Kontakt

Kontakt

Pani Teresa Horiszna - Naczelnik Wydziału Inwestycji  

Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Telefon: 0-58 66 88 300
Fax: 0-58 66 88 302
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
                Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
                     ze środków Funduszu Spójności 
                    w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

stopka.deszczówka