Laureaci Czasu Gdyni - lata 1994-2020

Laureaci Czasu Gdyni z roku 2018

„Czas Gdyni” dla tych, który zmieniają przestrzeń


Nagrodzeni i wyróżnieni w tegorocznej edycji "Czasu Gdyni", fot. Karol Stańczak

Z rąk prezydenta Gdyni i przewodniczącej Rady Miasta główne nagrody „Czasu Gdyni” za najlepszą inwestycję 2018 roku odebrali inwestorzy odpowiedzialni za zespół zabudowy biurowej przy ulicy Sportowej 8, Sportowa Centrum Spółka z o. o.

Za ten sam projekt nagrodzeni zostali też architekci: Pracownia FORT TARGOWSKI, arch. Wojciech Targowski i arch. Mateusz Targowski. Dodatkowo wręczono trzy wyróżnienia.

Oto wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni w tegorocznej edycji nagrody „Czas Gdyni”:


  • Nagroda Przewodniczącej Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku 2018 „Czas Gdyni” dla firmy Sportowa Centrum Spółka z o. o. za zespół zabudowy biurowej przy ulicy Sportowej 8 w Gdyni oraz dla Pracowni FORT TARGOWSKI arch. Wojciecha Targowskiego i arch. Mateusza Targowskiego
Zlokalizowany przy ważnych ciągach komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym prestiżowy budynek stanowi jeną z wizytówek dynamicznego wzrostu Gdyni. Krajowa magistrala kolejowa, kolej metropolitalna i miejska oraz trasy komunikacji samochodowej o znaczeniu ponadregionalnym stanowią dogodny punkt obserwacji zmian w pejzażu rozwijającego się miasta.

Architektura budynku stanowi odniesienie do tradycji gdyńskiego modernizmu.Osadzona na cofniętym przyziemiu, prosta i lekka bryła unosi się nad płaszczyzną terenu. Ukształtowany na rzucie półkola, północny kraniec budynku przechodzi płynnie w łuki fasad, których miękkie krzywizny podkreśla charakterystyczna dla Gdyni pozioma artykulacja elewacji. Poziomy rytm fasad zaznacza dodatkowo nocna iluminacja, która podobnie jak kolorystyka elewacji, monochromatyczną bielą kontynuuje kolorystykę „białego miasta”.

  • Wyróżnienie Przewodniczącej Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku 2018 „Czas Gdyni” dla firmy Oskar Kaszyński Studio Panika za studio filmowe przy ulicy Chwaszczyńskiej 198 B w Gdyni oraz dla firmy MAARTE za projekt
Jest to jedyne studio filmowe w północnej Polsce, odwiedzają je filmowcy z całej Europy. Studio ma ciekawą, nowoczesną bryłę, spełniającą jednocześnie wymogi studia filmowego, np. bardzo dużą wysokość hali zdjęciowej, brak okien w części hali zdjęciowej.

  • Wyróżnienie Przewodniczącej Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku 2018 „Czas Gdyni” dla firmy Euro Styl Spółka z o. o. VIRIDIS Spółka Komandytowa za budynki mieszkalne wielorodzinne przy ulicy Janiny Porazińskiej 1 i 16 w Gdyni oraz dla Pani arch. Karoliny Karczewskiej i Działu Projektowania Euro Styl S. A.
Viridis to wyjątkowa inwestycja położona na Karwinach, na działce otoczonej prawie ze wszystkich stron sosnowym lasem. Proces sprzedaży lokali w tak malowniczej, ale i odsuniętej od bezpośredniego centrum lokalizacji wymaga aktywnej promocji obiektu na skalę lokalną i regionalną, zaś te działania w sposób bezpośredni wiążą się z promowaniem miasta w całym regionie.

Osiedle cechuje nowoczesna architektura nawiązująca bryłą oraz kolorystyką do najlepszych modernistycznych tradycji. Jego wygląd wpisuje się w nowoczesny i stylowy wizerunek Gdyni. Duża ilość elementów o strukturze drewna, takich jak fragmenty elewacji czy wiaty śmietnikowe, współgrają z pełnym zieleni otoczeniem osiedla i wpisują się w zabudowę dzielnicy. Wnętrza części wspólnych inwestycji zostały zrealizowane na podstawie indywidualnego projektu uwzględniającego architekturę, charakterystyczne cechy i nazwę osiedla.

  • Wyróżnienie Przewodniczącej Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku 2018 „Czas Gdyni” dla firmy AB INWESTOR Andrzej Boczek, inwestora budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Batorego 7” przy ulicy Batorego w Gdyni oraz dla Pani arch. Wiesławy Martyńskiej – Ostrowskiej i zespołu za projekt.
Inwestycja zlokalizowana ścisłym centrum Gdyni jest jedną z wizytówek „Nowej Gdyni”. Pokazuje, że możliwe jest połączenie historii ze współczesnością. Architektura nawiązująca do gdyńskiego modernizmu. Zaokrąglenia i biała fasada budynku to hołd dla budowniczych przedwojennej Gdyni. Inwestor wykonał bardzo drogie i rzadko spotykane gięte przeszklenia w budynku, co dodatkowo podkreśla linie elewacji nawiązującą do morskich fal.

  • ikonaOpublikowano: 11.02.2019 14:28
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2022 11:14
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona