Informacje ogólne o projekcie

Informacje ogólne o projekcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdyni 

Partnerzy:
Gmina Miejska Rumia
Gmina Miasto Reda
Gmina Miasta Wejherowa

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-004/10-00 z dnia 01.07.2011 r.

Aneks nr POIS.03.01.00-00-004/10-01 z dnia 11.04.2012 r.
Aneks nr POIS.03.01.00-00-004/10-02 z dnia 25.07.2012 r.
Aneks nr POIS.03.01.00-00-004/10-03 z dnia 14.03.2013 r.
Aneks nr POIS.03.01.00-00-004/10-04 z dnia 15.11.2013 r.
Aneks nr POIS.03.01.00-00-004/10-05 z dnia 29.09.2014 r.
Aneks nr POIS.03.01.00-00-004/10-06 z dnia 04.02.2015 r.

Umowa o współpracy SOO.031.44.2014 dotycząca realizacji Projektu Partnerskiego pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim z dnia 30.09.2014 r.

Aneks nr 1/2015 z dnia 20.02.2015 r.     


Planowany koszt całkowity projektu: 75 510 537,15 PLN


Kwota wydatków kwalifikowalnych: 74 458 780,61 PLN

w tym:
Gmina Miasta Gdyni: 61 452 787,60 PLN
Gmina Miejska Rumia: 5 503 690,07 PLN
Gmina Miasto Reda: 1 948 344,94 PLN
Gmina Miasta Wejherowa: 5 553 958 PLN


Poziom dofinansowania przez UE ze środków Funduszu Spójności: 69,56 %


Kwota dofinansowania przez UE ze środków Funduszu Spójności:
51 794 618,11 PLN

w tym:
Gmina Miasta Gdyni: 42 747 458,93 PLN
Gmina Miejska Rumia: 3 828 447,40 PLN
Gmina Miasto Reda: 1 355 297,27 PLN
Gmina Miasta Wejherowa: 3 863 414,51 PLN


Środki z budżetu Partnerów: 23 715 919,04 PLN

w tym:
Gmina Miasta Gdyni: 19 757 085,21 PLN
Gmina Miejska Rumia: 1 675 242,67 PLN
Gmina Miasto Reda: 593 047,67 PLN
Gmina Miasta Wejherowa: 1 690 543,49 PLN


Przedmiotem projektu jest budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych na obszarze Gmin: Miasta Gdyni, Miejskiej Rumia, Miasto Reda i Miasta Wejherowa, modernizacja istniejących sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa jednego suchego zbiornika retencyjnego. System odprowadzania wód opadowych i roztopowych zostanie wyposażony w urządzenia podczyszczające: osadniki i separatory substancji ropopochodnych.


Planowany termin zakończenia projektu: 30.11.2015 r.


 
                 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
                     ze środków Funduszu Spójności 
                    w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
stopka.deszczówka