Laureaci Czasu Gdyni - lata 1994-2020

Laureaci Czasu Gdyni z roku 2007

Nagroda:

nagroda Czas Gdyni* Blick sp. z o. o. za Hotel "Blick" przy ul. Jana z Kolna 6

Hotel "Blick" powstał w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kaszubskiego i jest kolejnym elementem podnoszącym poziom zagospodarowania przestrzennego tego, po latach zastoju, gwałtownie rozwijającego się rejonu Miasta. Jest przede wszystkim obiektem nastawionym na turystykę biznesową. Położony blisko dzielnicy portowej może liczyć na obsługą kontrahentów licznie odwiedzających nasze stocznie, port i inne zlokalizowane w tym rejonie podmioty związane z gospodarką morską. Do ich dyspozycji stoi 47 pokoi funkcjonalnie i estetycznie urządzonych w tym kilka apartamentów nie rażących przepychem, lecz oferujących naprawdę dobre warunki do pracy nawet dla wymagających gości.

Sala konferencyjna na 100 osób pozwala organizować różnego rodzaju seminaria, prezentacje i mityngi. Restauracja oprócz serwowania porannych Hotel Blick / fot.: materiały promocyjne Blick sp. z o.o.śniadań dla gości hotelowych, daje możliwość organizacji różnych uroczystości jak wesela, rauty i bankiety, co stanowi ofertę dla gdynian.
Hotel będzie świetnie służył także turystom spragnionym atrakcji morskich, względem których jest również dobrze położony. Przyczynia się zatem, zarówno do wzmocnienia biznesowych funkcji Miasta, jak i do rozwoju tej szczególnej gałęzi gospodarki Gdyni, jaką jest turystyka.
Architektura obiektu, projektu architektów Marcina Sieńkowskiego i Andrzeja Meronka, daje delikatne sygnały chęci nawiązania do gdyńskiego modernizmu.
Co warto odnotować, wnętrza hotelu przystrojone są znakomitymi zdjęciami gdyńskiej, przeważnie modernistycznej, architektury.

Wyróżnienia:

wyróżnienie Czas Gdyni* Golf Park Gdynia S.J. Dariusz Kowalski i Krzysztof Piskorski za obiekt rekreacyjno-sportowy przy ul. Spółdzielczej składający się ze strzelnicy golfowej, symulatorów gry w golfa oraz restauracji

Golf, mający swoje korzenie w średniowiecznej Europie, to sport dla każdego, bo nie wymaga dużego wysiłku, nie jest męczący. Na całym świecie docenia się zalety golfa - przywraca zgrabną sylwetkę, wzmacnia organizm, przez ruch na świeżym powietrzu dotlenia i może nawet odmładza. Golf oprócz tego, że jest wspaniałym sportem jest również rekreacją - formą wypoczynku.

Nauka gry w golfa i ćwiczenia nie wymagają żadnych przygotowań, zakupów, wydatków. Aby zacząć wystarczy wybrać najbliższe pole golfowe, a nowa inwestycja Golf Park Gdynia jest właśnie takim miejscem. To obiekt rekreacyjno-sportowy składający się ze strzelnicy golfowej, symulatorów gry w golfa oraz restauracji.

Golf Park Gdynia to wyjście poza dzisiejsze środowisko golfowe, zmiana dotychczasowego wizerunku golfa, jako sportu drogiego i elitarnego, na popularny, rodzinny, dla osób w każdym wieku. Strzelnica golfowa to miejsce, gdzie można nauczyć się wykonywać pierwsze uderzenia kijem golfowym, jak również doskonalić zdobyte już wcześniej umiejętności.

Obiekt jest w pełni zabezpieczony, zadaszony i oświetlony. Można zatem z niego korzystać przez całą dobę czy też w czasie deszczu. Mieści się na nim dziewięć stanowisk do ćwiczeń uderzenia.

Golf Park Gdynia posiada dwa symulatory gry w golfa, które umieszczone są wewnątrz budynku. To fascynujący i nowy sposób spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi, zorganizowania imprezy okolicznościowej czy biznesowej Zastosowany w nich system czujników określa bardzo dokładnie parametry lotu piłki przekazując w postaci obrazu z projektora na ekran, na którym znajduje się animowany obraz pola golfowego, czy też strzelnicy golfowej do nauki gry. Odzwierciedla to rzeczywistą grę w blisko 90 %. Korzystanie z symulatorów jest bardzo proste i intuicyjne.

Autorem projektu wnętrz, designu jak też wszystkich elementów tworzących charakter obiektu łącznie z stworzeniem identyfikacji jest pracownia TG STUDIO z Gdyni prowadzone przez Tomasza Grzybowskiego.

wyróżnienie Czas Gdyni* Przedsiębiorstwo Budowlane „INPRO" Sp. z o.o. za zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej z garażami podziemnymi i usługami

Inwestycja została zrealizowana na obszarze dawnego szpitala przeciwgruźliczego i stanowi interesującą próbę rewitalizacji terenu, będąc udaną transformacją przestrzenną jego dotychczasowego zagospodarowania. Przyjęty w projekcie budowlanym układ urbanistyczny osiedla uwzględniający skalę otaczającej, istniejącej zabudowy w pełni respektuje sąsiedztwo z terenem zalesionym, a w szczególności, zarówno z budynkami wielorodzinnymi usytuowanymi na zakończeniu ul. Marii Curie-Skłodowskiej, jak i niższą w skali zabudową mieszkalną wzdłuż ul. Wąsowicza.

Rozwiązania architektoniczno - funkcjonalne budynków, ich forma przestrzenno-bryłowa, rodzaje zastosowanych materiałów i rozwiązania detalu architektonicznego dobrze świadczą o jakości warsztatu architektonicznego oraz staranności wykonawstwa. Autorami projektu są architekci Grzegorz Formella i Sławomir Kosik.


wyróżnienie Czas Gdyni* Firma KONTIKI - Andrzej Filipowicz za budynek gastronomiczny „DelMar" przy Bulwarze Nadmorskim


Obiekt zrealizowany w szczególnie prestiżowym dla wizerunku Miasta północnym fragmencie Bulwaru Nadmorskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży miejskiej. Całoroczna możliwość eksploatacji obiektu (jednego z obiektów zagospodarowania tego fragmentu Bulwaru) stanowi odpowiadającą potrzebom czasu oczekiwaną przez mieszkańców alternatywę dla dotychczas funkcjonujących w tym miejscu obiektów sezonowych, o krótkim okresie trwałości i najczęściej niskich walorach architektonicznych.

Skala realizowanego obiektu, nawiązująca do miejsca jego lokalizacji, charakteru i tła otoczenia, przejrzysty układ przestrzenno-bryłowy przyjętych rozwiązań architektonicznych, rodzaj zastosowanych materiałów konstrukcyjno-budowlanych, włącznie z dyspozycjami plastycznymi jego wnętrza i detalu, dobrze świadczą o jakości warsztatu architektów Adama Drohomireckiego i Jacka Droszcza z pracowni Kwadrat.

Autorem projektu wnętrz, designu jak też wszystkich elementów tworzących charakter obiektu łącznie z stworzeniem identyfikacji jest pracownia TG STUDIO z Gdyni prowadzone przez Tomasza Grzybowskiego

  • ikonaOpublikowano: 12.02.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Jacek Freund

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2022 11:20
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona