminalu nawozów płynnych jest „PROZAP” Biuro Projektów, Puławy; terminalu nawozów sypkich – „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk.

Wyróżnienie

wyróżnienie Czas Gdyni* PHP Maritex za budynek – siedzibę firmy przy ul. Armii Krajowej

Firma Maritex, założona w 1987 roku, to jeden z wiodących dystrybutorów elementów elektronicznych na rynku polskim. Maritex jest autoryzowanym przedstawicielem takich firm, jak: Scimarec – Japonia, Plaimae – Tajwan, Wintek – Tajwan, Sang – Tajwan, APS – Włochy. Struktura organizacyjna, jak i wyposażenie techniczne, umożliwiły Maritexowi uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9002. W celu lepszego dotarcia do klientów firma otworzyła w 1997 r. oddział handlowy w Warszawie. Nagrodzony budynek o powierzchni 700 m2 jest nową siedzibą firmy. Projekt architektoniczny został opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Drożdża z Pracowni „Studio Kwadrat”. Inwestycja zamknęła się sumą ok. 2 mln zł i całkowicie zaspokaja potrzeby firmy: posiada magazyny, sale sprzedaży i biura. Budynek osadzony jest w strefie mieszkaniowej, a zatem skalą nawiązuje do takiej zabudowy; ma nowoczesny „redłowski charakter”, który inspiracji szuka w modernizmie morskim. Kolorystyka oraz symbole, takie jak bulaje, trap przewieszony przez jedną z elewacji, nawiązują do morskiego charakteru miasta. Walory architektoniczne budynku oraz jego doskonałe współistnienie z otaczającą zabudową przyczyniły się również do przyznania firmie P.H.P. Maritex wyróżnienia Przewodniczącego Rady Miasta „Czas Gdyni” za najlepszą gdyńską inwestycję 1999 roku.

wyróżnienie Czas Gdyni* Firma INPRO za wielofunkcyjny budynek Atrium

Wielofunkcyjny budynek wg projektu firmy Arch – Deco, którego inwestorem jest firma INPRO.
Budynek o funkcji biurowo - handlowo - mieszkalnej z dwiema kondygnacjami garaży podziemnych, wpisany jest w narożnik skrzyżowania ul.Starowiejskiej i Szkolnej. Rzeźbiona bryła budynku wpisuje się skalą i charakterem w tradycję zabudowy miasta Gdyni. Elewacja obiektu nawiązuje do historycznej zabudowy ul.Starowiejskiej. Materiały elewacyjne są jednak nowoczesne, lekkie, wykorzystujące nowe technologie. Dwie pierwsze kondygnacje naziemne zajmuje atrakcyjny pasaż handlowy. Od trzeciej kondygnacji budynek podzielony jest na trzy odrębne jednostki. Jedną z nich zajmuje pięć kondygnacji powierzchni biurowej. Pozostałe dwie części to sześciokondynacyjne jednoklatkowe jednostki mieszkalne. Znajduje się tam 56 ekskluzywnych mieszkań o powierzchni od 40 do 118m2. Na dwóch kondygnacjach podziemnych znajduje się 71 miejsc postojowych dla samochodów oraz pomieszczenia technologiczne. Podziemia stwarzają również możliwość dostawy i obsługi części handlowej. Całkowita powierzchnia budynku wynosi 10730m2. Całość jest przykładem nowoczesnej architektury uwzględniającej spuściznę miejsca. Budynek ATRIUM otrzymuje tytuł wyróżnionej gdyńskiej inwestycji 1999 roku.

  • ikonaOpublikowano: 15.02.1999 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2022 11:12
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona