Laureaci Czasu Gdyni - lata 1994-2020

Laureaci Czasu Gdyni z roku 2006

Nagroda:

* Hutchinson Port Holdings Gdynia za Gdyński Terminal Kontenerowy

Jerzy Czartowski, prezes Gdynia Container Terminal
Gdynia Container Terminal, spółka Grupy Hutchison Port Holdings – największego globalnego operatora terminali kontenerowych z siedzibą w Hongkongu, realizuje w Gdyni przy Nabrzeżu Bułgarskim inwestycję budowy nowego terminalu kontenerowego, który umożliwi docelowo przeładunek ponad 500.000 TEU rocznie.

W 2006 roku zakończył się I etap inwestycji, który umożliwia przeładunek ok. 150.000 TEU rocznie w oparciu o 253 m nabrzeża, 3,5 ha placów kontenerowych, kompleks bramowy oraz terminal kolejowy. Terminal wyposażony został w suwnice nabrzeżowe, żuraw samojezdny, suwnice placowe, wozy do piętrzenia kontenerów oraz ciągniki i naczepy terminalowe. Całość zarządzana jest przez nowoczesny system komputerowy.

Oprócz inwestycji w infrastrukturę i sprzęt, GCT poczynił znaczące inwestycje w kapitał ludzki. Firma zatrudnia obecnie 110 osób, w znacznej mierze wyszkolonych we własnym zakresie. Realizacja kolejnych etapów inwestycji przyczyni się do dalszego wzrostu zatrudnienia. W 2007 roku planuje się zatrudnienie kolejnych 25 osób. Dodatkowe 60 stanowisk pracy powstało w obsługujących terminal nowym oddziale celnym oraz w firmie ochrony osób i mienia.

Obecnie, GCT obsługuje Gdyński Terminal Kontenerowy / fot.: Krzysztof Romańskipołączenia z Gdyni do Felixstowe i Hull w Wielkiej Brytanii oraz Hamburga, w ramach serwisów oceanicznego armatora francuskiego oraz jedynego w pełni polskiego armatora kontenerowego Euroafrica.

Już rozpoczął się II etap inwestycji, który podwoi zdolności przeładunkowe terminalu.

Dzięki tej inwestycji, Port Gdynia stał się jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na Bałtyku, gdzie działają dwaj niezależni prywatni operatorzy portowi eksploatujący profesjonalne terminale kontenerowe.


na zdjęciu: Jerzy Czartowski, prezes GCT, foto: Tomasz Kamiński

Wyróżnienia:

* ALLCON Osiedla za II etap osiedla Kaskada Redłowska przy ul. Legionów 100,

Sergiusz Gniadecki, prezes zarządu Allcon Investment sp. z o.o.„Redłowska Kaskada”  to nowoczesny zespół miejski. Osadzony głęboko w wielowiekowej tradycji kształtowania zabudowy wzdłuż-ulicznej a jednocześnie zręcznie operujący elementami na wskroś współczesnymi. Zespół lokali handlowo-usługowych, zapewnia możliwość zaspokojenia szeregu potrzeb bez konieczności dalekich spacerów. Czteropoziomowy garaż zaspakaja potrzeby mieszkańców na miejsca postojowe. Pewna ilość takich miejsc, wokół budynku, potrzebna jest z uwagi na klientów usług i gości. Większa część terenu, przyległego do wzniesionego budynku, zajęta jest pod zieleń. Urządzono tam ścieżki, zainstalowano ławki i urządzenia zabawowe dla dzieci, zaś teren oświetlono, pozostawiając go jako ogólnodostępny.

Bryła budynku jest wyrzeźbiona z odwagą i dużą zręcznością. Nie jest to jednak rzeźba wykonana medalierskim dłutkiem, lecz raczej wyciosana trzymanym w sprawnej ręce toporkiem. Można ją podziwiać z wielu miejsc w Gdyni, gdyż sama w sobie spora, umieszczona jest na dobrze wyeksponowanym stoku redłowskiego wzgórza. Detal architektoniczny nieprzesadnie bogaty, ale dobrze zaprojektowany dopełnia korzystne wrażenia z oglądu całości dzieła. Projektantem jest architekt Michał Żołnierkiewicz.

na zdjęciu: Sergiusz Gniadecki, prezes zarządu Allcon Investment sp. z o.o., foto: Tomasz Kamiński

* Kamiński Krotofil & Co. sp. z o.o. Gdańsk za Restaurację Rybną „Tawerna Orłowska”,

przedstawicielka Tawerny Orłowskiej
Restauracja rybna „Tawerna Orłowska” jest usytuowana w terenie o wyjątkowym prestiżu dla Miasta i szczególnym charakterze miejsca, należącego do obszaru zespołu ruralistyczno - kuracyjnego Orłowo, wpisanego do rejestru zabytków. Miejsce lokalizacji obiektu, u podnóża orłowskiego klifu, w sąsiedztwie wioski rybackiej i mola, na trasie jednego z najważniejszych ciągów spacerowo- turystycznych Gdyni i Trójmiasta, powoduje, że realizacja obiektu o tak potrzebnej w tym miejscu funkcji, stanowiła prawdziwe wyzwanie dla autorów jego projektu. Pod nadzorem przedstawicieli Miasta, Urzędu Morskiego i służb konserwatorskich, w ramach przygotowania tej inwestycji został przeprowadzony konkurs urbanistyczno-architektoniczny.

Obiekt nawiązuje skalą, charakterem architektonicznym i detalem do istniejącej zabudowy tej części dzielnicy, ekspresyjnie wpisuje się w klimat funkcjonującej nadal wioski rybackiej, a poprzez bezpośrednie sąsiedztwo z jej głównymi elementami umożliwia ich twórczą rewitalizację, w pełni respektując zarazem uwarunkowania zarówno konserwatorskie, jak i wynikające z wzajemnych relacji na styku lądu z morzem. Projekt wykonał arch. Grzegorz Formella z zespołem.


* Uniwersytet Gdański za budynek Instytutu Oceanografii przy Al. Marsz. Piłsudskiego

prof. Andrzej Ceynowa, rektor Uniwersytetu GdańskiegoBudynek Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego usytuowany został w zwartej zabudowie północnej pierzei Alei Marszałka Piłsudskiego - jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic Gdyni. Najbliższe otoczenie obiektu stanowi stosunkowo prosta, modernistyczna zabudowa pierzejowa otwarta na tereny zielone wzdłuż alei prowadzącej w kierunku morza. Zarówno bryła budynku jak i nowatorsko zastosowane materiały elewacyjne oraz kolorystyka nie nawiązują wprawdzie bezpośrednio do historycznej zabudowy, jednakże są swoistym łącznikiem pomiędzy istniejącą zabudową oraz przyrodą parku i sąsiadującego morza. Budynek zwraca na siebie uwagę zarówno czytelną strukturą funkcjonalną jak i adekwatną do przeznaczenia budynku siłą wyrazu, twórczo nawiązując do modernistycznej idei przedwojennej Gdyni. Szczególnego podkreślenia wymaga także czytelny układ funkcjonalny oraz starannie dopracowane wnętrza budynku. Oszczędne i twórcze zastosowanie środków dało efekt elegancji i spójności całości założenia. Godnym podkreślenia jest także sposób połączenia tradycyjnych, naturalnych materiałów wykończeniowych jak drewno, szkło i stal we wnętrzach sal wykładowych z elementami ich wyposażenia technicznego i technologicznego. Autorem projektu architektonicznego jest pracownia ARCH-DECO w Gdyni; architekci Zbigniew Reszka i Michał Baryżewski


na zdjęciu: prof. Andrzej Ceynowa, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, foto: Tomasz Kamiński

  • ikonaOpublikowano: 19.07.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2022 11:20
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona