Laureaci Czasu Gdyni - lata 1994-2020

Laureaci Czasu Gdyni z roku 2009

Nagroda:

* Firma INVEST KOMFORT S.A. za budynek mieszkalno - usługowy „Sea Towers".  Odebrał ją prezes firmy Mieczysław Ciomek.

Uroczysta sesja Rady Miasta Gdyni z okazji 84. urodzin Gdyni, INVEST KOMFORT S.A. nagrodzony za budynek mieszkalno - usługowy „Sea Towers, fot.: Bartosz PietrzakSea Towers to kompleks budynków składający się z dwóch wież o funkcji mieszkalnej usytuowanych na wspólnej podstawie, w której mieści się zaplecze techniczne, garaże, lokale usługowo-biurowe, handlowe oraz rekreacyjne. Inwestycja wyróżnia się skalą przedsięwzięcia - jest to najwyższy budynek o funkcji mieszkalnej w Polsce. Realizacja budynku wymagała rozwiązania wielu problemów technicznych związanych między innymi z posadowieniem w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. W miejscu lokalizacji budynku do lat 20-tych znajdowało się morze.

Budynek posiada bardzo czytelną, dynamiczną formę przestrzenną zrealizowaną przy użyciu wysokiej jakości materiałów budowlanych, z dużą Budynek mieszkalno-usługowy Sea Towers / fot.: Krzysztof Romańskidbałością o detal architektoniczny. Położenie budynku oraz jego wysokość powoduje, że jest on istotnym, widocznym z wielu miejsc elementem w panoramie Gdyni. Szczególnie istotnym od strony morza.

Unikalna lokalizacja w samym centrum Gdyni, oraz szeroki zakres funkcji usługowych i rekreacyjnych sprawia, że obiekt staje się elementem animacji życia publicznego w mieście i niewątpliwie jedną z turystycznych atrakcji Gdyni.

Autorem projektu jest mgr inż. arch. Andrzej Kapuścik, biuro architektoniczne z Wiednia.

Zobacz także:
Sea Towers oficjalnie otwarte
www.seatowers.pl

Wyróżnienia:

* Morski Port Handlowy za przebudowę i modernizację ulicy Polskiej - etap I, nagrodę odebrał prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Jerzy Jarosiński.

Uroczysta sesja Rady Miasta Gdyni z okazji 84. urodzin Gdyni, Morski Port Handlowy nagrodzony za przebudowę i modernizację ulicy Polskiej, fot.: Bartosz PietrzakObjęty projektem obszar ulic Polskiej, Celnej i Rotterdamskiej jest terenem portowo-przemysłowym Gdyni. Charakteryzuje się intensywną zabudową przemysłowo-magazynową i stanowi ważny obszar zaplecza portu.
Cel inwestycji to dostosowanie parametrów technicznych ulic do natężeń ruchu i obciążeń, w szczególności po otwarciu planowanej nowej bazy promowej.

Ulica Polska jest bardzo ważną arterią komunikacyjną Portu - wyprowadza ruch z portu do ul. Janka Wiśniewskiego i dalej przez Trasę Kwiatkowskiego do drogi krajowej nr 6 oraz poprzez ul. Chrzanowskiego do centrum miasta.

Ta kompleksowa inwestycja podniosła estetykę całego terenu. Poprawiono jakość i wygląd nawierzchni, rozebrano liczne zdewastowane i szpecące budynki warsztatów, magazynów, kiosków. Usunięto stare i zbudowano nowe ogrodzenia, ujednolicono wiaty przystankowe wymieniając je na znacznie bardziej estetyczne. Wybudowano nowe oświetlenie uliczne oraz zrewaloryzowano i znacznie wzbogacono szatę roślinną. Projekt umożliwia dalszą rozbudowę układu drogowego obsługującego obszary portowe.

Zmodernizowana ulica Polska poprawia standard obsługi portu i firm związanych z tym terenem i gospodarką morską. Umożliwia też dalszy rozwój portu i miasta. Poprawi również wizerunek Gdyni, jako miasta dynamicznego i otwartego na nowych inwestorów. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską.

Zobacz także: → otwarcie ul. Polskiej

* Firma MARITEX za budynek biurowo-magazynowy przy ul. Rdestowej

Uroczysta sesja Rady Miasta Gdyni z okazji 84. urodzin Gdyni,firma MARITEX nagrodzona za budynek biurowo - magazynowy przy ul. Rdestowej, fot.: Bartosz PietrzakFirma MARITEX zbudowała nową siedzibę, budynek biurowo-magazynowy. Wyróżnia go trafna skala wpisująca się doskonale w istniejącą kameralną zabudowę. Architektura twórczo nawiązuje do modernizmu gdyńskiego poprzez zastosowanie prostych krawędzi, dużych szklanych płaszczyzn, wertykalnych podziałów elewacji oraz elementów detalu. Cechuje ją umiar i powściągliwość, które stanowiły zasadę projektową najlepszych architektów modernistów. Zwraca uwagę elegancja detalu fasad, adekwatna do skali i funkcji obiektu oraz monochromatyczna kolorystyka, a także zastosowanie współczesnych materiałów jak: stal nierdzewna, tynk, szkło.

Na podkreślenie zasługuje wysoka jakość wykonawstwa budowlanego i rozwiązań detalu.

Założenie urbanistyczne i architektura podnoszą rangę terenów biurowo-magazynowo-produkcyjnych ulic Chwaszczyńskiej i Rdestowej.

Autorami projektu są architekci: Marek Biernat, Michał Żołnierkiewicz i Kaja Krajewska.

  • ikonaOpublikowano: 05.03.2010 00:00
  • ikona

    Autor: Katarzyna Manikowska (k.manikowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2022 11:20
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona