Czas Gdyni

Laureaci Czasu Gdyni z roku 1994

Za lata 1990-1994 nadano cztery równorzędne nagrody:

* Szpital Morski im. PCK za realizację obiektów onkologii

Oddział Onkologii z częścią administracyjną, kaplicą w Szpitalu Morskim im. PCK / fot.: Szpital Morski im. PCK

* Coca-Cola Poland za zainwestowanie w Gdyni znacznego kapitału

Budynek Coca-Cola / fot.: Sławomir Kitowski

* WTC-Expo za przygotowanie dla miasta obiektów wystawienniczych

Hale Wystawiennicze firmy World Trade Center Expo Gdynia / fot.: Sławomir Kitowski

* Miejskie Hale Targowe, Stowarzyszenie Kupców Gdyńskiej Hali Targowej i spółka Rybne Hale Targowe za nadanie obiektowi nowoczesnego kształtu oraz za integrację środowiska kupieckiego

Gdyńskie Hale Targowe / fot.: Tomasz Dębogórski