Laureaci Czasu Gdyni - lata 1994-2020

Laureaci Czasu Gdyni z roku 1995

Nagroda:

Centromor S.A. za najlepszą inwestycję Centrum Handlowo-Usługowe EUROMARKET

Kapituła nagrody w uznaniu rekordowego tempa, wysokiego poziomu technicznego oraz wysokiego standardu oddanego do użytku w grudniu ubiegłego roku Centrum Handlowego EUROMARKET postanowiła przyznać jej inwestorowi, firmie CENTROMOR S.A., główną nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą gdyńską inwestycję roku.
Kapituła oceniła szczególnie wysoko wpływ zrealizowanej inwestycji na warunki dokonywania okresowych zakupów przez mieszkańców Gdyni.
Centrum Handlowo-Usługowe Euromarket / fot.: materiały promocyjne Doraco Sp z o.o.Uznaliśmy za bardzo ważne również to, że Centrum EUROMARKET wybudowano kosztem niemal 20 mln $, tworząc w nim około 200 miejsc pracy.
Kapituła oceniła również, że powstanie w naszym mieście tak dużego centrum handlowego przyczynia się do promocji Gdyni jako miasta dynamicznego, gdzie mieszkańcy mają coraz lepsze warunki życia, zaś inwestorzy znajdują dobre warunki dla lokowania swoich kapitałów.
Na werdykt kapituły wpłynął również fakt, że Centrum EUROMARKET uzyskało trzy nominacje do nagrody, zgłoszone przez uprawnione do tego podmioty. Nominacje takie zgłosiły: SARP (zarząd oddziału), COCA - COLA AMATIL oraz Stowarzyszenie Gdyńskiej Hali Targowej.

Wyróżnienie:

wyróżnienie Czas GdyniOPEC za nowoczesne inwestycje i coroczną, międzynarodową imprezę „Nowoczesność w polskim ciepłownictwie”

Kapituła nagrody w uznaniu dla widocznych efektów prowadzonej od kilku lat modernizacji gdyńskiego systemu ciepłowniczego postanowiła przyznać jej inwestorowi, firmie OPEC Ltd., wyróżnienie „Czas Gdyni” przyznane przez Przewodniczącego Rady Miasta za wyróżnioną gdyńską inwestycję roku.
Kapituła oceniła szczególnie wysoko wpływ wyróżnionej inwestycji na warunki życia mieszkańców Gdyni. Zrealizowana w ramach modernizacji wymiana magistralnych sieci przesyłowych na rurociągi preizolowane oraz zaopatrzenie ich w armaturę odcinającą doprowadziło do zminimalizowania awaryjności systemu, zapewnienia ciągłości dostaw ciepła, w tym wyeliminowanie przerw letnich w dostawie ciepłej wody, zaś modernizacja węzłów ciepłowniczych umożliwiła ich automatyzację oraz, co jest szczególnie ważne podkreślenia, opomiarowanie dostaw ciepła dla mieszkańców. Gdyński OPEC jest jednym z nielicznych dystrybutorów ciepła w Polsce rozliczających dostawy w oparciu o taryfę jednoczłonową, tj. wyłącznie za dostarczoną energię cieplną.
Znaczącym efektem wprowadzenia nowych technologii jest oszczędność energii cieplnej wyrażającej się zmniejszeniem zapotrzebowania ciepła z EC O 200MW. Ta nadwyżka mocy odpowiada zużyciu ciepła w dzielnicy zbliżonej wielkością do Witomina. Pozwoliło to już na wyłączenie z eksploatacji kilkunastu małych, kosztownych kotłowni lokalnych, charakteryzujących się szczególnie negatywnym wpływem na środowisko.
Dodatkowym elementem realizacji programu, a zarazem jego efektem jest coroczna imprezy „Nowoczesność w polskim ciepłownictwie”, prezentującą nie tylko nowe, właśnie zastosowane rozwiązania i technologie, ale promującą równocześnie nasze miasto na krajowym i międzynarodowym rynku ciepłowniczym. Imprezę organizuje OPEC we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii, stowarzyszeniem EUROHEAT & POWER - UNICHAL, Unią Ciepłownictwa oraz Politechniką Gdańską i Warszawską i in.
Na werdykt kapituły wpłynął również fakt, że inwestycje OPEC uzyskały cztery nominacje do nagrody. Nominacje takie zgłosiły: WTC Gdynia EXPO, Towarzystwo Miłośników Gdyni oraz dwie komisje Rady Miasta Gdyni: Finansów i Strategii Gospodarczej oraz Gospodarki Komunalnej.

  • ikonaOpublikowano: 14.02.1995 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2022 11:09
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona