Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Cykl "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

Nr 8 PL/EN "Architektura przemysłowa, portowa i miejska XX wieku" / "Industrial, port and urban architecture of the 20th century"

Okładka książki

Okładka książki "Architektura przemysłowa, portowa i miejska XX wieku" / "Industrial, port and urban architecture of the 20th century"

Poniżej zamieszczamy wersję elektorniczną 8. tomu serii "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" pt. "Architektura Przemysłowa, portowa i miejska XX wieku" zawiejącą artykuły przygotowane przez prelegentów 8. międzynarodowej konferencji naukowej "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni", która odbyła się w 2021 r. Artykuły są dostępne w wersji polskiej wraz z angielskimi streszczeniami.
Książka została wydana przez Urząd Miasta Gdyni wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej.

Below is the electronic version of the 8th volume of the series "Modernism in Europe - Modernism in Gdynia" entitled "Industrial, port and urban architecture of the 20th century" containing articles prepared by the speakers of the 8th international scientific conference "Modernism in Europe - modernism in Gdynia", which took place in 2021. The articles are available in Polish with English summaries.
The book was published by the Gdynia City Hall together with the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology.

Spis treści / Table of Contents

Strony tytułowe, strona redakcyjna, "Od redaktorów" / Title page, editorial page, "From the editors"

Ikony architektury portu w Gdyni – styl i struktura / Icons of Gdynia port architecture – their style and structure
Maria Jolanta Sołtysik

Ochrona i konserwacja architektury modernistycznej Gdyni – niektóre kierunki obecnych działań / Preservation and maintenance of modernist architecture of Gdynia – chosen directions of current activities
Robert Hirsch

Komu gdyński modernizm zawdzięcza przetrwanie II wojny światowej? / The survival of modernist architecture in Gdynia over World War II – who do we owe it to?
Marek Stępa

PRZEMYSŁ / INDUSTRY
 1. Ochrona dziedzictwa przemysłu i techniki / Protection of industrial and technological heritage
  Piotr Gerber
 2. Ivrea i nowe włoskie miasta przemysłowe w latach 30. XX wieku / Ivrea and the italian industrial new towns in 1930s
  Massimo Preite
 3. Uwarunkowania technologiczno-lokalizacyjne adaptacji modernistycznych obiektów przemysłowych na wybranych przykładach z Polski i Chorwacji / Technological and location conditions for adaptation of modernist industrial facilities on selected examples from Poland and Croatia
  Bartosz M. Walczak, Antonio Nevešćanin
 4. Fabryka Tomasa Baty w Zlinie: od rodzinnej manufaktury do miasta zrównoważonego / Architecture of Tomas Bata’s factory in Zlin: from a family manufactory to a sustainable city
  Szymon Opania
 5. Światowe dziedzictwo modernizmu w wybranych realizacjach obiektów przemysłowych zakładów Tomasa Baty / The world heritage of modernism in selected realizations of industrial facilities of Tomas Bata’s plants
  Magdalena Opania
 6. Domy kopułowe przy ul. Ustrzyckiej w Warszawie. Przyczynek do modernistycznej idei prefabrykacji i masowej produkcji domów  mieszkalnych / Dome houses in Ustrzycka Street in Warsaw. Contribution to the modernist idea of prefabrication and mass production of residential houses
  Artur Zaguła, Anna Jaruga-Rozdolska
 7. Na Wschodzie nie bez zmian. Targi Lewantyńskie a modernizm telawiwski i model nowego społeczeństwa / Nothing Quiet on the Eastern Front: Levant Fair, Tel Aviv Modernism, and the Model of a New Society
  Artur Tanikowski
 8. Architektura i budownictwo na Wystawie Przemysłowo – Rzemieślniczej w Gdyni i Targach Gdyńskich (1935-1937) / Architecture and Construction at the Industry and Craft Exhibition in Gdynia and Gdynia Fair (1935-1937)
  Weronika Szerle
 9. Dorobek budowlany przedsiębiorstw miejskich międzywojennej Warszawy / The Building Achievements of the Municipal Enterprises of Interwar Warsaw
  Małgorzata Rozbicka
GDYNIA / GDYNIA
 1. Budowa portu w Gdyni 1920-1939: „kształt rozwartych palców ręki, władczo wyciągniętej ku morzu” / Building of the Port of Gdynia 1920-1939: “the shape of an open hand directed masterfully to the sea”
  Maria Jolanta Sołtysik
 2. Powojenny rozdział w historii architektury i zagospodarowania portu gdyńskiego / A post-war chapter in the history of architecture and development of the port of Gdynia
  Anna Orchowska-Smolińska
 3. Architektura budynków Polskiego Monopolu Tytoniowego w dwudziestoleciu międzywojennym / Architecture of the buildings of the Polish Tobacco Monopoly in the interwar period
  Michał Pszczółkowski
 4. Niepozorne dziedzictwo – budynki przedwojennego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji miasta Gdyni na wybranych przykładach / Inconspicuous Heritage – Pre-war Gdynia Water and Sewerage Company Buildings Based on Selected Examples
  Marcin Szerle
 5. Elektrownia „Gródek II” w Porcie Gdyńskim na tle dziejów rozwoju sieci energetycznej Gdyni i Polskiego Pomorza / „Gródek II” power plant in the Port of Gdynia in the context of the history of the development of the power grid in Gdynia and Polish Pomerania
  Karol Giełdon
 6. Zakład Gazowy w Gdyni. Nowoczesna technologia w nowoczesnej architekturze / The Gas Plant in Gdynia. Modern technology in modern architecture
  Alina Limańska-Michalska
 7. Architekt Andrzej Frydecki: przystanek Gdynia na trasie Lwów-Śląsk-Wrocław / Architect Andrzej Frydecki. Gdynia stop on the route Lviv-Silesia-Wrocław
  Joanna Majczyk
EUROPA / EUROPE
 1. Towarzystwo badawcze RFG i ergonomia w niemieckiej architekturze okresu międzywojennego / RFG and ergonomics in architecture in interwar period
  Jadwiga Urbanik
 2. Modernizm w Wenecji po 1945 roku - kreacja, kontynuacja, kontrast i rekompozycja historycznej struktury / Modernism in Venice after 1945 - creation, continuation, contrast and recomposition of historical structure
  Piotr Fiuk
 3. Garaż Rady Komisarzy Ludowych w kompleksie zespołu „Kommunar” w Charkowie – zabytek ukraińskiego konstruktywizmu. Historia i współczesność / Garage of the People’s Commissars’ Council in the “Kommunar” complex in Kharkiv – architectural monument of Ukrainian Constructivism. History and present
  Aleksander Buriak, Mariia Rusanowa
 4. Kompleks UNESCO w Paryżu: kontrowersje wokoł budowy i spojrzenie współczesne / UNESCO Complex in Paris: Controversies and Contemporary Opinions
  Monika Trojanowska
 5. Garaże i parkingi w służbie nowoczesnego stylu życia / Garages in the Service of Modern Life Style
  Petr Vorlík
 6. Modernistyczne zabytki kolejnictwa na terenie Warszawy – wybrane przykłady / Modernist railway monuments in Warsaw – selected examples
  Jakub M. Andrzejewski
 7. Mózg i ręka: konserwator-renowator zabytków jako badacz i pracownik fizyczny. Metodologiczne i technologiczne aspekty ochrony zabytkowych powierzchni architektonicznych - w tym modernizmu / Brainwork and handwork: the conservator-restaurator as researcher and manual worker. Methodological and technological aspects of the preservation of historical architectural surfaces including the modernism
  Ivo Hammer
 8. Słowo architekta. Historia mówiona a dziedzictwo powojennego modernizmu w Polsce / Architect’s word. The oral history and the heritage of post-war modernism in Poland
  Błażej Ciarkowski
 9. Architektura w służbie nauki pisania i czytania, pobożności i tożsamości: litewskie szkoły parafialne w USA / Architecture for Literacy, Piety and Identity: Lithuanian Parochial Schools in the USA
  Liutauras Nekrošius
Fotorelacja z 8. międzynarodowej konferencji naukowej Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni: Architektura przemysłowa, portowa i miejska, która odbyła się w Gdyni w dniach 23-25 września 2021 r. / Report from the 8th international scientific conference Modernism in Europe – modernism in Gdynia: Industrial, port and urban architecture, which took place in Gdynia on September 23-25, 2021

Modernistyczna architektura przemysłowa Gdyni na fotografiach / The modernist industrial architecture of Gdynia in the photos
Bartłomiej Ponikiewski

 • ikonaOpublikowano: 27.02.2023 14:13
 • ikona

  Autor: Alina Limańska-Michalska, Wydział Ochrony Dziedzictwa (a.limanska-michalska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 01.03.2023 10:49
 • ikonaZmodyfikował: Estera Grubert
ikona