Kapituła Nagrody „Czas Gdyni”

Kapituła Nagrody „Czas Gdyni”

 Członkowie Kapituły w latach 2006-2015

 

 2006

 Lp.Imię i Nazwisko Funkcja 
 1.
dr inż. Stanisław Szwabski
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 2.
Joanna Zielińska 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni 
 3.
Jerzy Miotke
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni
 4.
prof. Włodzimierz Rydzkowski
Uniwersytet Gdański 
 5.
Aleksander Wellenger
Przedstawiciel gdyńskiego biznesu 
 6.
Lech Żurek
Przewodniczący Komisji Gosp. Komunalnej Rady Miasta Gdyni
 7.
dr Marcin Wołek
Przewodniczący Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej Rady Miasta Gdyni 
 8.
dr Wojciech Szczurek 
Prezydent Miasta Gdyni 
 9.
dr inż. arch. Marek Stępa 
Wiceprezydent Miasta Gdyni
 10.
Michał Guć
Wiceprezydent Miasta Gdyni

 2007 - 2010

 Lp.Imię i Nazwisko  Funkcja
 1.dr inż. Stanisław Szwabski Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
 2.Joanna Zielińska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 3.Jerzy Miotke Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni
 4.Rafał Geremek Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni
 5.prof. Włodzimierz Rydzkowski Uniwersytet Gdański
 6.Aleksander Wellenger Przedstawiciel gdyńskiego biznesu
 7.Jan Netzel Przedstawiciel SARP - Stowarzyszenia Architektów  Polskich
 8.  Towarzystwo Miłośników Gdyni
 9.Zygmunt Zmuda Trzebiatowski Przewodniczący Komisji Gosp. Komunalnej i Ochrony  Środowiska Rady Miasta Gdyni
 10.dr Marcin Wołek Przewodniczący Komisji Strategii i Polityki  Gospodarczej Rady Miasta Gdyni
 11.dr Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni
 12.dr inż. arch. Marek Stępa Wiceprezydent Miasta Gdyni
 13.Michał Guć  Wiceprezydent Miasta Gdyni

 2011 - 2014

 Lp.Imię i Nazwisko  Funkcja
 1.dr inż. Stanisław Szwabski Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
 2.Joanna Zielińska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 3.Jerzy Miotke Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni
 4.Beata Łęgowska Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni
 5.prof. Włodzimierz Rydzkowski Uniwersytet Gdański
 6.Aleksander Wellenger Przedstawiciel gdyńskiego biznesu
 7.Jan Netzel Przedstawiciel SARP - Stowarzyszenia Architektów  Polskich
 8.  Towarzystwo Miłośników Gdyni
 9.Zygmunt Zmuda Trzebiatowski Przewodniczący Komisji Gosp. Komunalnej i Ochrony  Środowiska Rady Miasta Gdyni
 10.dr Marcin Wołek Przewodniczący Komisji Strategii i Polityki  Gospodarczej Rady Miasta Gdyni
 11.dr Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni
 12.dr inż. arch. Marek Stępa Wiceprezydent Miasta Gdyni
 13.Michał Guć Wiceprezydent Miasta Gdyni


 2015 - 2016

 Lp.Imię i Nazwisko Funkcja 
 1.Zygmunt Zmuda Trzebiatowski Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
 2.Joanna Zielińska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 3.Andrzej Bień Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni
 4.Beata Szadziul Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 5.prof. Włodzimierz Rydzkowski Uniwersytet Gdański
 6.Aleksander Wellenger Przedstawiciel gdyńskiego biznesu
 7.Jan Netzel / Andrzej Kwieciński Przedstawiciel SARP - Stowarzyszenia Architektów  Polskich
 8.Jacek Dworakowski Towarzystwo Miłośników Gdyni
 9.Kamil Góral Przewodniczący Komisji Gosp. Komunalnej i Ochrony  Środowiska Rady Miasta Gdyni
 10.Andrzej Kieszek Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i  Mieszkaniowej Rady Miasta Gdyni
 11.dr Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni
 12.dr inż. arch. Marek Stępa Wiceprezydent Miasta Gdyni
 13.Michał Guć Wiceprezydent Miasta Gdyni
 14.Renata Stelmach Naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Miasta Gdyni
 15.dr inż. Stanisław Szwabski Radny Rady Miasta Gdyni