Cykl "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

„Architektura lat międzywojennych i jej ochrona" - wersja elektorniczna

Poniżej zamieszczamy spis treści polskiej wersji książki „Architektura lat międzywojennych i jej ochrona" - pierwszej książki z cyklu „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni".
Artykuły są dostępne on-line - wystarczy kliknąć w wybrany tytuł, aby otworzyć plik w formacie .pdf.

książka - Modernizm
Część 1
Wzorce i ikony modernizmu lat międzywojennych w architekturze i urbanistyce

Wanda Kononowicz
Oblicza modernizmu w urbanistyce europejskiej pierwszego trzydziestolecia XX wieku, na przykładzie Wrocławia

Jadwiga Roguska
Koncepcje centrów wielkich miast w okresie międzywojennym i powojenne kontynuacje

Andrzej K. Olszewski
Amerykański streamline a europejski modernizm

Henrieta Moravčiková
Funkcjonalizm w Słowacji – narzędzie nowoczesności i odrodzenia narodowego

Eugenij Morozow
Modernizm w architekturze białoruskiej lat 1920-1930 – cechy ogólnoeuropejskie i osobliwości regionalne

Renāte Čaupale
Art Déco i neoklasycyzm w architekturze lat 1900-1930 na wybranych przykładach Łotwy, Polski i Czechosłowacji

Weronika Wiśniewska
Willa Cavroix w Croix Mallet-Stevensa - dziedzictwo architektury XX wieku

Magdalena Mostowska
Polityka miasta i awangarda architektów. Przedwojenny modernizm na przykładzie Rotterdamu

Maria Jolanta Sołtysik
Modernizm gdyński – modernizm europejski. Inspiracje i analogie

Jakub Lewicki
Plany rozbudowy Gdyni wykonane pod kierunkiem Romana Felińskiego na tle działalności urbanistycznej architekta

Aleksander Buriak
Między dwoma biegunami

Joanna Olenderek
Modernizm w Gdyni – modernizm w Łodzi. W poszukiwaniu odniesień stylistycznych w architekturze

Grażyna Kodym-Kozaczko, Mieczysław Kozaczko
Plan ogólny zabudowania Poznania (1931-1939) na tle europejskiej teorii i praktyki budowy miast

Hanna Grzeszczuk-Brendel
Architektura Powszechnej Wystawy Krajowej (1929) a architektura lat 30-tych. Transfer idei modernistycznych

Ryszard Nakonieczny
Awangardowe gmachy publiczne na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym (1922-1939)

Jan Salm
Modernizm w architekturze Prus Wschodnich. Wstęp do badań

Waldemar Affelt, Aldona Nocna
Ciechociński Park Zdrowia, czyli „miniatura morza południowego” (1932-2001)

Adam Maria Szymski
Architektura epoki modernizmu – próba diagnozy

Część 2
Ochrona architektury modernistycznej – teoria i praktyka

Bogusław Szmygin
Ochrona architektury modernistycznej – współczesna teoria i praktyka

Marcin Gawlicki, Tomasz Błyskosz
Strategia ochrony zabytkowej architektury modernistycznej w Polsce – zarys problemu

Maria Jolanta Żychowska
O potrzebie zachowania architektury modernistycznej w Polsce

Jos Tomlow
Propozycje rewaloryzacji bauhausowskiego osiedla Törten w Dessau (1926-1929)

Mark Watson
Beton, stal i szkło. Adaptacja architektury przemysłowej w Wielkiej Brytanii

Zuzana Labudová
Problemy ochrony architektury międzywojennej w Koszycach

Jadwiga Urbanik
„Dzieło całościowe” (Gesamtkunstwerk) w rewaloryzacji architektury modernistycznej

Robert Hirsch
Ochrona i konserwacja zabytków modernistycznych Gdyni – wybrane przykłady z działalności samorządu

Anna Orchowska-Smolińska, Anita Jaśkiewicz-Sojak
Modernistyczna architektura przemysłowa i jej ochrona – na przykładzie portu gdyńskiego

Andrzej Białkiewicz
Współczesne wymogi i potrzeby, a wybrane zagadnienia realizacji konserwatorskich budowli modernistycznych

Małgorzata Włodarczyk
Budynek przy ul. Dunajewskiego 8 w Krakowie zwany „okrętem”

Justyna Wojtas
Zespoły mieszkaniowe miast Górnego Śląska z lat 1921-1945 wobec współczesnych wymagań użytkowych

Jan Loryś
Muzeum Polskie w Chicago i jego zbiory z Pawilonu Polskiego w Nowym Jorku w 1939 roku

Fotorelacja z konferencji

  • ikonaOpublikowano: 08.04.2014 00:00
  • ikona

    Autor: _Alina Limańska - Michalska (a.limanska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.11.2017 10:31
  • ikonaZmodyfikował: Anna Częścik
ikona