Laureaci Czasu Gdyni - lata 1994-2020

Laureaci Czasu Gdyni z roku 2002

Nagroda

nagroda Czas Gdyni* Dellner Couplers Sp. z o.o. za Fabrykę Elementów Trakcyjnych w Gdyni

Zakład ten wybudowano na obszarze pomiędzy ul. Chwaszczyńską i Rdestową, który zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod obiekty przemysłowe. Fabryka Fabryka Elementów Trakcyjnych firmy Dellner Couplers Sp. z o.o.produkuje podzespoły trakcyjne dla taboru kolejowego i tramwajowego. Całość obejmuje halę produkcyjną oraz przyległy do niej budynek biurowo-socjalny. W projekcie z należytą dbałością potraktowano zarówno niezbędną infrastrukturę, komunikację wraz z miejscami postojowymi dla pracowników i gości jak i wyposażenie terenu w elementy małej architektury oraz zieleń izolacyjną i rekreacyjną. Inwestycja niewątpliwie stanowi doskonały przykład właściwego zaangażowania kapitału zagranicznego w gospodarczy rozwój miasta. Inwestor, firma Dellner Couplers jest renomowanym, światowym producentem sprzęgów. W Gdyni zatrudnia już 50 osób, zaś docelowy poziom zatrudnienia to 120 osób.

Wyróżnienia

wyróżnienie Czas Gdyni* Ewa i Aleksander Plichta za salon samochodowy SKODA, Gdynia ul. Morska 80-92,

Inwestycja obejmuje salon sprzedaży samochodów marki Skoda wraz z serwisem, zapleczem socjalno-biurowym i magazynowym łącznie z infrastrukturą: parkingami i zielenią. Autorami projektu są architekci H. i M. Jakubowscy. Jest to budynek składający się z trzech brył o różnej wysokości, tworzących całość. Obiekt zrealizowano w konstrukcji mieszanej: piwnice żelbetowe, a część nadziemna stalowa (sala sprzedaży, serwis) i żelbetowo – murowana (część socjalno biurowa). Stanowi on udaną realizację rewitalizacji terenów po przemysłowych (teren po mleczarni Kosakowo). Nowoczesna forma i lekka konstrukcja budynku dostosowana jest skalą i bardzo dobrze wkomponowana w otaczającą zabudowę. Jest wyróżniającym się akcentem ulicy Morskiej, zarówno w dzień jak i w nocy. Dominującym elementem architektury budynku jest przeszklenie elewacji jak i dachu salonu sprzedaży i części obsługowo-naprawczej. Na uznanie zasługuje funkcjonalność i przestronność obiektu, nowoczesne wyposażenie technologiczne oraz wysoka jakość wykonania i użytych materiałów budowlanych i wykończeniowych.

wyróżnienie Czas Gdyni* Grupa Inwestycyjna HOSSA za Osiedle Sokółka 6,

Osiedle to jest dogodnie położone na terenach tzw. Gdyni Zachód w zasięgu 10 km od śródmieść sąsiadujących miast: Gdyni, Sopotu i Rumi. Sąsiedztwo rozległych lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego sprawia, że miejsce to jest atrakcyjne do zamieszkania. Zespół mieszkaniowy oznaczony kolejnym już 6-tym numerem, jest częścią założenia „Sokółka” będącego pierwszym dużym zespołem mieszkaniowym na obszarze Gdyni Zachód realizowanym przez firmę developerską. Zaprojektowany został w urozmaiconym, pofałdowanym terenie. Domy zaaranżowano wzdłuż uliczek położonych w naturalnych obniżeniach, co pozwoliło na zlokalizowanie w przyziemiu garaży łatwo dostępnych z poziomu ulicy. Dobrze zaprojektowana zabudowa tworzy kameralne i jednocześnie przestronne uliczki, a od strony ogrodów małe wnętrza wypoczynkowe. Walory krajobrazowe osiedla podnoszą zachowane dawne zadrzewienia i oczko wodne służące jako naturalny zbiornik retencyjny. Forma architektoniczna obiektów nawiązuje do architektury regionalnej poprzez niską wysokość zabudowy, strome dachy i użycie tradycyjnych materiałów takich jak drewno, cegła, dachówka. Całość wzbogacona jest ciepłą, pastelową kolorystyką oraz kontrastującymi detalami ze szkła i metalu podkreślającymi nowe możliwości technologiczne.

wyróżnienie Czas Gdyni* BMG Bogdan Goworowski za stację obsługi samochodów MERCEDES, Gdynia, ul. Łużycka 9,

stacja według projektu architektów Marcina Kozikowskiego i Rafała Tybury. Jednolity przestrzennie obiekt stacji podzielony jest na część zachodnią mieszczącą salon i serwis samochodów Mercedes i część wschodnią obejmującą salon i serwis samochodów Chrysler i Jeep.
Charakterystycznym elementem budynku jest aluminiowa ściana kurtynowa i konstrukcja stalowa oparta na zewnętrznych słupach stalowych oraz wewnętrzna klatka schodowa zaprojektowana na rzucie elipsy. Szczególną rangę nadano oświetleniu wewnętrznemu i zewnętrznemu pozwalającemu na eksponowanie samochodów po zmierzchu.

  • ikonaOpublikowano: 15.02.2002 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2022 11:12
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona