Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
Cykl "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

„Architektura pierwszej połowy XX w. i jej ochrona w Gdyni i w Europie” - wersja elektroniczna

Poniżej zamieszczamy spis treści polskiej wersji książki „Architektura pierwszej połowy XX w. i jej ochrona w Gdyni i w Europie” - drugiej książki z cyklu „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni".
Artykuły są dostępne on-line - wystarczy kliknąć w wybrany tytuł, aby otworzyć plik w formacie .pdf.

Książka „Architektura pierwszej połowy XX w. i jej ochrona w Gdyni i w Europie” - okładka

Strony początkowe

CZĘŚĆ 1
Tendencje i wzorce w architekturze i urbanistyce pierwszej połowy XX wieku. Polska - Europa


Interpretacje modernistycznej zasady typu i powtarzalności w architekturze międzywojennej w pracach architektów warszawskich
Jadwiga Roguska

Wystawy-osiedla w międzywojennej Polsce: geneza, historia, przekształcenia
Małgorzata Rozbicka

Krajobraz nowoczesnych osiedli okresu międzywojennego w Niemczech w dziełach Leberechta Migge
Jadwiga Urbanik

Wpływy „Czerwonego Wiednia” w Poznaniu w latach 20. XX wieku
Hanna Grzeszczuk-Brendel

Modernistyczne centrum miasta - ewolucja idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni 1926-2007
Maria Jolanta Sołtysik

Budowa nowej Ankary w latach 20. i 30. XX wieku: modernistyczna stolica Turcji
Bernd Nicolai

Afrykańskie oblicza modernizmu. Inspiracje, dominacja i tożsamość
Barbara P. Jękot

Modernizm w Radzieckiej Białorusi: koncepcje architektoniczne i ich realizacja
Eugenij Morozow

Architektura sakralna międzywojennego Wołynia: tradycja a współczesność

Petro Rychkov

Porównanie form Art Déco i modernizmu na przykładzie kościołów w Białymstoku i Tulsie (USA)
Andrzej K. Olszewski

Wzorce stylistyczno-kompozycyjne przedsoborowych kościołów w Polsce 1945-1965
Andrzej Majdowski

Między klasyką, ekspresją i awangardą. Wzorce budowli reprezentacyjnych na Górnym Śląsku w latach
międzywojennych (1922-1939)

Ryszard Nakonieczny

Modernistyczna architektura Wrocławia z epoki III Rzeszy
Janusz L. Dobesz

Modernizm w architekturze dworców kolejowych początku lat trzydziestych XX wieku. Linia kolejowa ze Starych Bielic do Skwierzyny
Joanna Lorenc

Początki budownictwa żelbetowego w Krakowie
Waldemar J. Affelt

Modernistyczne kamienice w Krakowie zaprojektowane przez Fryderyka Tadaniera
Beata Makowska

Modernizm w kształtowaniu ogrodów i terenów zieleni - przyczynek do historii architektury
krajobrazu w Polsce

Agata Zachariasz

Relacje architektury i przyrody - wkład twórców modernizmu
Stanisława Wehle-Strzelecka

Postulaty Karty Ateńskiej z 1933 r. a wizja rozwoju przestrzennego Torunia z 1935 r.
Bożena Zimnowodna-Krajewska


CZĘŚĆ 2
Ochrona architektury modernistycznej. Teoria i praktyka


O zachowaniu modernistycznego dziedzictwa architektury
Maria J. Żychowska

Ochrona i konserwacja budynków „Bauhausu” w Dessau
Monika Markgraf

Modernistyczne zespoły mieszkaniowe Berlina na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
Jörg Haspel

Ochrona zabytków powojennego modernizmu w Wielkiej Brytanii
Jeremy Gould

Rewitalizacja modernistycznej architektury w Amsterdamie
Paul Lankamp

Najnowsze trendy i doświadczenia w renowacji zabytków architektury modernistycznej na Słowacji
Veronika Kapišinská, Denis Haberland

Charkowski modernizm po modernizmie - utrata autentyczności
Svitlana Smolenska

Dziedzictwo architektoniczne „Brygady Ernsta Maya” w Magnitogorsku
Thomas Flierl

Konserwacja architektury modernistycznej w Polsce. Praktyka ostatnich lat
Jakub Lewicki

Problematyka ochrony architektury modernistycznej na przykładzie województwa pomorskiego
Tomasz Błyskosz

Śródmieście Gdyni jako zabytek
Robert Hirsch

Dorobek polskiej awangardy I połowy XX wieku inspiracją dla zasad ochrony, kontynuacji i rozwoju architektury
Paweł Wład Kowalski

Problemy ochrony modernistycznej architektury Łodzi z okresu II RP
Joanna Olenderek, Maciej Olenderek

Ochrona i konserwacja architektury okresu 20-lecia międzywojennego Górnego Śląska
Barbara Klajmon

Modernistyczne osiedle „Dyrekcja” w Chełmie. Problematyka ochrony
Bogusław Szmygin, Maciej Trochonowicz


CZĘŚĆ 3
Modernizm w Gdyni - Modernizm w Europie. Wybrane studia przypadków


Architektoniczny wizerunek Gdyni w propagandzie niemieckiej lat 30. i 40. XX wieku
Ewa Łukaszewicz-Jędrzejewska

„Korona wieńcząca cyklopową pracę”. Projekt Bazyliki Morskiej w Gdyni
Marek Czapelski

MS „Piłsudski” - wyposażenie i dekoracja wnętrz na polskim transatlantyku z lat 1934-1939
Karolina Kosiacka

Obiekty - pomniki gdyńskiego tempa budowania okresu powojennego
Maciej Niedostatkiewicz, Leszek Niedostatkiewicz

Modernistyczna zabudowa mieszkaniowa Sopotu i Gdyni z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku
Aleksandra Narczewska

Rewaloryzacja wnętrza modernistycznego i soc-modernistycznego w Gdyni
Anna Orchowska-Smolińska

Problematyka konserwatorska elewacji gdyńskich kamienic modernistycznych
Izabela Huk-Malinowska, Anna Kriegseisen

Projekt renowacji Szkoły Związków Zawodowych ADGB w Bernau pod Berlinem
Ulrich Borgert

Złagodzona twarz awangardy na przykładzie warszawskiej architektury lat trzydziestych. Stan zachowania, ochrona konserwatorska
Dominika Szewczykiewicz

Adaptacje modernistycznych obiektów poprzemysłowych w Łodzi
Bartosz Walczak

Baseny i kąpieliska Górnego Śląska na wybranych przykładach z okresu międzywojennego
Anna Syska

Rola modernistycznej architektury sakralnej w kształtowaniu oblicza współczesnego Krakowa
Barbara Zin

Architektura modernistyczna w przestrzeni miejskiej Opola
Ewa Kalbarczyk-Klak

Ekspresjonistyczna ornamentyka w architekturze wrocławskiego modernizmu oraz jej kontynuacja we współczesnej architekturze
Marta Małgorzata Rudnicka


  • ikonaOpublikowano: 09.07.2014 00:00
  • ikona

    Autor: _Alina Limańska - Michalska (a.limanska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.11.2017 10:52
  • ikonaZmodyfikował: Anna Częścik
ikona