Projekty europejskie

Gdynia z dofinansowaniem projektu o transporcie zbiorowym

Gdynia od lat stawia na usprawnienie transportu zbiorowego i działa przez na rzecz poprawy klimatu // fot. D. Kowalski

Gdynia od lat stawia na usprawnienie transportu zbiorowego i działa przez na rzecz poprawy klimatu // fot. D. Kowalski

Gdynia otrzymała pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu SPINE (Smart Public transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe) z programu Horyzont Europa. Projekt ma charakter naukowo-badawczy, a jego celem nadrzędnym jest usprawnienie systemu transportu zbiorowego, zwiększenie jego udziału w codziennych podróżach i przyspieszenie postępu w kierunku neutralności klimatycznej.

SPINE przyjmuje podejście projektowe, które jest w pełni skoncentrowane na stworzeniu najbardziej wydajnego, zrównoważonego i integracyjnego systemu mobilności. Dzięki współpracy 39 partnerów z 16 krajów europejskich, założenia projektu zostaną wdrożone w 11 miastach pilotażowych: cztery miasta wiodące:  Antwerpia (Belgia), Bolonia (Włochy), Tallin (Estonia), Las Palmas de Gran Canaria (Wyspy Kanaryjskie/Hiszpania) oraz siedem miast partnerskich: Valladolid (Hiszpania), Gdynia (Polska), Zilina (Słowacja), Barreiro (Portugalia), Sibenik (Chorwacja), Heraklion (Grecja) oraz Rouen (Francja).

W ramach projektu stworzony zostanie innowacyjny model symulacji i narzędzie Digital Twining (DT) wraz z otwartymi danymi i modelami, które będą wspierać współpracę miast wiodących z miastami partnerskimi oraz dadzą możliwość przenoszenia i adaptację wypracowanych rozwiązań w zakresie mobilności.

– Gdynia jako partner projektu SPINE będzie koncentrować swoje działania na rozbudowie jednego z węzłów w centrum miasta i jego integrację z nowymi usługami współdzielonej mobilności. Ponadto, działania Miasta w projekcie zakładają nadanie priorytetu transportowi publicznego w programie sygnalizacji świetlnej, a także zwiększenie liczby i długości buspasów. Rezultatem działań Gdyni w projekcie ma być uspokojenie ruchu w centrum, a także poprawa jakości przestrzeni miejskiej będące uzupełnieniem inicjatyw podejmowanych w ramach KLIMATycznego Centrum – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Całkowity budżet projektu wyniesie ponad 14,6 mln euro.

  • ikonaOpublikowano: 03.08.2022 10:12
  • ikona

    Autor: Dawid Kowalski (d.kowalski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.08.2022 09:15
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona